Möödunud aasta suurimad väljamaksed ning kahjude numbrid maakonniti

Lõppenud aastal maksis If Kindlustus oma klientidele päevas keskmiselt 109 000 eurot kindlustushüvitisi. Kokku abistas If eelmisel aastal 31 788 klienti 39,8 miljoni euroga. Kõige rohkem vajasid inimesed kindlustuse abi Harjumaal (18 000 korral) ning kõige vähem Hiiumaal (204 korral). 2014. aastaga võrreldes kasvas hüvitatud kahjude arv 20 protsenti.​
Eelmise aasta suurimad väljamaksed olid kasko- ning liikluskahjudes, kus If hüvitas vastavalt 16,4 miljonit ning 12,1 miljonit eurot. Kaskokindlustuses kasvasid väljamaksed aastaga 24,8 protsenti ning liikluskindlustuses 23,8 protsenti. Varakahjude hüvitised moodustasid 9,7 miljonit eurot.

2015. aasta suurimad väljamakstud kahjud:

Veosekindlustuse kahju, kus laev jäi tormi kätte ning veetav kaup sai kahjustada 332 000 €

Tootmishoone põleng Harjumaal 305 000 €

Eramaja põleng Jõgevamaal 135 000 €

Kaskokindlustuse kahju, kus autorong sõitis Skandinaavias kraavi 128 000 €

Õnnetusjuhtumi kahju, kus Ifi klient kukkus Alpides suusatades 59 000 €.

Reisikindlustuse kahju, kus inimene vajas operatsiooni Kesk-Ameerikas 45 000 €


2015. aastal registreeriti kõige rohkem kahjusid Harjumaal, Tartumaal ning Ida-Virumaal, kõige vähem aga Hiiumaal.

Tabelist leiab viimase kahe aasta registreeritud kahjud maakonniti (kahju toimumise asukoha järgi):

​Maakond 2014​ 2015​ ​muutus
Harjumaa​ ​14 443 18 158​ 25,7%​
​Tartumaa 3 452​ 4 328​ 25,4%​
​Ida-Virumaa 1 865​ 2 208​ 18,4%​
​Pärnumaa ​1 539 1 873​ 21,7%​
​Lääne-Virumaa 898​ 1 081​ 20,4%​
​Viljandimaa 717​ 822​ 14,6%​
​Järvamaa 657​ 728​ 10,8%​
​Raplamaa ​620 ​700 12,9%​
​Võrumaa 561​ 65​0 15,9%​
​Saaremaa 539​ 633​ 17,4%​
​Jõgevamaa 571​ 617​ 8,1%​
​Läänemaa 491​ 535​ 9,0%​
​Põlvamaa ​451 474​ 5,1%​
​Valgamaa 450​ 466​ 3,6%​
​Hiiumaa 158​ 204​ 29,1%​
​Kahjud välismaal ​4 252 4 780​ 12,4%​
​Muu asukoht (näiteks merel) 690​ 788​ 14,2%​
​Kokku 32 354​ 39 045​ 20,7%​