Ärikatkestuse kindlustusest võib saada ettevõtte päästerõngas

Kas oled mõelnud, mis saab siis, kui näiteks tulekahju tõttu pooleks aastaks äritegevus seiskub?

Iga päev toob kaasa tuhandeid eurosid kahju, käive väheneb, ent samas püsikulud jäävad. Tuleb tasuda liisingu või laenumakseid ning töötajatele töötasu. Tellijate ja tarnijatega sõlmitud koostöölepingud võivad katkeda ning teenimata jääb ärikasum.
Sellisest raskest olukorrast võitjana väljatulemiseks ongi loodud Ifi ärikatkestuse kindlustus. Selle eesmärk on hüvitada Sinu ettevõtte püsikulud ja ärikasum ajani, mil toimunud õnnetus on likvideeritud ning äritegevus saab jätkuda.
Ifi kogemus näitab, et ootamatult katkenud äritegevuse kahjud on märksa suuremad, kui varakindlustuse omad. Enamus ettevõtteid, kellel sellist kindlustust ei ole, lõpetavad suurema õnnetuse järel tegevuse. Nad ei suuda toime tulla enda püsikuludega, mille tasumine ei ole võimalik tootmise või teenindamise katkemise tõttu.
Näitena võib tuua juhtumi, kus toidukaupluses sai külmutusseadme rikkest alguse tulekahju ning kuigi tuli ise väga suuri kahjusid ei tekitanud, muutsid suitsu ja tahmakahjud enamik kaupa realiseerimiskõlbmatuks. Ruumide remondi ja uute seadmete tellimise ajal oli kauplus suletud kolm kuud, kindlustus aitas taastada ruumid ning hüvitas rikutud kauba. Ärikatkestuse kindlustus aitas ettevõttel katta püsikulud ning töötasud, mis tuli maksta ka kaupluse kinniolemise ajal ning hüvitas saamata jäänud ärikasumi. Lähemalt saad tutvuda ärikatkestuse kindlustusega siin.