Strateegia

Oma turupositsiooni tugevdab If Põhja- ja Baltimaades loomuliku laienemise ja firmade valikulise omandamise teel strateegiliselt oluliste toodete alal. Kasutades eeliseid, mida pakub üle Põhjamaade ulatuv organisatsioon (ühine tootearendus, hinnamääramine ja riskianalüüs), ja ühtlustatud tööprotsesse, on Ifil võimalus saavutada konkurentidest madalamad kulud.

If püüab hoida tasakaalu kindlustuse riskide ja investeeringute vahel eesmärgiga säilitada ettevõtte finantsstabiilsus.

Strateegilised eelisvaldkonnad

  • Kliendi väärtustamine
  • Olla parimad kindlustusvaldkonna asjatundjad
  • Põhjamaade äriplatvorm
  • Tasakaalustatud riskid ja investeeringud