Tuleohutus

Kuidas vältida tulekahjusid?

Muuda oma kodu tuleohutuks ning ole ettevaatlik!

Tulekahju tavalisemad põhjused on

 • hooletus ja ehitusvead, mis on seotud küttekollete ja korstnatega
 • süütamine või arvatav süütamine
 • elekter (staatiline elekter ja äike)
 • hooletus lahtise tulega (ka suitsetamine)
 • tuletööd (keevitus, veetorude lahtisulatamine, katusekatte parandamine jms)
 • isesüttimine
 • praepannil või pliidil süttinud rasv

Tulekahju ennetamiseks

 • Hoia lahtine tuli (näiteks küünlad) eemal kardinatest ja kergesti süttivatest esemetest ning pehmest mööblist.
 • Pane küünaldele tulekindlad mansetid.
 • Tuletikud ega põlev küünal ei tohi jääda laste käeulatusse.
 • Kustuta ruumist lahkudes elektrivalgus. Veel parem, kui kasutad isekustuvaid tulesid.
 • Kasuta külmunud veetorude ülessulatamiseks sooja vett või sooja auru, mitte tuld. Selleks kasta riie sooja vette ja mässi ümber toru. Vaheta riiet, kuni toru on sulanud. Kui jääd hätta, kutsu appi asjatundja – professionaalse varustusega on torusid väga lihtne üles sulatada.
 • Ära lahku pliidi juurest, kui pannil või potis on kuum rasv. Rasv ja õli lähevad liiga suure kuumuse juures põlema. Sellist tulekahju ära ürita kunagi kustutada veega, sest see vaid suurendaks leeke. Lämmata tuli hoopis riidega.
 • Siseruumis kasutamiseks mõeldud elektriküünlaid ei tohi kasutada õues (aias, rõdul, väljaspool akent). Lisaks tuleohule võib see tuua kaasa eluohtliku olukorra.
 • Ka säraküünlad pole ohutud, seetõttu võivad lapsed neid kasutada vaid vanemate juuresolekul. Isegi pisikesed sädemed võivad kergesti süttiva materjali põlema panna.
 • Puhasta aasta ringi kasutatavat küttekollet vähemalt kaks korda aastas. Küttekollete puuduliku hooldamise tõttu võib tahm süttida ning kuumad põlemisgaasid läbi suitsulõõris olevate pragude välja immitseda.

Tuleohutus puitmajas

 • Vaata ise üle ja lase ka asjatundjatel üle kontrollida maja elektriseadmestik, vajaduse korral lase see korrastada.
 • Ära kasuta isetehtud kaitsekorke ega elektrilisi kütteseadmeid.
 • Vaata üle pliidid, ahjud, truubid ja korstnad: nende liitekohad peavad olema terved ja pragudeta. Vajaduse korral lase asjatundjal parandused teha.
 • Korstnaid, truupe ja lõõre lase puhastada regulaarselt, vähemalt kord aastas.
 • Ära põleta küttekoldes kilet, plastpudeleid, mähkmeid, konservikarpe, klaasi ega kartulikoori, sest nende põletamine rikub küttesüsteemi.
 • Ära hoia küttepuid, tulehakatist ja muid süttivaid asju küttekehade lähedal.
 • Küttekolde ees põrandal peab olema metall-leht või mittepõlev põrandakate. Kütmise ajal ära hoia puid ahjusuu ees.
 • Tee maja varuväljapääsud kolist vabaks.
 • Hoia dokumente ja väärtasju kindlas kohas, et saaksid need õnnetuse korral kiiresti kaasa võtta.

Tuleohutus jõulude ajal

 • Ära jäta lapsi isegi lühikeseks ajaks lahtise tulega (nt küünaldega) omapead.
 • Kui toas põlevad küünlad, ära lülita elektrivalgustust päris välja.
 • Puidust seinad ja lagi võiksid põlevate küünaldega kuuseokstest jääda vähemalt meetri kaugusele.