Lemmikloomakindlustus

Hoitud lemmikloomad

Laiendasime ravikulude kindlustuskaitset, et saaksid võimaldada oma lemmikule parimat ravi - ta on seda väärt.

 1. Eraklient
 2. Kindlustused
 3. Lemmiklooma-kindlustus

Ifi lemmikloomakindlustusega saad kindlustada oma koera või kassi haigestumise, varguse või muu ootamatu õnnetuse vastu

​Meil saab kindlustada nii puhtatõulisi kui ka ilma tõupaberiteta loomi, kes on vähemalt 4 kuud vanad, kuid mitte vanemad kui 7 aastat. 

Ifis on kindlustatud tänaseks juba üle 5000 koera ja kassi. Ifi lemmikloomakindlustus on kõige laiema kindlustuskaitsega loomakindlustus Eestis.

Kindlustuskaitse kassidele kehtib kui kass viibib hoones. Kindlustuskaitse koertele kehtib ka väljaspool hoonet, kui on täidetud tingimustes kirjeldatud ohutusnõuded.


Ifi lemmikloomakindlustuse eelised:

 • Kaitse Euroopas

  Hukkumise, varguse ja kadumise kaitse kehtib Euroopa Liidus, Norras ja Sveitsis.

 • Omavastutusest prii

  Hüvitame kuulutamise ja leiutasu ning jahi- ja või teenistuskoera väärtuse vähenemise omavastutuseta.

 • Omaniku vastutuskindlustus

  Hüvitame looma poolt teistele tekitatud kahjud.

Kindlustuskaitse Pakett
Ravikulud

Hüvitatakse looma ootamatu haiguse või õnnetusjuhtumi tagajärjel tekkinud vigastuse ravimiseks tehtud vajalikud veterinaarabi kulud, sh visiidi- ja konsultatsioonitasu; kulutused raviprotseduuridele, veterinaarsetele abivahenditele ning ravimitele; loomaarsti ettekirjutusel soetatud ravimid; kulud hüvitatakse loomaarsti või veterinaarapteegi poolt väljastatud kuludokumendi alusel.

Ei hüvitata kulutusi looma transportimiseks; korralisi ja ettenähtavaid veterinaarabi kulusid; visiiditasu, konsultatsioonitasu ja muid kulusid, kui loom ei olnud haige või vigastatud. Loe lähemalt tingimustest.

400-1000 eurot
Kuulutamine ja leiutasu

Kui loom on kaduma läinud, hüvitab If järgmised dokumentaalselt tõendatud mõistlikud ja vajalikud kulutused: kadunud looma kohta kuulutuste avaldamine; leiutasu; leidja või hoiukoha kulu looma hooldamiseks (toit jms).

Eelnimetatud kulutuste kindlustussumma märgitakse poliisile ja nende hüvitamisel omavastutust ei rakendata.

100 eurot
Loomaomaniku reisitõrge

Loomaomaniku reisitõrge on loomaomaniku ning loomaomaniku pereliikmete reisi ärajäämine või reisi katkemine, mille põhjuseks on looma ootamatu ja ettenägematu haigus või vigastus, mille tõttu on looma elu päästmiseks vajalik looma opereerida.

700 eurot
Loomaomaniku vastutuskindlustus

Hüvitatakse looma poolt kindlustusperioodi jooksul kolmandale isikule tekitatud varaline kahju, mille hüvitamise eest looma omanik või õiguspärane valdaja vastutab kehtiva seadusandluse alusel.

3500 eurot
Vargus ja kadumine

Kindlustusjuhtumiks on looma vargus või kadumine, kui 90 päeva jooksul arvates päevast, mil kindlustusvõtja looma vargusest või kadumisest kindlustusandjale teatas, ei ole looma leitud.

Kindlustussumma
Hukkumine haiguse ja õnnetusjuhtumi tagajärjel

Hukkumine haiguse tagajärjel on looma hukkumine (sh eutanaasia veterinaarsetel näidustustel) ootamatu haigestumise tagajärjel v.a juhul, kui haigus algas enne kindlustusperioodi algust.

