Lemmikloomakindlustus Sinu koerale või kassile

Ifis on kindlustatud tänaseks juba üle 5000 koera ja kassi.

 • Kindlustuse hinnad alates 6€ / kuus
 • Lemmiku ravikulude kindlustus kuni 1000€ väärtuses
 • Kindlustada saad nii puhtatõulisi kui tõupaberita lemmikuid
Arvuta hind ja kindlusta lemmik Juhtus õnnetus? Teata kahjust Mida lemmikloomakindlustus katab?
 1. Eraklient
 2. Kindlustused
 3. Lemmikloomakindlustus

Miks kindlustada oma koer või kass Ifi lemmikloomakindlustusega?

 • Lai kaitse kehtib üle Euroopa

  Lemmiku hukkumise, varguse ja kadumise kaitse kehtib nii Euroopa Liidus, Norras kui Sveitsis.

 • 0€ omavastutusega kindlustuskaitsed

  Hüvitame lemmiku kuulutamise ja leiutasu ning jahi- ja või teenistuskoera väärtuse vähenemise ilma omavastutuseta.

 • Loomaomaniku vastutus teistele tehtud kahju ees

  Vastutuskindlustusega hüvitame lemmiku poolt teistele tekitatud kahjud, näiteks kui koer närib katki naabri uue nahkkinga


Ifi lemmikloomakindlustusega saad kindlustada oma koera või kassi haigestumise, varguse või muu koduloomaga juhtuva ootamatu õnnetusega kaasnevateks kuludeks.

Lemmikuga juhtunud ei ole ainult emotsionaalselt rasked vaid võivad osutuda ka rahakotile kulukaks. Toome välja mõned olukorrad, kus lemmiku kindlustamine ootamatuid kulutusi vältida aitab:

Kindlusta oma koer või kass - nii on mõlemal kindlam
Kindlusta oma lemmik ja kaitse end ootamatute koera- või kassiomaniku kulutuste eest.
 • Ootamatud loomaarsti külastused

  Haigused kimbutavad ka meie lemmikuid. Loomaarsti külastus võib maksma minna sadu eurosid. If Lemmikloomakindlustus hüvitab Sinu koera või kassi ootamatuid ja ettenägematuid ravikulusid ja ravimite maksumust kuni 1000€ ulatuses. 

 • Õnnetused lemmikuga

  Meie koerad ja kassid on tegusad ja ette võib tulla erinevaid õnnetusi: mürgistused, allaneelatud esemed, teel saadud õnnetused jmt. Ifi lemmikloomakindlustus hüvitab ootamatute õnnetuste ravikulud ja ravimid kuni 1000€ ulatuses. 

 • Lemmiku tehtud kahju teistele

  Kuigi arvame, et teame oma lemmikut läbi ja lõhki, on nende käitumine vahel ettearvamatu ja võib kaasa tuua kahju kõrvalistele isikutele: nende varale, elule või tervisele. Kahjud võivad olla suured!  Ifi Lemmikloomakindlustus hüvitab kindlustatud koera või kassi poolt teistele tehtud kahju sõltuvalt olukorrast kuni 3 500€ ulatuses.

 • Lemmiklooma kadumine ja vargus

  Kurb ja ootamatu, kuid vahel meie lemmikud kaovad. Või nad varastatakse. Õnnetut koera- või kassiomanikku ei lohuta miski, kuid koera või kassi kindlustamine annab võimaluse saada hüvitist koera leidmiseks seotud kulutustega - kuulutusest leiutasuni. Kõige õnnetumal juhul, kui lemmik 90 päeva jooksul välja ei ilmu, hüvitame kindlustussumma. 

Lemmikloomakindlustuse saad vormistada otse Internetis diivanilt lahkumata ja kas või lemmik süles

Ifis on kindlustatud tänaseks juba üle 5000 koera ja kassi
Ifi Lemmikloomakindlustuse Kindlustuskaitsed Pakett
Ravikulud koerale või kassile

Hüvitatakse looma ootamatu haiguse või õnnetusjuhtumi tagajärjel tekkinud vigastuse ravimiseks tehtud vajalikud veterinaarabi kulud, sh visiidi- ja konsultatsioonitasu; kulutused raviprotseduuridele, veterinaarsetele abivahenditele ning ravimitele; loomaarsti ettekirjutusel soetatud ravimid; kulud hüvitatakse loomaarsti või veterinaarapteegi poolt väljastatud kuludokumendi alusel.

