Õppimiskultuur

#Normaalne töö annab Sulle võimaluse õppida ja areneda

Ifi keskmine punktiskoor väitele "Ma arenen oma tööd tehes" on 6,11 punkti 7st.

„Mina hindan eneseteostuse võimalusi väga kõrgelt.“

„Näen siin võimalust pidevalt areneda, saada iga päev uusi kogemusi oma valdkonnas ja töötada koos erialal kogenud inimestega.“

Minu jaoks on oluline, et töö on üsna vaheldusrikas. Tihti on võimalik midagi uut õppida ning seeläbi Ifi kui tervikut paremini mõista.