Reisikindlustus - turvatunne pagasi, õnnetuste ja ootamatuste ees. Nüüd ka COVID-19 kindlustus!

Reisikindlustus aitab korvata ootamatud lisakulutused, mis võivad reisil olles tekkida.
Reisikindlustuse meditsiiniabikindlustusel ja reisitõrkekindlustusel nüüd ka COVID-19 kindlustus!

Arvuta hind ja osta

Reisikindlustusega tagate oma töötajatele muretuma reisi

  • Erakliiniku teenindus

    Kui töötajad vajavad välismaal arstiabi, võivad nad pöörduda lähimasse erakliinikusse, kus on lühemad ootejärjekorrad.

  • COVID-19 kindlustus

    Ifi reisikindlustuse meditsiiniabikindlustusel ja reisitõrkekindlustusel nüüd ka COVID-19 kindlustus

  • Aitame Teid 24/7 Teie emakeeles

    Kui Teil juhtub õnnetus, helistage meile 372 777 1211 ja me aitame Teid Teie emakeeles.


Ifi COVID-19 reisikindlustus - KKK

Teil on küsimusi Ifi reisikindlustuse COVID-19 kindlustuse kohta? 

Anname vastused ja selgitame, missuguste COVID-19 tingitud olukordade ilmnemisel If kulusid hüvitada aitab.

Loe KKK
Kindlustuskaitsed Kindlustussumma


Hüvitamisele kuuluvad reisi ajal diagnoositud Covid-19 haigestumisega seotud ravikulud ja meditsiiniline transport Eestisse.
Lugege lähemalt koroonaajal reisimise KKK-st.

NB: 
If ei hüvita meditsiiniabikindlustuse alusel Covid-19 karantiini või muude piirangutega seotud kulutusi, sh täiendavad majutus- ja transpordikulud. Kui soovite kaitset ka Covid-19 kindlustusjuhtumist tingitud täiendavatele majutus- ja transpordikuludele, pakume selleks võimalust reisitõrkekindlustuse põhikaitsega

NB2: Kui reisikindlustuse kehtivuspiirkonnaks on valitud „kogu maailm“ või „kogu maailm, v.a USA ja Kanada“, siis COVID-19 kindlustus vaid juhul, kui kindlustatul on kindlustusjuhtumi toimumise ajal kehtiv COVID-19 vastu täieliku immuniseerimise tõend (COVID-pass) või tõend COVID-19 läbipõdemise kohta viimase kuue kuu jooksul. Nõue ei laiene alla 12 aastastele lastele. 


Milleks seda vaja on?

Kui kodus kaitseb Teid ravikindlustus, siis reisil olles katab just meditsiiniabikindlustus Teie haigestumise või õnnetusega seotud ravi- ja transpordikulud.
Meditsiiniabi kindlustus on reisikindlustuse kohustuslik osa.

Hambaravi
Hüvitame ootamatu hambavalu ravikulud (põletikukolde avamine, juurekanali puhastamine, ajutine plombeerimine, hamba eemaldamine, esmaabi kulud (nt kukkumine), sealhulgas ravimid, hüvitislimiidiga kuni 500 eurot. 

Last ootav ema
Hüvitame raseduse komplikatsioonidest tingitud vältimatud arstiabi kulud esimese 27 rasedusnädala jooksul.

Reisikaaslase välisriiki jäämise kulud
Hüvitame ühe reisikaaslase ja vajadusel alaealiste laste välisriiki jäämise ja Eestisse tagasipöördumise kulud, kui kindlustatu vajab kindlustusjuhtumi tõttu välisriigis arstiabi.

NB! Hüvitise saamiseks on vajalik esita Ifile diagnoosi sisaldav arstitõend ja kõik juhtumiga seotud kuludokumendid (visiiditasu, retseptiravimite, ravi- ja transpordiarved).

50 000 - 300 000 €

Milleks seda vaja on?
Pagasikindlustus osutub iseäranis vajalikuks juhtudel, mil peate lennukiga lennates pagasi ära andma. Samuti siis, kui ühe reisi vältel tuleb mitu korda lennata või transpordivahendit vahetada.

