Uued kodukindlustuse tingimused

Novembri lõpust alates on Online (LOMP) programmis kasutusel uued kodukindlustuse tingimused, uued üldtingimused, uus puitmaja m² väärtus ning rakendus ka aasta lõpuni kestev kodukindlustuse sooduskampaania.

​Uued üldtingimused ja uued kodu tingimused

Tingimuste muudatus on ajendatud Ifis käivitunud tingimuste lihtsustamise projektist, mille eesmärgiks on muuta tingimused klientidele paremini mõistetavamaks. Lisaks tingimuste sisu muutusele on tingimused ligikaudu poole lühemad ja sõnastus on lihtsam.

Mis muutus Mini-, Põhi- ja Klassikpaketi puhul?

 1. Rajatiste kaitse on nüüd kõikidel pakettidel samasugune.
 2. Nüüd on kuni 10 m² (varem 4 m²) suurused hooned ja rajatised kindlustatud ilma lisamakseta.
 3. Korterelamu juurde kuuluvad rajatised on nüüd kaitse all kõikides pakettides.
 4. Kõikides pakettides on kaitse all maa-alused rajatised, näiteks maaküttesüsteem. Varem vaid Klassik- ja Superpaketis.
 5. Kile- ja plastikkattega kasvuhooned ei ole kindlustatud.
 6. Hoone ja korteri kindlustus hõlmab sisseehitatud mööblit kuni 3000 eurot. Varasem termin hõlmas vaid köögimööblit.
 7. Tugevaks tuuleks loetakse tuult alates 18m/s. Klassik- ja Superpaketis hüvitame tugevast tuulest tekkinud kahjud ilma tuule kiirusele piiranguid seadmata.
 8. Põhipaketi puhul hüvitame ukseluku vahetamise kulud ilma omavastutuseta ka siis, kui kodu võtmed on kadunud. Nt laps kaotas võtmed. See on unikaalne kaitse, mida peale Ifi pakub vaid Swedbank.
 9. Klassikpakett ei sisalda katuselekke kaitset. Kaitse all on kõik kahjud, kus vesi pääses sisse tugeva tuule poolt lõhutud avade kaudu.

Mis muutus koduse vara kindlustuses?

 1. Klassikpaketis hüvitame arvutid ja telefonid turuväärtuses. See on ka turupraktika. Mini- ja Põhipaketis kasutame endiselt üle 2 aasta vanustel esemetel amortisatsiooni.
 2. Koduse varana kindlustatud ehitusmaterjalide hüvitislimiit on 3000 eurot.
 3. Mitte-alalises elukohas asuvad tööriistad ei ole kindlustatud.
 4. Klassikpaketis on eramu hoovis ja kõrvalhoones asuva koduse vara kindlustussummaks 10% kogu koduse vara kindlustussummast.

Tutvu uute tingimustega siit:

Kodukindlustuse Superpaketi tingimused ei muutunud. Superpakett kaob pikas perspektiivis ära, kuid hetkel võib seda veel müüa.

Kõik tingimused on alati saadaval tingimuste keskkonnas: http://tingimused.if.ee/. Samast keskkonnast leiab ka venekeelsed tingimused.

Tõusis puidust elamu ja ridaelamuboksi m2 väärtus

Tõusis puitmaja minimaalne m² väärtus, kuna senine väärtus on täishävingu puhul osutunud ebapiisavaks. Uus m² väärtus on 950 €/m² (varem oli 900 €/m²).

Sooduskampaania

Aasta lõpuni kehtib kodukindlustuses uutele kodukindlustuse lepingutele -15% soodustust. Sooduskampaania ajal on keelatud anda uuele Klassikpaketi objektile täiendavat soodustust.