Lemmikloomakindlustus Sinu koerale või kassile

Ifis on kindlustatud tänaseks juba ligi 15 000 koera ja kassi.

 • Kindlustuse hinnad alates 10 € / kuus
 • Lemmiku ravikulude kindlustus kuni 1000 € väärtuses
 • Kindlustada saad nii puhtatõulisi kui tõupaberita lemmikuid
Mida lemmikloomakindlustus katab?

Miks kindlustada oma koer või kass Ifi lemmikloomakindlustusega?

 • Superlemmik + paketil kehtib lai kaitse üle Euroopa

  Lemmiku hukkumise, varguse ja kadumise kaitse kehtib laialdaselt, Superlemmik + paketis isegi kogu geograafilises Euroopas.

 • Lemmiku kadumisel või hukkumisel omavastutus 0 €

  Kui Sinu koer või kass peaks ootamatult kaduma, ta varastatakse või ta hukkub, omavastutust ei rakendata.

 • Loomaomaniku vastutus teistele tehtud kahju ees (sh üüripinnal)

  Vastutuskindlustusega hüvitame lemmiku poolt teistele tekitatud kahjud, näiteks kui koer närib katki naabri uue nahkkinga. Kaitse kehtib ka üüripinnal.

Vali oma lemmikule kindlustuspakett

Ifi lemmikloomakindlustusega saad kindlustada oma koera või kassi haigestumise, varguse või muu koduloomaga juhtuva ootamatu õnnetusega kaasnevateks kuludeks.

Lemmikloomakindlustuse kindlustuskaitsed Lemmik Superlemmik Superlemmik +

Kindlustusperiood on üks aasta. Hüvitame ravikulud kuni aastase kindlustuslimiidini.

2500 € 5000 € 10 000 €

Hüvitatakse:
- looma ootamatu haiguse või õnnetusjuhtumi tagajärjel tekkinud vigastuse ravimiseks tehtud vajalikud veterinaarabi kulud, sh visiidi- ja konsultatsioonitasu;
- kulutused raviprotseduuridele, veterinaarsetele abivahenditele ning ravimitele;
- loomaarsti ettekirjutusel soetatud ravimid.
Kulud hüvitatakse loomaarsti või veterinaarapteegi poolt väljastatud kuludokumendi alusel.

Ei hüvitata:
- kulutusi looma transportimiseks;
- korralisi ja ettenähtavaid veterinaarabi kulusid;
- visiiditasu, konsultatsioonitasu ja muid kulusid, kui loom ei olnud haige või vigastatud.
Loe lähemalt lemmikloomakindlustuse tingimustest.

400 € 700 € 1000 €

Kindlustuskaitse kehtib vastavalt valitud paketile kas Eestis, Balti riikides või geograafilise Euroopa riikides.

Eesti Balti riigid Euroopa

Hüvitame looma poolt kindlustusperioodi jooksul kolmandatele isikutele tekitatud varalise kahju, mille hüvitamise eest looma omanik või õiguspärane valdaja vastutab kehtiva seadusandluse alusel.
Nt. koer närib katki naabri kallid nahkkingad.

- 3500 € 10 000 €

Hüvitame looma kadumise korral dokumentaalselt tõestatud mõistlikud ja vajalikud kulutused:
- kadunud looma kohta kuulutuse avaldamine
- looma leiutasu
- leidja või hoiukoha kulu looma hooldamiseks (toit jms).

Ingår inte 100 € 100 €

Hüvitame hamba hävimise ja kahjustumise tõttu tekkinud ravikulud.

Ingår intepuud Ingår inte------00 €ddddd 200 €

Hukkumise kindlustusjuhtumiks on looma surm ootamatu haigestumise tagajärjel (sh eutanaasia veterinaarsetel näidustustel)  v.a juhul, kui haigus algas enne kindlustusperioodi algust.

Ingår inte kindlustushüvitis kindlustushüvitis

Looma varguse või kadumise kindlustusjuhtum on olukord, kus kadunud looma ei ole leitud 90 päeva jooksul arvates päevast, mil kindlustusvõtja looma vargusest või kadumisest kindlustusandjale teatas.

Ingår inte kindlustushüvitis kindlustushüvitis

Koera väärtuse vähenemiseks on koera ootamatu haigestumine või õnnetusjuhtum, mille tagajärjel koer ei saa enam kunagi jahi- või teenistusülesandeid täita. Koera väärtuse vähenemise korral on kindlustushüvitise suuruseks 50% koera hukkumise kindlustussummast.

Ingår inte kindlustushüvitis kindlustushüvitis

Loomaomaniku reisitõrge on loomaomaniku ning loomaomaniku pereliikmete reisi ärajäämine või reisi katkemine, mille põhjuseks on looma ootamatu ja ettenägematu haigus või vigastus, mille tõttu on looma elu päästmiseks vajalik looma opereerida.


kindlustushüvitis kindlustushüvitis
Kindlusta oma koer või kass - nii on mõlemal kindlam
Kindlusta oma lemmik ja kaitse end ootamatute koera- või kassiomaniku kulutuste eest.

Lemmikuga juhtunud õnnetused ei ole ainult emotsionaalselt rasked, vaid võivad osutuda ka rahakotile kulukaks. Toome välja mõned olukorrad, mille puhul lemmiku kindlustamine aitab ootamatuid kulutusi vältida.

Lemmikloomakindlustuse saad vormistada mugavalt internetis — diivanilt lahkumata ja kas või lemmik süles.

Ligi 15 000 koera ja kassi on juba Ifis kindlustatud

Lemmikloomakindlustuse KKK

Peamised küsimused, mida kliendid meilt küsivad oma kassi ja koera kindlustamise kohta.

Lisalugemist

Kuidas hoolitseda selle eest, et Su lemmik tunneks end turvaliselt ja hästi igal ajal ja igalpool? Loe lähemalt meie blogist.

Helista või kirjuta meile

Ei saanud oma küsimusele vastust või soovid enne kindlustuse ostmist Sulle sobiliku lahenduse leidmiseks konsulteerida meie kindlustusspetsialistiga? Helista või kirjuta meile:

Kindlustustelefon: 777 1211

E-mail: info@if.ee