Kaskokindlustus, miks ja kellele?

Kaskokindlustus on vabatahtlik kindlustus, mis on kohustuslik üksnes liisinguga ostetud autodele, kuid miks peaksid inimesed selle kaitse vabatahtlikult ostma? Kas kasko vajadus tuleb otsustada sõltuvalt masinast või juhist? Kas see on üksnes kindlustuskaitse avarii korral?

​Kindlustuse põhiolemus on riskide maandamine või õigemini riskide võtmine kindlustusseltsile inimese eest. Kaskokindlustuse kliendi eest võtab samuti selts riskid enda kanda ning hüvitamisele kuuluvad juhtumid, mida liikluskindlustuse alt ei hüvitata, sest tihti on kaskokindlustuse õnnetused juhi enda süül, kuid mitte alati. Vahel on süüdi ka äärmuslikud ilmastikuolud või näiteks metsloomad.

Kaskokindlustus on mõeldud isikutele, kes kasutavad igapäevaseks liiklemiseks autot ning soovivad välistada ootamatut rahalist kaotust, mida autoga juhtuv õnnetus võib põhjustada.
Kõige sagedasemad kahjud

Kõige sagedamini esinev kahju on klaasikahju. Eestis jagunevad kaskokindlustuse seltsid kaheks, ühed, mis rakendava klaasi kahju puhul 10% suurust omavastutust ja teised, kes hüvitavad kahjustunud klaasivahetuse või remondi ilma omavastutuseta. Ifi kliendid võivad kahjustunud salongiklaasi puhul olla mureta – nende auto klaas vahetatakse või parandatakse alati omavastutuseta.

Rahaliselt suurimad kahjud on liiklusõnnetused
Kõige suuremaks rahalise kaotuse allikaks on autode liiklusõnnetustesse sattumisest põhjustatud kahjude tagajärgede likvideerimine. Kui tavaarusaamade järgi sisaldab kaskokindlustus alati ka liiklusõnnetuse kaitset, siis tegelikult võib Eestis kaskokindlustust pakkuvad seltsid taaskord jagada kaheks: ühed, kellede tingimustes on raske hooletuse tõttu (näiteks punase fooritule või stopp märgi alt peatumata peateele väljasõit jms) liiklusõnnetusse sattumise kahjude hüvitamine välistatud ja teised, kes hüvitavad oma klientidele ka teeliikluses tehtud eksimuste ehk siis raske hooletuse tõttu autole tekkinud kahjud. Taaskord võivad Ifi kasko valinud kliendid rahulikult hingata – Ifi kasko hüvitab ka need autokahjud, mis on põhjustatud teeliikluses tehtud eksimuste ehk siis raske hooletuse tõttu. Siiski tasub meeles pidada, et mitte ükski selts ei hüvita selliseid liiklusõnnetuste kahjusid, mille on põhjustanud alkohol või narkootikumid.

Autode vargused
Kui 90-ndatel aastatel tuli seltsidel palju tegeleda klientidelt varastatud autode juhtumitega, siis tänaseks on autovarguste hulk vähenenud. Autode varguste arvu vähenemisele on kaasa aidanud hea riikide ülene politseitöö ja interneti parem kättesaadavus, sest tänapäeva elektroonikat täis autot saab tihtipeale remontida ainult tehasetähist ehk VIN koodi teades. Kui auto on aga tagaotsitavaks kuulutatud, siis saab varastatud autoga sõita kuni esimese remondivajaduseni. See teadmine ei tohiks ahvatleda varastatud autot soetama.

Samas on Eesti liitunud Schengeni leppega, mis tähendab, et põhja ja lõuna piiril meil autosid enam igapäevaselt ei kontrollita ja see on oluliselt lihtsustanud autovaraste tegevust. Seetõttu ongi jätkuvalt jõus nõue, et kaskoga kindlustatud autol peab olema korralik signalisatsioon ja immobilaiser, mis muudavad auto varastamise raskemaks. Kui olete oma autole paigaldanud Ifi poolt soovitatud ärandamisvastased seadmed, siis on auto varastamise tõenäosus väga väike, praktiliselt olematu. Samas kui auto ikkagi varastatakse, siis asuvad autot otsima meie suurte kogemustega uurijad ja nii mõnigi kord leitakse auto kiiresti üles.

Kaskokliendile on autoabi tasuta
Viimase 3-4 aasta jooksul on Eesti kaskoturul pea standardiks muutunud autoabi lisakaitse. Taaskord võivad Ifi kliendid ennast turvaliselt tunda, sest kõigil sõidu-ja pakiautode kaskoklientidel on autoabi alati olemas ja kui autol peaks purunema rehv või juhtuma mõni muu ootamatu tehniline rike, siis piisab vaid ühest telefoni kõnest Kindlustustelefonile 1211 ja puksiirautoga abimees saabub ruttu, tehes kindlaks kas ta saab Teid kohapeal aidata või tuleb auto töökotta viia – kõik see on tasuta.

Tänavuse esimese lumega vajasid tasuta autoabi Ifi kaskokindlustuse kliendid 24-l korral, enim vajati abi avarii puhul, teele tagasi aitamisel ning sõiduki käivitamisel.

Miks sõlmida Ifi kaskokindlustus:

  • Ifi kaskokindlustusega on tasuta ööpäevaringne autoabi
  • Klaasivahetus on omavastutuseta
  • Kiire ja mugav kahjukäsitlus
  • Ifis on kindlustusjuhtumiks ka raske hooletuse tagajärjel tekkinud liikluskahjud
  • Kindlustuse eest saab tasuda osadena, aastane makse sellest ei suurene
  • Turvaliselt liikleva autojuhina kindlustate soodsamalt, sest kaskokindlustuse hind sõltub liikluskindlustuse boonusest
  • Varem olnud kahju väljamaksed ei vähenda järgnevaid hüvitisi
  • Kaskokindlustusele saate valida järgnevad lisakaitsed nagu uusväärtus ja asendusauto
  • Omavastutusboonus - mitme kindlustusega väiksem omavastutus