Isikuandmete töötlemine

Tegutseme vastavalt kindlustustegevuse seadusele

If (isikuandmete vastutav töötleja) töötleb isikuandmeid vastavalt
Kindlustustegevuse seaduses ja isikuandmete kaitse seaduses toodud põhimõtetele.