Ifi kindlustuslahendusi pakkuvad maaklerid

Alates aastast 2016 läks If Kindlustus üle läbipaistvamale koostöövormile kindlustusmaakleritega, mille tulemusena alandab If maaklerile kindlustuse hinda vahendustasu võrra ning maakleril tuleb vahendustasu osas kokkuleppele jõuda kliendiga.

Kuna kõik kindlustusmaaklerid ei ole aga täna veel If Kindlustusega uutel tingimustel koostöölepet sõlminud, ei pruugi vahendaja hetkel If Kindlustust pakkuda.

Toome siinkohal välja need kindlustusmaaklerid, kes on Ifiga uue koostöölepingu sõlminud ja vahendavad aktiivselt If kindlustust.

NB! Maaklerite nimekiri täieneb jooksvalt.