Tule kustutamiseks

On tähtis, et igas kodus oleks suitsuandur, mis reageerib juba vähesele suitsule ja teavitab ohust aegsasti. Lisaks on vajalikud esmased tulekustutusvahendid, millega tulekolle kiiresti summutada.

Põlengu tekitatud kahju sõltub suurel määral sellest, kui kiiresti tulekolle avastatakse ning mida võetakse ette põlengu kustutamiseks.

Suitsuandur

Tulekustuti

Tulekustutustekk