Kindlustussumma
Jahi või teenistuskoera väärtuse vähenemine

Koera väärtuse vähenemiseks on koera ootamatu haigestumine või õnnetusjuhtum, mille tagajärjel koer ei saa enam kunagi jahi- või teenistusülesandeid täita. Koera väärtuse vähenemise korral on kindlustushüvitise suuruseks 50% koera hukkumise kindlustussummast.

Kindlustus kehtib üksnes juhul, kui jahi- või teenistuskoer on tõutunnistusega ja saanud vastava väljaõppe ning teda on hiljemalt viimase aasta jooksul kasutatud jahi- või teenistuskoerana (nt pommikoer, narkokoer, pimeda juhtkoer, vetelpäästekoer).

Kindlustussumma

Omavastutus

60 eurot

Millest sõltub kindlustusmakse suurus?

 • Koera või kassi tõust
 • Vanusest
 • Kiibi olemasolust
 • Valitud kindlustussummast (looma soetamise maksumus + koolitamise kulud)

Me ei hüvita

 • Ravikulud väljaspool Eestit
 • Hammaste ravimise kulud
 • Kaitsesüstimist
 • Küünte lõikamist, kõrvade puhastamist
 • Allergiaravi
 • Pärilikke ja kaasasündinud haiguste ravi
 • Krooniliste haiguste ravi
 • Kulud looma transportimisele
 • Poegimisega seotud veterinaarabi kulud

Tutvu kõikide välistustega tingimustest!


Millised ohud varitsevad lemmiklooma külmal ajal?

Värske õhk on kõigile kasulik ja seda igal aastaajal. Selleks, et saaksid oma lemmikuga muretult talverõõme nautida, ära unusta külmade ilmadega kaasnevaid muresid.

Loe edasi

Mis ohustab Sinu lemmiklooma suvel?

Ka suvisel perioodil ohustavad lemmikloomi õues mitmed ohud. Anname soovitusi, millele tähelepanu pöörata.

Loe edasi

Soovitused

Sinu lemmiklooma turvalisus on meile tähtis

Iga värske koera- või kassiomanik soovib oma uuele neljajalgsele pereliikmele anda turvalist kodu ja hoolistust. Me oleme kirja pannud mõtted, millele võiksid kõik lemmiklooma omanikud mõelda. Samuti leiad leheküljelt meie lemmiklooma kindlustuse eelised.

Enne, kui võtad koera:

 • Enne, kui Sa ostad koera, ole kindel, et Sul on nii aega kui ka võimalusi võtta endale kutsikas. Koer on karjaloom ja seetõttu ei tohi teda koju jätta kauemaks kui 5 tunniks. Kutsikat ei tohi enne üksinda koju jätta, kui ta tunneb end kodus turvaliselt.
 • Sotsialiseeri kutsikat - harjuta teda varakult suhtlema teiste koerte ja inimestega, et hiljem ei tekiks probleeme. Sotsialiseeritud koeraga on elu lihtsam ja mugavam. Mine võimalusel koertekooli.
 • Kontrolli, et kutsikas oleks käinud arsti juures tervisekontrollis, oleks vaktsineeritud. Kutsikad on loovutusealised minimaalselt 6 nädala vanuselt. Hoolitsevad lemmikloomade omanikud lasevad oma loomad identifitseerimiseks ja registreerimiseks märgistada mikrokiibiga, s.t loomale implanteeritakse mikrokiip.
 • Kindlusta oma koer, et mitte muretseda ootamatute väljaminekute pärast.

Enne, kui võtad kassi:

 • Kui Sinu soovide nimekirja esikohal on kass, siis on üksjagu asju, millele siiski tuleks mõelda, enne kui kassipoeg koju tuua. Näiteks sellele, et kassid elavad kaua.
 • Lase oma kassile paigaldada mikrokiip, mille järgi on kerge kaotsi läinud kass taas omanikuga kokkuviia.
 • Ka kassi on otstarbekas kindlustada, sest ravikulud võivad maksma minna väga palju.

Tutvu tingimustega!

 1. Eraklient
 2. Kindlustused
 3. Lemmiklooma-kindlustus