Kindlustusseltsi hinnatakse kahjukäsitluse järgi

„Minu kodu ja vara on mulle tähtsad, seetõttu kindlustan“ — selline mõtteviis on üha kasvav ning inimestele ei ole kindlustamine võõras. Sõlmides kindlustuslepingu usaldame kindlustusseltsi sedavõrd, et kahju juhtudes on meil üks ootus – kindlustusselts tegeleb sellega võimalikult kiiresti ning mina saan oma eluga segamatult edasi minna.

​Kahjukäsitlus on tõehetk, kus klient kogeb kindlustusseltsi tõelist taset ning seega sõltub sellest väga palju.

If Kindlustus on koostööpartneritega taganud klientidele kiire ning asjatundliku kahjukäsitluse. Näiteks, hüvitatud kaskokahjusid oli 2012 aastal ligemale 11 000 ning üle poolte nendest kahjudest käsitlesime ühe päeva jooksul, summaliselt oli kaskokahjusid ca 12,6 miljoni euro eest. Varakahjusid hüvitasime 10 miljoni eest ning kokku hüvitas If 2012 aastal kahjusid pea 35 miljoni euro eest.

If arvestab klientide ettepanekute ning soovidega. Ifi klientide tagasisideküsitlusest selgub näiteks , et 97% kahju kannatanutest hindavad Ifi kahjukäsitlust väga heaks. 96% vastanutest hindab positiivselt hüvitissumma õigsust. See on selge tõestus sellele, et If on valinud õiged partnerid ning meie koostöö on klientidele väga hea mulje jätnud.