Reisikindlustus - turvatunne pagasi, õnnetuste ja ootamatuste ees

Reisikindlustus aitab korvata ootamatud lisakulutused, mis võivad reisil olles tekkida.

Arvuta hind ja osta

Reisikindlustus aitab korvata ootamatud lisakulutused, mis võivad reisil olles tekkida.

Reisikindlustusega tagad oma töötajatele muretuma reisi:

  • Erakliiniku teenindus

    Kui vajad välismaal arstiabi, võid pöörduda lähimasse erakliinikusse, kus on lühemad ootejärjekorrad.

  • Kaitse terrorismi korral

    Hüvitame evakueerimisega seotud täiendavad transpordi- ja majutuskulud ja terroriaktis vigastada saanud inimeste arstiabi kulud 14 päeva jooksul.

  • Aitame Sind 24/7 Sinu emakeeles

    Kui Sul juhtub õnnetus, helista meile 372 777 1211 ja me aitame Sind Sinu emakeeles.


Kindlustuskaitsed Kindlustussumma
Meditsiiniabi kindlustus

Milleks seda vaja on?
Kui kodus kaitseb Sind ravikindlustus, siis reisil olles katab just meditsiiniabikindlustus Sinu haigestumise või õnnetusega seotud ravi- ja transpordikulud.
Meditsiiniabi kindlustus on reisikindlustuse kohustuslik osa.

Hambaravi
Hüvitame ootamatu hambavalu ravikulud (põletikukolde avamine, juurekanali puhastamine, ajutine plombeerimine, hamba eemaldamine, esmaabi kulud (nt kukkumine), sealhulgas ravimid, hüvitislimiidiga kuni 500 eurot. 

Last ootav ema
Hüvitame raseduse komplikatsioonidest tingitud vältimatud arstiabi kulud esimese 27 rasedusnädala jooksul.

Reisikaaslase välisriiki jäämise kulud
Hüvitame ühe reisikaaslase ja vajadusel alaealiste laste välisriiki jäämise ja Eestisse tagasipöördumise kulud, kui kindlustatu vajab kindlustusjuhtumi tõttu välisriigis arstiabi.

NB! Hüvitise saamiseks on vajalik esita Ifile diagnoosi sisaldav arstitõend ja kõik juhtumiga seotud kuludokumendid (visiiditasu, retseptiravimite, ravi- ja transpordiarved).

50 000 - 300 000 €
Pagasikindlustus

Milleks seda vaja on?
Pagasikindlustus osutub iseäranis vajalikuks juhtudel, mil pead lennukiga lennates pagasi ära andma. Samuti siis, kui ühe reisi vältel tuleb mitu korda lennata või transpordivahendit vahetada.

Mida pagasikindlustus hüvitab?
Hüvitame kulud pagasi varguse ja röövimise korral välismaal, lisaks pagasi hilinemine (rohkem kui 4 tundi), kadumine ja kahjustumine transpordiettevõtte süül.
Pagasiks loetakse reisil kaasas olevaid asju – riided, jalatsid, hügieenitarbed, foto- ja videokaamerad, mobiiltelefon ja sülearvuti.

Kui suured on hüvitised?
Kui Su pagas hilineb rohkem kui 4 tundi, saad osta hädavajalikke esemeid kuni 50% ulatuses pagasi kindlustussummast. Hüvitist maksame ostutšekkide alusel.

Ühe eseme hüvitislimiit on kuni 50% pagasikindlustuse kindlustussummast.

Kuni 2500 €
Reisitõrkekindlustus.

Milleks seda vaja on?
Reisitõrkekindlustusega kaitsed end lisakulutuste eest, mis tekivad reisi katkemise, ärajäämise või juba alanud reisi graafikust kõrvalekaldumise tõttu. Sa saad valid reisitõrkekindlustuse põhikaitse ja laiendatud reisitõrkekindlustuse vahel. 


Mida reisitõrkekindlustus hüvitab?

Reisitõrkekindlustus jaguneb kaheks: reisitõrke põhikindlustus  ja laiendatud reisitõrkekindlustus.

