Elu Eestis muutub järjest turvalisemaks. Selleks annavad panuse meie oma tublid ja tavalised Eesti inimesed. Vabatahtlikud, kes pärast oma päevatööd tulevad meile appi abipolitseinike ja priitahtlike päästjatena. Ja kodanikud, kes muul moel on julgenud märgata ja sekkuda, et muuta ümbruskond turvalisemaks.

If Kindlustus soovib tänada ja tunnustada neid tublisid inimesi. Näiteks kui tänu Sinu naabri tegutsemisele jäi maja eest varastamata Sinu jalgratas või tunned head inimest, kes aitas toimetada tänaval kukkunud lapse traumapunkti.

Otsime neid esiletõstmist väärivaid tegusid ja lugusid, mis on korda saadetud viimase aasta jooksul. Teeme need kuuldavaks ja tunnustame nende tegijaid 8. novembril 2017 toimuval tänuüritusel. Parimad kindlustame õnnetusjuhtumite vastu ja saadame puhkama mõnusale soojamaa reisile.