Elekter

Kuidas vältida elektriõnnetust?

  • Regulaarselt tuleb kontrollida elektriseadmestikku ning lasta teha vajalikud kontrollmõõtmised.
  • Sinu kodu elektriseadmestik peaks olema varustatud õigesti valitud ja töökorras kaitseaparatuuriga, soovitatavalt kiiresti reageerivate automaatkaitselülititega.
  • Elektroonikaaparatuur, mida toidetakse elektrivõrgust (eriti televiisorid, raadiod, arvutid, telefonivastajad jms), on tundlik liigpingete, sh eelkõige äikese suhtes. Liigpinge korral tekib lühiseoht, võib puhkeda tulekahju või kallis seade hävida. Seetõttu tuleks elektrisisend varustada liigpingepiirikutega.
  • Seda, kas paigaldatud elektrijuhtmestik on sobiv, näed valgustite pealt. Kui valgus väreleb või vilgub, võib olla viga elektriühendustes. Eriti ohtlikud on vanad alumiiniumsoonega juhtmed, mis oleks soovitatav vahetada vaskjuhtmete vastu.
  • Kui elektrikaitsmed ütlevad tihti üles või nad on kuumenenud, tuleb kohe kutsuda asjatundja riket uurima. Kas Sa kontrollid vähemalt kord aastas, kas automaatne kaitselüliti lülitab ikka ennast kontrollnupule vajutades välja?
  • Kas ühte seinakontakti on pikendusjuhtme abil ühendatud üle nelja aparaadi? Kui jah, siis peaksid kodust lahkudes pistiku seinast välja tõmbama.

Mida teha, kui inimest on tabanud elektrilöök?

Esmalt tuleb kannatanu voolu alt vabastada ja seejärel asuda abi andma.

Ohvri vooluringist eemaldamiseks tuleb elekter välja lülitada. Tõmba elektriseadme pistik seinakontaktist välja või lülita elektrikilbist korgid või pealüliti välja. Näita ka teistele pereliikmetele (või lase endale näidata), kust ja kuidas on võimalik elekter välja lülitada.

Kui elektrit ei saa välja lülitada, siis kasuta kannatanu vabastamiseks eset, mis ei juhi elektrit. Kodustes tingimustes saab inimese pealt elektrijuhtmeid ära lükata ka rullikeeratud ajalehega (kuid mitte kõrgepingevooluga seotud juhtmeid). Enne abi andmist isoleeri ennast maast ning kannatanust.

Pärast kannatanu eemaldamist vooluringist kutsu kohe kiirabi ning vajaduse korral alusta ise elustamist.

Sarnaselt elektrilöögiga toimib ka välgulöök. Äikesega kaasnevad väga suured elektripinged, mistõttu võib äikeselöögi saanud inimene silmapilkselt surra. Välgulöögi tagajärjed meenutavad kahjustusi, mis tekivad elektrilöögi saamisel kõrgepingejuhtmetest. Äikese ajal metsas olles on kasulik varjuda puurindest madalama okaspuu alla. Lagedal tuleb hoiduda eemale veekogudest, kõrgetest puudest ning telefoni- ja elektriliinidest.

Milliseid elektritöid võid ise teha ja millisel juhul tuleb kindlasti elektrik kutsuda?

Ise võid vahetada olemasolevate seinakontaktide pistikupesasid – juhul, kui tead, kuidas seda teha. Samuti võid paigaldada ja ühendada lampe ning neid maha võtta.

Kõik ülejäänud elektritööd – täiesti uute pistikupesade, halogeenvalgustite, kaablite jms paigaldamine – usalda elukutselisele elektrikule.