Korduma kippuvad küsimused

 1. Mis ajast hakkab kehtima reegel, et kahju korral toimub hüvitamine seltsis, kus on oma autole liikluskindlustus tehtud?
  Alates 1. jaanuarist 2015 võib pöörduda oma kindlustusseltsi.

  Oma kindlustusandja ei hüvita kahju, kui:
  • Kindlustusjuhtumi asjaolud ei ole selged, näiteks on vaidlus, kes põhjustas liiklusõnnetuse.
  • Liiklusõnnetuses sai inimene viga.
  • Kahju on eeldatavalt suurem kui 10 000 eurot.
  • Kahju põhjustas välisriigi sõiduk.

  Soovi korral loe täpsemalt liikluskindlustuse seadusest.

 2. Ja kuidas nende sõidukitega on, millel on lihtsalt leping, aga pole kehtivat poliisi, kas leping kehtib edasi, kui kaua?
  Kui uue seaduse jõustudes oli sõidukil liikluskindlustuse leping, kuid ei olnud kehtivat poliisi, siis see leping lõppes uue seaduse jõustumisel ehk 1. oktoobril 2014.

  Juhime veel tähelepanu sellele, et kui vana seaduse järgi võis liiklusregistris olev sõiduk liikluskindlustuseta olla 24 kuud, siis uue seadusega on seda aega lühendatud 12-le kuule. See tähendab, et kui liikluskindlustus on lõppenud ja ühe aasta jooksul ei ole uut tehtud, rakendub sõidukile sundkindlustus. Sundkindlustuse ehk automaatse liikluskindlustuse kindlustusandja on Liikluskindlustuse Fond.

  Soovitame sõidukid, mida ei kasutata rohkem kui aasta, liiklusregistrist kustutada või nende registrikanne ajutiselt peatada.
 3. Kas peab sõidukile ostma kehtiva poliisi ka siis, kui ei osale liikluses (k.a mootorrattad, rollerid)? Või piisab maksevabast lepingust nagu siiani?
  Uue seadusega kadus ära lepingu maksevabaks muutmine. Soovitame mootorratastele ja rolleritele sõlmida kindlustuse ainult kasutamise perioodiks, nt. 6-kuuline leping aprillist septembrini.

 4. Kuidas riskikoefitsienti arvutama hakatakse?
  Kahjudeta aastate soodustus ehk riskikoefitsiendi arvutuskäik ei muutunud uue seadusega. Kuigi uus seadus tõi kaasa muudatuse, et liikluskindlustuse saad sõlmida ka siis, kui ei ole sõiduki registreerimistunnistusele kantud, sõltub makse siiski kindlustuskohustusega isikust - omanikust või vastutavast kasutajast.

 5. Kes saab uue seaduse alusel poliisi sõlmida?
  Liikluskindlustust saab osta igaüks, kel huvi kindlustamise vastu. See tähendab, et liikluskindlustuse sõlmimiseks ei pea Sa olema sõiduki registreerimistunnistusele kantud. Näiteks saad kiirelt ja lihtsalt sõlmida e-büroos liikluskindlustuse perekonnaliikmele või sõbrale, kel parasjagu arvuti kasutamise võimalus puudub.
 6. Kui ma ostan uue auto, kas ma pean selle kohe ära kindlustama?
  Äsja soetatud mootorsõidukile tuleb kohe teha ka liikluskindlustus. See puudutab näiteks ka talvel ostetavat mopeedi, kuigi seda kohe kasutama hakata ei saakski. Seadus kehtib kõigi mootorsõidukite suhtes samal viisil ja kindlustamata sõidukitele rakendub automaatkindlustus.