Ei hüvitata kulutusi looma transportimiseks; korralisi ja ettenähtavaid veterinaarabi kulusid; visiiditasu, konsultatsioonitasu ja muid kulusid, kui loom ei olnud haige või vigastatud. Loe lähemalt lemmikloomakindlustuse tingimustest.

400-1000 eurot
Kuulutamine ja leiutasu

Kui loom on kaduma läinud, hüvitab If järgmised dokumentaalselt tõendatud mõistlikud ja vajalikud kulutused: kadunud looma kohta kuulutuste avaldamine; leiutasu; leidja või hoiukoha kulu looma hooldamiseks (toit jms).

Eelnimetatud kulutuste kindlustussumma märgitakse poliisile ja nende hüvitamisel omavastutust ei rakendata.

100 eurot
Loomaomaniku reisitõrge

Loomaomaniku reisitõrge on loomaomaniku ning loomaomaniku pereliikmete reisi ärajäämine või reisi katkemine, mille põhjuseks on looma ootamatu ja ettenägematu haigus või vigastus, mille tõttu on looma elu päästmiseks vajalik looma opereerida.

700 eurot
Loomaomaniku vastutuskindlustus

Hüvitatakse looma poolt kindlustusperioodi jooksul kolmandale isikule tekitatud varaline kahju, mille hüvitamise eest looma omanik või õiguspärane valdaja vastutab kehtiva seadusandluse alusel.

3500 eurot
Vargus ja kadumine

Kindlustusjuhtumiks on looma vargus või kadumine, kui 90 päeva jooksul arvates päevast, mil kindlustusvõtja looma vargusest või kadumisest kindlustusandjale teatas, ei ole looma leitud.

Kindlustussumma
Hukkumine haiguse ja õnnetusjuhtumi tagajärjel

Hukkumine haiguse tagajärjel on looma hukkumine (sh eutanaasia veterinaarsetel näidustustel) ootamatu haigestumise tagajärjel v.a juhul, kui haigus algas enne kindlustusperioodi algust.

Kindlustussumma
Jahi või teenistuskoera väärtuse vähenemine

Koera väärtuse vähenemiseks on koera ootamatu haigestumine või õnnetusjuhtum, mille tagajärjel koer ei saa enam kunagi jahi- või teenistusülesandeid täita. Koera väärtuse vähenemise korral on kindlustushüvitise suuruseks 50% koera hukkumise kindlustussummast.

Kindlustus kehtib üksnes juhul, kui jahi- või teenistuskoer on tõutunnistusega ja saanud vastava väljaõppe ning teda on hiljemalt viimase aasta jooksul kasutatud jahi- või teenistuskoerana (nt pommikoer, narkokoer, pimeda juhtkoer, vetelpäästekoer).

Kindlustussumma

Omavastutus

60 eurot

Lemmikloomakindlustuse KKK

Peamised küsimused oma kassi ja koera kindlustamise kohta, mida kliendid meilt küsivad.

Huvitavat lugemist koduloomadest lemmikute kohta

Jagame põnevat, kasulikku, humoorikat ja huvitavat lugemist just meie neljajalgsete lemmikute kohta. Loe ja uudista lähemalt!

 • Mis on omavastutus? Ja 0 € omavastutus?

  Mida õnnetuse korral maksmisele kuuluv kindlustuse omavastutus Sinu jaoks täpsemalt tähendab, millal see rakendub ning missugustel juhtudel omavastutust tasuma ei pea?

  Kõik omavastutusest
 • Mis ohustab Sinu lemmiklooma suvel?

  Ka suvisel perioodil ohustavad lemmikloomi õues mitmed ohud. Anname soovitusi, millele tähelepanu pöörata.

  Loe edasi
 • Millised ohud varitsevad lemmiklooma külmal ajal õues?

  Värske õhk on kõigile kasulik ja seda igal aastaajal. Selleks, et saaksid oma koera või kassiga muretult talverõõme nautida, ära unusta külmadeks ilmadeks õigesti valmistuda. Ja ka oma neljajalgset sõpra pakaseks ette valmistada!

  Loe edasi
Ei saanud oma küsimusele vastust või soovid enne kindlustuse ostmist Sulle sobiliku lahenduse leidmiseks konsulteerida meie kindlustusspetsialistiga? Helista või kirjuta meile:

Kindlustustelefon: 777 1211

E-mail: info@if.ee

Tutvu ka teiste kindlustustega, mida Ifis pakume

 1. Eraklient
 2. Kindlustused
 3. Lemmikloomakindlustus