Tähendusrikkus

#Normaalsed tööülesanded on mõtestatud ning aitavad muuta inimeste elu paremaks

Ifi keskmine punktiskoor väitele "Ma saan aru, kuidas minu töö on seotud Ifi edukusega" on 6,47 punkti 7st.

„Võimalus inimesena kasvada ja areneda, alati leidub uusi väljakutseid!“ 

„If on tulevikku suunatud ning valmis kohanema keskkonna muudatustega.“

„Selged eesmärgid ja tõhus info liikumine.“

„Võimalus töötada inimestega, kes väärtustavad koostööd ühiste eesmärkide nimel.“

„Väljakutsed, muutused ja rutiini puudumine – niisugune on minu töö.“

„Minu arvamus on oluline. Töötaja pole väike mutrike masinavärgis, vaid inimene, kellega arvestatakse.“

Võimalus inimesena kasvada ja areneda, alati leidub uusi väljakutseid!