Ifi Turvafondi reeglid

 • If kindlustus (edaspidi If) toetab kahjuennetusliku iseloomuga ja turvalisust edendavaid projekte.
 • Toetust võivad taotleda kõik kasumit mittetaotlevad asutused ja organisatsioonid.
 • Toetust võib taotleda ka turva- ja ohutusvahendite (nt helkurvestid, jalgrattakiivrid jms) soetamiseks.
 • Ühele projektile võib eraldada maksimaalselt 1600 euro suuruse toetuse.
 • Ühe projekti toetuse alampiiri ei ole määratud.Toetuse saamiseks tuleb täita taotluse vorm.
 • Toetuse saajad valib Ifi esindajatest koosnev komisjon kord kvartalis. Toetuse saajad selguvad kvartali lõpuks.
 • Kõiki taotlejaid teavitatakse otsusest kirjalikult.
 • Samale projektile eraldatakse toetust üks kord aastas.Taotlus on jõus üks aasta.
 • Toetuse üleandmise aeg ja koht otsustatakse iga saaja puhul eraldi.
 • Toetust võib kasutada ainult taotluses kirjeldatud eesmärgil.Kui toetust taotletakse turva- ja ohutusvahendite soetamiseks, siis üldjuhul väljastatakse toetus nende vahenditena.
 • Toetuse saaja on kohustatud andma tagasisidet projekti teostumise kohta. Tagasiside regulaarsus otsustatakse iga projekti korral eraldi.
 • Juhul kui projekti ei viidud ellu või vahendeid ei soetatud, on toetuse saaja kohustatud toetuse täies ulatuses tagastama.
 • Ifi on õigus avaldada toetuse saajate nimed Ifi koduleheküljel ja/või meedias.
 • Toetuse saajal on kohustus mainida Ifi oma toetajana.