Mida teha, kui leiad parklast mõlgitud auto?

Igal aastal hüvitab If Kindlustus miljonite eurode ulatuses kaskokindlustuse kahjusid, mille on põhjustanud pargitud autodele tekitatud vigastused. Mida teha olukorras, kui parklasse auto juurde naastes avastad, et autot on kriibitud ja teo põhjustaja kadunud?

If Kindlustuse kahjukäsitluse osakonna juhi Taavi Kiibuse sõnul on parklas toimunud õnnetused ühed enimlevinud kaskokindlustuse kahjud. If hüvitab tema hinnangul päevas keskmiselt 30 sellist kahju.

„Sageli tuleb ette olukordi, kus kahju põhjustaja sõidab kas pahatahtlikkusest või märkamatusest õnnetuskohalt minema. Seda pole kindlasti mõistlik teha, sest avariipaigalt lahkumine on politsei poolt karistatav ja üldjuhul tabatakse süüdlane tunnistajate ütluste ning videosalvestiste abil," ütles Kiibus.

Kuidas käituda, kui avastad vigastatud sõiduki?

  1. Kui teine osapool on sündmuskohal, siis toimi nagu tavalise liiklusõnnetuse puhul – täida liiklusõnnetusest teavitamise vorm ning teavita juhtunust kindlustusandjat. Kahju hüvitab õnnetuse põhjustanu liikluskindlustus.
  2. Kui põhjustaja on sündmuskohalt lahkunud, tuleb juhtunust teavitada politseid ning võimalusel palu pealtnägijate kirjeldusi juhtunu kohta. Kui süüdlast ei tabata, hüvitab kahju kannatanu kaskokindlustus (selle olemasolul).

Kuidas käituda, kui õnnetul kombel ise kellegi sõidukit rihid?

  1. Oota teise sõidukijuhi saabumist ning täitke liiklusõnnetusest teavitamise vorm.
  2. Kui ootamine venib pikale, saab teist osapoolt juhtunust teavitada politsei kaudu.
  3. Täitke koos teise osapoolega liiklusõnnetusest teavitamise vorm ning teavitage juhtunust kindlustusandjat.