Põhiväärtused

Ühised väärtused on meie jaoks kesksel kohal, sest need määravad meie suhtumise töösse, klientidesse ja üksteisesse. Ettevõtte edu sõltub sellest, kuidas kliendid meid mõistavad. Me juhindume oma igapäevases töös neljast põhiväärtusest, mis peegeldavad klientide ootusi:
 • Alati käeulatuses
  “Ifi personal ja teenused on kergesti kättesaadavad ning tooted selgesti mõistetavad.”
 • Usaldusväärne
  “If täidab alati oma lubadused ja tuleb appi, kui vaja. ”
 • Pühendunud
  “If näitab üles initsiatiivi ja hoolib minust.”
 • Tulevikku suunatud
  “If sammub alati uute ideede ja toodetega esireas.”