Reeglid

 1. Kliendi boonuskontole hakkab Omavastutusboonust kogunema automaatselt iga kahjudeta aasta eest 30 eurot, kui kliendil on Ifiga vähemalt kaks aastast kindlustuslepingut ja aasta jooksul ei ole toimunud kahjusid.
 2. Omavastutusboonus on erakliendi omavastutust vähendav rahasumma, mis kantakse kliendi boonuskontole. Seda summat saab klient kasutada nende kahjujuhtumite omavastutuse vähendamiseks, kus klient on lepingus kindlustusvõtjaks.
 3. Omavastutusboonust hakati klientide boonuskontodele kandma alates septembrist 2010.
 4. Omavastutusboonust koguvad kõik erakliendid, kellel on otse- või partnerkanali kaudu vähemalt kaks 1-aastase kestvusega kvalifitseeruvat kindlustuslepingut Ifis ja kellele ei ole tehtud kahjuväljamakset 365 päeva jooksul. Alates 01.08.2011 ei kvalifitseeru läbi kindlustusmaaklerite ostetud kindlustuslepingud. Samuti ei kvalifitseeru läbi poliis.ee sõlmitud kindlustuslepingud. Boonuskontole kogutud raha saab kasutada kohe, kui see on kontole kantud.
 5. Maksimaalselt on võimalik ühel aastal koguda 30 euro väärtuses Omavastutusboonust kliendi kohta.
 6. Omavastutuskontole on võimalik koguda kuni 200 eurot.
 7. Omavastutuskontole kogutud raha saab omavastutuse tasumiseks kasutada juhul, kui kahjusumma on suurem kui lepingus määratud omavastutus.
 8. Omavastutuskontole kogutud raha ei ole võimalik võtta välja sularahas.
 9. If ei võta boonuskonto kahjuajaloos arvesse õnnetusjuhtumikindlustuse ega loomakindlustuse kahjusid. Samuti ei arvestata autoabi kasutamist.
 10. Kui kliendil ei ole Ifis ühtegi kehtivat kaitset kauem kui 6 kuud, siis kontole kogutud raha kustutatakse.
 11. Boonuskontole kogutud Omavastutusboonust saab kasutada ainult nende Ifi lepingute suhtes, kus boonuskonto kasutaja on kindlustusvõtja. Teisisõnu, kindlustusvõtjale kogunenud Omavastutusboonust saab kasutada ainult kindlustusvõtja enda lepingutel olevate kindlustusobjektide omavastutuse vähendamiseks. Kui kindlustusvõtja kindlustatud sõidukit kasutab volituse alusel mõni teine isik, kes pöördub hüvitise saamiseks kahjukäsitlusse, vähendatakse hüvitise arvutamisel omavastutust sõiduki kindlustusvõtja (mitte kasutaja) boonuskonto vaba jäägi ulatuses.
 12. Omavastutusboonus ei kehti teiste kindlustusseltsidega sõlmitud lepingute suhtes.
 13. Omavastutusboonuse kasutamiseks peab kindlustusjuhtum toimuma hiljem kui Omavastutusboonuse kanne kliendi boonuskontole.
 14. Omavastutusboonus on isiklik. Boonuskonto omanik ei saa kontole kogunenud ega kogunevat Omavastutusboonust üle anda teisele isikule.
 15. If arvestab kindlustusjuhtumi hüvitamisel boonuskontol oleva raha vähenemist automaatselt. Kui klient ei soovi kontol olevat rahasummat omavastutuse vähendamiseks kasutada, siis peab ta kahjukäsitlejat sellest teavitama kahjuavalduse esitamisel või hüvitisotsuse ja koos sellega boonuskonto kasutamise teadasaamisel enne hüvitise reaalset väljamaksmist.
 16. Eurole üleminekul konverteeriti boonuskontole kogunenud raha eurodeks järgnevalt: 500 krooni konverteeriti 32 euroks ja 1000 krooni vastavalt 64 euroks. Edasised kanded kontole on 30 eurot iga kahjudeta aasta eest. Maksimaalne Omavastutusboonuse suurus on peale eurole üleminekut 200 eurot.

Ifil on õigus muuta lojaalsusprogrammi. Kliente teavitatakse sellises olukorras mõistliku aja jooksul, kodulehel www.if.ee .

Kõik pretensioonid Ifile seoses Omavastutusboonusega tuleb esitada kirjalikult, e-posti kaudu aadressile info@if.ee.