Kuidas hoida ära veekahju?

Veeavariist tekkinud kahju on tavaliselt väga suur ja kodu taastamine kallis.
 • Lase regulaarselt kontrollida soojendusseadmete, veevõrgu ja kodumasinate korrasolekut.
 • Torud peaksid olema paigaldatud nii, et võimalik veeavarii oleks kohe märgatav.
 • Surve all olevad vee- ja soojatorud peaksid olema paigaldatud kaitsetorudesse.
 • Torustik ei tohiks olla üle 30 aasta vana. Vanema torustiku korrasolekut tuleb regulaarselt kontrollida.
 • Ohtlikud on just raudtorud, mis korrodeeruvad. Vasktorudega probleeme pole.
 • Kontrolli vannitoa äravoolutrappe.
 • Kohtades, kuhu satub vesi, kasuta alati üksnes niisketele ruumidele mõeldud seinakattematerjale.
 • Veendu, et põranda- ja seinakattematerjalide üleminekukohad oleksid niisketes ruumides kaetud või kataksid üksteist.
 • Niisketes ruumides paigalda põranda- ja seinaplaatide alla niiskustõke. Ehitamisel kasuta ainult väljaõppinud oskustöölisi.
 • Kontrolli regulaarselt pesumasina ja nõudepesumasina voolikuid ja ühenduskohti.
 • Ürita vältida seda, et toru läbib põrandat. Mida vähem lõikekohti, seda parem.
 • Kui võimalik, monteeri kuumaveeboiler äravoolutrapiga samasse ruumi.
 • Emailitud kuumaveeboileri anoode kontrolli vähemalt kord iga kuue aasta tagant.
 • Enne talve algust tühjenda veesüsteemid õues ja mitteköetavates ruumides, sest seal võivad need külmuda. Veesüsteemid peaksid olema ehitatud nii, et neid oleks kerge tühjaks lasta.
 • Hoia keldris olevat vara põrandapinnast kõrgemal.
 • Ära jäta pesumasinat tööle, kui kodust lahkud.
 • Pesumasin olgu ühendatud veevõrku selleks ettenähtud kraani kaudu, mis suletakse, kui masinat ei kasutata.
 • Pesumasin peab olema paigaldatud ruumi, kus on olemas põrandatrapp.
 • Pesumasina ja külmiku sügavkülmakambri all peab olema nõu, kuhu koguneb võimalik väljavoolav või sulav vesi.