Ifi reisikindlustuse tingimused

TT-20191


Kindlustustingimuste PDF versioon

Teie ees on reisikindlustuse tingimused, mis on reisikindlustuse lepingu oluline osa. Palun võtke endale aega ja lugege need läbi.
If soovitab sõlmida reisikindlustuse võimalikult varakult enne reisi algust!

Kindlustussummade tabel

KINDLUSTUSKAITSE ja KINDLUSTUSSUMMA VÕI HÜVITISLIMIIT VIIDE KINDLUSTUSTINGIMUSTE PUNKTILE VÕI POLIISILE
MEDITSIINIABI KINDLUSTUS
Poliisil märgitud summa
Vaadake poliisilt
sh. hambaravi
500 eurot
20
sh proteesid, prillid, kuuldeaparaat
100 eurot
28
PAGASIKINDLUSTUS
Poliisil märgitud summa
Vaadake poliisilt
sh. ühe eseme hüvitislimiit.
Maksimaalselt 50% pagasikindlustuse
kindlustussummast
63
sh. pagasi hilinemine rohkem kui 4 tundi.
Maksimaalselt 50% pagasikindlustuse
kindlustussummast
65
sh. kulud asendusdokumendi saamiseks
100 eurot
64
REISITÕRKEKINDLUSTUS
Poliisil märgitud summa
Vaadake poliisilt
ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUS
Poliisil märgitud summa
Vaadake poliisilt
VASTUTUSKINDLUSTUS
Poliisil märgitud summa
Vaadake poliisilt
KODUSE VARA KINDLUSTUS
Poliisil märgitud summa
Vaadake poliisilt
Välisriigist Ifile tehtud telefonikõned
200 eurot
117
RENDIAUTO OMAVASTUTUSE KINDLUSTUS
Poliisil märgitud summa
Vaadake poliisilt

Tabelis on kokkuvõte kindlustussummadest ja hüvitislimiitidest, tegemist on maksimaalsete summadega, mille If kindlustusjuhtumi korral hüvitab. Kui tegelik kahju on väiksem, lähtutakse sellest.