Reisitõrke põhikindlustus
katab reisi ärajäämise Sinu või Sinu pereliikme haigestumise tõttu, samuti transpordifirma poolsed reisi hilinemised 24h jooksul (v.a lennu tühistamine)


NB! Ära unusta tõrke kohta transpordifirmalt tõendit küsida

Reisitõrkekindlustusega on kaitse all ka terrorismiohu tõttu pooleli jäänud reisid, kus hüvitatakse evakueerimisega seoses tekkinud täiendavad transpordi- ja majutuskulud ning terroriaktis vigastada saanud inimeste meditsiiniabi kulud, kui kindlustusjuhtum toimus 14 päeva jooksul arvates terroriaktist ja kindlustatu oli reisil juba enne terroriakti toimumist.

Millal reisitõrkekindlustus osta?
Reisi ärajäämise kindlustuskaitse kehtib ka enne kindlustusperioodi algust, jõustudes 3 päeva peale reisitõrke kindlustusega poliisi vormistamist, seetõttu on oluline osta kindlustus kohe peale reisi broneerimist. Näide: Poliis vormistatakse 01. mail. Reisi ärajäämise kaitse kehtib alates 04. mai kell 00:00.

Vaata näiteid ja loe rohkem nii reisitõrke põhikindlustuse kui laiendatud reisitõrke kidlustuse kohta. 

Kuni 2500 €
Vastutuskindlustus

Vastutuskindlustus aitab olukorras, kus oled reisil kogemata kellelegi teisele otsest varalist kahju põhjustanud, need kahjud hüvitame Sinu eest.

10 000 €
Koduse vara kaitse

Kui reisi ajal juhtub Sinu kodus mõni õnnetus, mille tõttu hävivad, varastatakse või saavad kahjustada Sinu asjad (nt mööbel, riided, kodumasinad jmt), hüvitame Sulle tekkinud kahju.

10 000 €
Õnnetusjuhtumi kaitse

Maksame kindlustatule püsiva puude hüvitist, kui kindlustatu tervislik seisund on kindlustusjuhtumi tagajärjel ühe aasta möödudes püsivalt halvenenud. Kui kindlustatu sureb reisil juhtunud õnnetuse tagajärjel kuni kolme aasta jooksul arvates õnnetusjuhtumi toimumisest maksame pärijatele kindlustussumma.

10 000 €
Kõrge riskiga tegevuste kaitse

Kui tegeled reisil spordiga või oled muumoodi aktiivne, siis võib olla vajalik valida kõrgendatud riskiga tegevuste kaitse. Vaata SIIT, kas Sinu harrastatav tegevusala kuulub madala, kõrgendatud või erikokkuleppega tegevuste hulka.

juurde valitav
Füüsilise palgatöö kaitse

Kui teed reisil olles füüsilist tööd, siis vali meditsiiniabi lisakaitse, et ka töötegemise käigus juhtuvad õnnetused oleksid kaitse all. Riskiohtlikel töödel või ametites seda kaitset kasutada ei saa.

juurde valitav
Rendiauto omavasututuse kindlustus

Sõiduki rentimisel on rendilepingusse märgitud omavastutus, mis jääb õnnetuse korral Sinu enda kanda. If hüvitab õnnetuse korral omavastutuse kuni 2000 €. Kaitse kehtib vastavalt selles piirkonnas, kus Sinu reisikindlustuse leping. Kaitse ei kehti Eesti territooriumil ega Eestis renditud sõidukitele.

2000 €
Välisriigist Ifile tehtud telefonikõned ja e-sõnumid

Hüvitame välisriigist Ifile, Ifi kahjukäsitluspartnerile, transpordiettevõttele, reisibüroole, majutusasutusele või muule reisiteenust osutavale ettevõttele kindlustusjuhtumi tõttu tehtud telefonikõned, saadetud e-kirjad, veebiteated, e-vestlused jms.

200 €

Sõlmi reisikindlustuse leping kohe, kui oled reisi broneerinud. Vali sobiv kindlustuskaitse vastavalt reisi pikkusele ja eesmärgile. Jälgi, et kindlstussummad ja hüvitislimiidid oleksid igaks olukorraks piisavad.