Õnnetusjuhtumikindlustus - kuidas valida kindlustuskaitseid ja kindlustussummasid?

Õnnetusjuhtumikindlustuse saad enda jaoks ise kokku panna valides sobilikud kindlustuskaitsed ja kindlustussummad. Kuidas enda jaoks õiged kaitsed valida ja otsustada summade valikul, kui need ulatuvad kuni 100 000€? Anname nõu!

Kindustus pakub Sulle kaitset ja leevendust just ootamatuste ees, kas siis kui räägime tervistes - oma kalleimast varast. Ei ole reegel, et igal jalgpallimängul keegi jalaluu murrab või iga tund keegi raskesse autoõnnetusse satub, kuid kergemaid kukkumisi, libisemisi või muid õnnetusi tuleb nii kodus, koolis ja tänaval kui treeningus ja terviserajal täitsa igapäevaselt ette. Me kõik teame ilmselt kedagi, kes korvpalli mängides hüppeliigese nihestas või jääl libastudes randmeluu murdis… 

Õnnetusjuhtumikindlustuse tegemine on igati mõistlik, ka lastele. Küll aga tuleb see enda jaoks erinevatest kindlustussummadest ja - kaitsetest kokku panna. Kuidas aga sobivad summad ja kaitsed valida? Aitame neis küsimustes selgust luua.

Räägime lahti, millisteks kaitsetest oma õnnetusjuhtumi kokku panna saad? 

#1 Püsiva puude kindlustuskaitse (kuni 10 000€ - 100 000€)

#2 Surmajuhtumi kindlustuskaitse (kuni 10 000e - 100 000€)

#3 Valuraha - mis see on? - vabatahtlik kaitse (kuni 15 000€)

#4 Raviteenuse kindlustussumma - vabatahtlik kaitse (kuni 10 000€)

#5 Päevaraha - vabatahtlik kaitse (kuni 10€ päev)

Tõsised õnnetused ja ootamatused - kuidas valida püsiva puude ja surmajuhtumi kindlustussummat? 

Õnnetusi ja traumasid juhtub erineva kaaluga. Ja kuigi tervisele ei ole võimalik kuidagi hinnalipikut külge panna, tuleb õnnetusjuhtumi kindlustust ostes erinevatele kaitsetele kindlustussumma suurus juurde valida 

Kuna summasid saad valida suures vahemikus, selgitame ja anname nõu millest lähtuda ja millised summad valida kõige traagilisemate juhtumite korral:

#1 Traumajärgne püsiv puue

Õnnetusjuhtumikindlustus pakub võimalust kaitsta ennast olukorras, kus trauma tagajärjel saadakse püsiv tervisekahjustus, mis ühe (1) aasta jooksul ei parane. 

Õnnetusejärgsed püsivad ootamatused ei mõju ainult emotsionaalselt, vaid toovad sageli kaasa ka tõsise elumuudatuse, sh hulga ootamatuid kulutusi - vajad liikumiseks abivahendeid, kodust ümberehitust või oled sunnitud pikalt töölt eemal olema. Püsiva puude kindlustushüvitis on ühekordne ja selle suurus sõltub püsiva puude raskusastmest. 

Tutvu kindlasti õnnetusjuhtumikindlustuse tingimuste ning püsiva puude raskusastme tabeliga

Püsiva puude kindlustussumma valik

Õnnetuse võimalikest tagajärgedest ja kogemusest,  soovitame püsiva puude kindlustussumma valikul lähtuda ca 3-5 aasta sissetulekust. Sul on mõni aktiivne laen? Sel juhul arvesta kindlustussummat valides kindlasti ka laenujäägigat. Nii saad aktiivsete finantskohustuse asemel paranemisele ja taastumisele keskenduda.

  

Maksimaalne kindlustussumma If Kindlustuses püsiva puude korral on 100 000€.

Näide: 44- aastane mees sõitis ootamatu ohu tõttu teelt välja ja viga sai tema puusaliiges. Vigastused tõid kaasa liikumisraskused, lonkamise ning vajaduse abivahendite järgi. If hüvitas 20% tema valitud kindlustussummast 30 000€. #2 Surmajuhtum

Õnnetusjuhtumikindlustus aitab Sul valmistada ennast ja pere ette ka ootamatuks surmajuhtumiks. Igapäevaselt sellele mõtlema ei pea, kuid traagilise olukorra ilmnemisel maksab kindlustus Sinu omastele valitud kindlustussumma ulatuses hüvitist. Surmajuhtum kuulub õnnetusjuhtumikindlustuse poolt hüvitamisele juhul, kui kindlustatu sureb õnnetusest tingituna  kuni 3 aastat pärast selle toimumist.

Surmajuhtumi kindlustussumma valik

Elu ei saa rahanumbriga sildistada, kuid surmajuhtumi kindlustussumma valimisel on eriti oluline mõelda olemasolevatele laenukohustustele või samuti vähemalt  3-5 aasta sissetulekutele. Nii ei jää Sinu kohustused mitte leinast vapustatud lähedaste vaid hoopis kindlustuse õlule.

Maksimaalne kindlustussumma If õnnetusjuhtumikindlustuse valikus on 100 000€. Tutvu kindlasti kindlustustingimustega.

Näide: 37 aastane mees sattus raskesse liiklusõnnetusse ja kahjuks suri teel haiglasse. Tema pärijatele maksti kindlustussumma 20 000 €. 

