Loodusjõud

Kuidas hoida ära loodusjõudude poolt tekitatud kahju?

Loodusjõud võivad põhjustada mitmesuguseid õnnetusi.

  • Lume raskuse all võib katus sisse langeda.
  • Külglumesadu, lume sattumine pööningule, tugev tuisk ja sula võivad kahjustada maja seinu nii seest kui ka väljast.
  • Libedad, liivatamata teed võivad põhjustada luumurde või tuua kaasa veel hullemaid tagajärgi.

Kuidas lume- ja pakasekahjusid ära hoida?

Püüa eemaldada suurem lumemass maja ning terrassi katuselt. Kui pööningule on sadanud lund, tuleb see eemaldada enne sulamist.

Tugeva sula korral tuleb suurem lumemass katuselt eemaldada, sest lumi võib liikuma hakata ning viia endaga kaasa lumetõkked ja vihmaveerennid. Eemalda katuselt lumi ja jääpurikad, sest need võivad möödujatele kaela kukkuda. Ka kõnniteed tuleb jääst ja lumest puhastada.

Katusele saab paigaldada lumetõkked, mis takistavad lume kukkumist kõnniteele. Lisaks on võimalik paigaldada vihmaveetorudesse ja -rennidesse küttekaabel, et takistada nende ummistumist jää ja lumega.

Tormi tekitatud kahjude ärahoidmine

Tugev talvine torm võib tekitada hoonele suuri kahjusid. Tuule toimel võib osa katusekividest või katusest lahti tulla.

Tormi murtud puu võib hoonele kukkuda. Lukustamata ukse, akende või katuseluugi kaudu võib tormituul hoonesse pääseda. Seepärast sule tormiohu korral katuseluugid ja aknad ning lukusta uksed.

Jälgi, et

  • katusekonstruktsioonid oleksid korralikud ja tihedad
  • katusekate oleks paigaldatud nõuetekohaselt
  • ukse- ja aknasulgurid oleksid korralikult kinnitatud
  • maja lähedal ei kasvaks suuri puid, mille murdumine võib kahjustada sinu vara.