Uus liikluskindlustuse seadus

1.oktoobril 2014 jõustus uus liikluskindlustuse seadus . Kõige olulisem seadusega kaasnev muudatus, oma kindlustusandja hüvitamine, jõustus 1. jaanuaril 2015.
Anname ülevaate olulisematest muudatustest, mis kõige rohkem autojuhte võiks puudutada.

Oma kindlustusandja hüvitamine
Kui varem tuli liiklusõnnetuses kannatada saanud poolel pöörduda süüdlase kindlustusseltsi, siis alates uuest aastast saab kannatanu asju ajada enda kindlustusseltsiga. Näiteks, kui Ifi kliendile põhjustatakse õnnetus, siis võib sõiduki remontimiseks minna otse Ifi poolt soovitatud remondipartneri juurde ning ülejäänu eest hoolitseb juba If.
On ka mõningaid juhte, mil oma kindlustusandjal ei ole võimalik kahjusid hüvitada:
  • Kindlustusjuhtumi asjaolud ei ole selged, näiteks on vaidlus, kes põhjustas liiklusõnnetuse.
  • Liiklusõnnetuses sai inimene viga.
  • Kahju on eeldatavalt suurem kui 10 000 eurot.
  • Kahju põhjustas välisriigi sõiduk.
Kindlustamiseks ei pea olema sõiduki omanik
Lepingu sõlmimine muutus lihtsamaks. Nüüd saab liikluskindlustuse sõlmida ka isik, kes ei ole sõiduki registreerimistunnistusele kantud. Näiteks saab vanaisale liikluskindlustuse sõlmida ka täisealine lapselaps.

Lepingu lõpetamise reeglid
Leping sõlmitakse nüüd kindla tähtajaga. Teatud juhtudel saab lepingu ennetähtaegselt lõpetada näiteks, kui sõidukit ei saa tehnilistel põhjustel enam kasutada.

Uue seaduse jõustumisel ei pea Sa ekstra midagi tegema
Kõikidele kehtivatele poliisidele rakendus seadus automaatselt ja neid ümber vormistada ei ole vaja. Kehtiva poliisi perioodi lõpu eel saadame Sulle uueks perioodiks arve-pakkumise ning peale selle tasumist ongi uus leping sõlmitud.

Üle ühe aasta kindlustamata sõidukile tekib automaat- ehk sundkindlustus
Kui vana seaduse järgi võis liiklusregistris olev sõiduk liikluskindlustuseta olla 24 kuud, siis uue seadusega on seda aega lühendatud 12-le kuule. See tähendab, et kui liikluskindlustus on lõppenud ja ühe aasta jooksul ei ole uut tehtud, rakendub sõidukile sundkindlustus. Sundkindlustuse ehk automaatse liikluskindlustuse kindlustusandja on Liikluskindlustuse Fond.

Soovitame sõidukid, mida ei kasutata rohkem kui aasta, liiklusregistrist kustutada või nende registrikanne ajutiselt peatada. Automaatkindlustus ei rakendu uunikumidele.
Uue sõiduki soetamisel tuleb sundkindlustuse vältimiseks teha liikluskindlustus koheselt.

Kindlustusmaksete arvutamise põhimõtted ei muutunud
Sõltumata kindlustuse ostjast arvutame makse endiselt sõiduki omaniku või vastutava kasutaja järgi. Kindlustusmakset mõjutab isiku kahjuajalugu, elukoht ning kindlustatava sõiduki võimsus.

Miks on uus liikluskindlustuse seadus kasulik Ifi kliendile?


1. Üle 90% Ifi klientidest annab meie kahjukäsitlusele hindeks „hea" või „väga hea“.
2. Avarii korral on asjaajamine lihtne - tuleb vaid selgitada Ifi kodulehelt või Kindlustustelefonilt +372 777 1211 remondipartner ja eraldi kindlustusse tulema ei pea.
3. Ifi kahjukäsitluse partneriteks on kvaliteetsed ja usaldusväärsed remonditöökojad.
4. Ifi kahjukäsitlus on kiire – üle poolte sõidukikahjudest lahendame 24 h jooksul.