1. Mis ajendas teid Ifis poliisi uuendama/ostma?*


2. Milline alljärgnevatest omadustest aitas langetada otsuse just Ifi kasuks? (valige 3 varianti)*3. Kuidas hindate Ifi spetsialistide erialaseid oskusi üldiselt
4. Kas teil on piisavalt infot Ifi teenuste ja toodete kohta?
5. Kas tunnete, et Ifi tooted ja teenused vastavad küsitud hinnale?
6. Kui teil on olnud kogemusi Ifi kahjukäsitlusega, palun hinnake oma rahulolu
7. Kas olete üldiselt Ifiga rahul?

9. Kui suur on tõenäosus, et te soovitaksite Ifi oma tuttavatele ja sõpradele?
10. Kui teil on kindlustusi teistes seltsides, palun märkige, milline kindlustus ja millises seltsis.
Liikluskindlustus
Kasko
Kodukindlustus
Õnnetusjuhtumikindlustus
11. Mis mõjutas teie otsust sõlmida kindlustus eelnimetatud seltsi(de)st? (valige 3 varianti)12. Kui te olete helistanud Ifi kindlustustelefonil 1211, palun hinnake oma kogemust:

14. Kuidas eelistaksite tulevikus kindlustusseltsiga suhelda?
* Kohustuslik väli