Kergemad igapäevased õnnetused - valuraha, raviteenuste ja päevaraha kindlustussummade valik

Kergemaid õnnetusi tuleb sageli ette nii aktiivsest elustiilist ja sportimisest kuid vahel ka lihtsalt õnnetust valesammust, mis kukkumise või libastumise põhjustab. Polegi palju vaja, et paar päeva kätt lahases hoida või karkudega liigelda! Kindlustuskaitsed kehtivad lisaks kodule, tänavale ja metsarajale  ka näiteks tööl ja sportides (sh profisport)  juhtunud õnnetustele.

Valuraha, raviteenuse ja päevaraha kindlustuskaitse ei ole õnnetusjuhtumikindlustuse kohustuslikud osad, siiski soovitame enda jaoks olukorrad läbi mõelda, kuna need hõlmavad just valdavat osa õnnetus - ja kindlustusjuhtumeid. 

#3 Valuraha - mis see on ja kuidas summat valida?

Valuraha on kindlustatud isiku ühekordne hüvitis, mida makstakse välja vastavalt vigastuse raskusastmele, kui õnnetuse paranemine kestab vähemalt 7 päeva. Sisuliselt on tegemist ajutise vigastuse hüvitisega, mis tuleb teemaks eelkõige erinevate kukkumiste, nihestuste, libastumiste  jmt korral. Suur osa kindlustushüvitisi makstaksegi välja just valurahas. If Kindlustuse näitel on keskmine kindlustusehüvitis 143€.

Tutvu kindlasti ka valuraha tabeli ja õnnetusjuhtumi kindlustuse tingimustega.Kui palju maksab õlaluu nihestus? Aga jalaluu murd?

Tervis on hindamatu ja kuigi proovime õnnetusi vältida, siis väiksemaid sekeldusi tuleb ikka ette. Ifil on kindel õnnetusjuhtumi valuraha tabel, kus täpsemalt vigastused kirjeldatud on. Valuraha on võimalik saada ka tõsiste mürgistuste korral (nt maohammustus).

1.09.2020 seisuga on kindlustushüvitised nt 10 000€ kindlustuskaitse valiku korral:

  • Pöidla kõõluse rebend 2% kindlustussummast, so 200€
  • Randme ühe luu murd 3% kindlustussummast, so 300€
  • Sääreluu murd 8% kindlustussummast, so 800€
  • Õlavarreluumurd koos nihestusega, 15% , so 1500€. 

Nihestuste korral on summad 50% tabelis märgitust. Valuraha kindlustussumma saad valida kuni 15 000€ 

#4 Raviteenuse kindlustussumma - milleks ja kui palju? 

Raviteenuse hüvitis võimaldab õnnetusest kiiremini taastumiseks kasutada tasulisi raviteenuseid, sh taastusravid, erinevad protseduurid ja operatsioonid. Hüvitise tasumine toimub raviteenuste kuludokumentide alusel vastavalt valitud maksimaalse kindlustussumma ulatuses. Erandiks on hambavigastused, kus maksimaalne hüvitatav summa on 200€ ühe hamba kohta.

Näide: 30 aastane mehe jalg jäi kodus ehitusel raske seadme alla. Raviteenuse kindlustus aitas hüvitada arstide visiiditasud, kõik vajalikud protseduurid ja taastusravi rohkem kui 1700€ ulatuses. 

#5 Päevaraha - pikemast õnnetusest toibumine ja sissetuleku säilitamine

Päevaraha eesmärk on toetada töötavat inimest, kes ooatamatu õnnetuse tagajärjel peab haiguslehel (Eesti Haigekassa) olema vähemalt 7 päeva. Päevaraha aitab õnnetusest taastumisel ja haiguslehel olles säilitada normaalset sissetuleku taset.

Näide: 45 aastane teeninduses töötav naine kukkus ja murdis rangluu. Kipsi tõttu ei saanud ta 28 päeva tööl käia ning oli töövõimatuslehel. If hüvitas talle päevarahad tema valitud kindlustussummaga 10€/ päev.

Kindlusta nutikalt ja läbimõeldult

Ühtegi õiget või vale lahendust kindlustussummade ja - kaitsete valikul ei ole, kuid mõtle ja lähtu:

  • oma palgatasemest (kas ja kuidas mõjutab õnnetus Sinu elustiili, kas saad pikalt töölt eemal olla jne)
  • tänastest kohustustest (kas Sul on aktiivseid laenukohustusi, mis vajavad tagasimaksimist? Paraku finantskohustused õnnetustesse ei satu)
  • töö iseloomust (kas Sinu töö hõlmab füüsilist kohaolu, nõuab teatud kehalist vormi või saaad tööd ka kodus taastudes teha?)

Loe näited ja soovitused rahulikult läbi - juba see on samm lähemal oma  teadlikkuse tõstmisel ning õigemate ja kindlamate valikute tegemisel. Auto Sa ju kindlustasid? 

Juhul, kui Sa oma küsimusele vastust ei leidnud, anna sellest meile teada info@if.ee või Kindlustustelefonil 777 1211 - meie kindlustusspetsilistid tulevad appi. 

Turvalist ja ohutut sügist!

Ole kursis, mida endale ostad ja millistes olukordades õnnetusjuhtumikindlustus Sind aitab