Äriüksused

Ifi äriüksused on jaotatud kliendirühmadesse Erakliendid, Ettevõtted ja Tööstus.

Erakliendid

Ettevõtted

Tööstus

Baltikum