Efektiivsem võlahaldus partnerite klientidega

​Täiustasime oma partnerite klientide kordusmeeldetuletuste väljasaatmist. Meeldetuletusi saadame neile klientidele, kelle edasimüüjad ise klientide võlglastega ei tegele. Kordusteate saavad klientidele, kes pole õigeaegselt tasunud esmaseid ja/või järgarveid. Eraklientidele edastame sõnumi SMS-iga ning ettevõtetele e-kirja. Teavitus läheb täiendavalt lisaks automaatsele meeldetuletusele. Kliendile edastame järgmise sisuga teate: meie andmetel on Teil poliisi eest summas tasumata. Täname, kui olete makse juba tasunud. Küsimuste korral, helistage palun 1211.

Ifi Kindlustustelefon 1211 abistab meid arvete edastamisega klientidele ning kindlustusmaksete seisu operatiivse edastamisega. Sellisel kujul saame lihtsustada ja efektiivsemaks muuta Teie tööd klientidega, kelle kindlustusmaksed pole õigeaegselt laekunud.

Kordusmeeldetuletuste väljastamisega alustasime selle aasta novembris. Esmane tagasiside osapooltelt on olnud positiivne.

Küsimuste korral palun pöörduge partneritugi@if.ee