Meeskonnatöö

#Normaalne meeskonnatöö on koos töötamine ja ühiste eesmärkide saavutamine

Ifi keskmine punktiskoor väitele "Ma naudin Ifis töötamist" on 6,23 punkti 7st.

„Ei tunne suurt vahet töötajate ja juhtide vahel, kõik on võrdsed.“

„Sa pole oma muredega kunagi üksi ning alati leidub keegi, kes on valmis appi tõttama ja nõu andma.“

„Minu töökohal Ifis on parim suhteliselt stressivaba olemine ja väga hästi ning ausalt toimiv meeskond.“

„Tiimisisene austus ja üksteisest lugupidamine.“

„Üks kõigi, kõik ühe eest!“

Suurepärased kolleegid on parim boonus, mida Ifis töötamine pakub.