Mida pagasikindlustus hüvitab?
Hüvitame kulud pagasi varguse ja röövimise korral välismaal, lisaks pagasi hilinemine (rohkem kui 4 tundi), kadumine ja kahjustumine transpordiettevõtte süül.
Pagasiks loetakse reisil kaasas olevaid asju – riided, jalatsid, hügieenitarbed, foto- ja videokaamerad, mobiiltelefon ja sülearvuti.

Kui suured on hüvitised?
Kui Teie pagas hilineb rohkem kui 4 tundi, saate osta hädavajalikke esemeid kuni 50% ulatuses pagasi kindlustussummast. Hüvitist maksame ostutšekkide alusel.

Ühe eseme hüvitislimiit on kuni 50% pagasikindlustuse kindlustussummast.

Kuni 2500 €

Kehtib Covid-19 kindlustus! Kui kindlustatu, tema pereliige või ainus reisikaaslane haigestub Covid-19ga, hüvitame:
- reisi ärajäämise kulud, mida ei tagasta teenusepakkuja.
- karantiini jäämisega seotud täiendavad majutuskulud kuni 14-päeva.
- Eestisse tagasipöördumisega seotud täiendavad transpordi- ja majutuskulud
Loe lähemalt  koroonaajal reisimise KKK-st.

NB2: Kui reisikindlustuse kehtivuspiirkonnaks on valitud „kogu maailm“ või „kogu maailm, v.a USA ja Kanada“, siis COVID-19 kindlustus vaid juhul, kui kindlustatul on kindlustusjuhtumi toimumise ajal kehtiv COVID-19 vastu täieliku immuniseerimise tõend (COVID-pass) või tõend COVID-19 läbipõdemise kohta viimase kuue kuu jooksul. Nõue ei laiene alla 12 aastastele lastele. 


Milleks seda vaja on?

Reisitõrkekindlustusega kaitsed end lisakulutuste eest, mis tekivad reisi katkemise, ärajäämise või juba alanud reisi graafikust kõrvalekaldumise tõttu. Te saate valida reisitõrkekindlustuse põhikaitse ja laiendatud reisitõrkekindlustuse vahel. 


Mida reisitõrkekindlustus hüvitab?

Reisitõrkekindlustus jaguneb kaheks: reisitõrke põhikindlustus  ja laiendatud reisitõrkekindlustus.

Reisitõrke põhikindlustus
katab reisi ärajäämise Teie või Teie pereliikme haigestumise tõttu, samuti transpordifirma poolsed reisi hilinemised 24h jooksul (v.a lennu tühistamine)


NB! Ära unusta tõrke kohta transpordifirmalt tõendit küsida

Reisitõrkekindlustusega on kaitse all ka terrorismiohu tõttu pooleli jäänud reisid, kus hüvitatakse evakueerimisega seoses tekkinud täiendavad transpordi- ja majutuskulud ning terroriaktis vigastada saanud inimeste meditsiiniabi kulud, kui kindlustusjuhtum toimus 14 päeva jooksul arvates terroriaktist ja kindlustatu oli reisil juba enne terroriakti toimumist.

Millal reisitõrkekindlustus osta?
Reisi ärajäämise kindlustuskaitse kehtib ka enne kindlustusperioodi algust, jõustudes 3 päeva peale reisitõrke kindlustusega poliisi vormistamist, seetõttu on oluline osta kindlustus kohe peale reisi broneerimist. Näide: Poliis vormistatakse 01. mail. Reisi ärajäämise kaitse kehtib alates 04. mai kell 00:00.

Vaata näiteid ja loe rohkem nii reisitõrke põhikindlustuse kui laiendatud reisitõrke kidlustuse kohta. 

Kuni 2500 €

Vastutuskindlustus aitab olukorras, kus olete reisil kogemata kellelegi teisele otsest varalist kahju põhjustanud, need kahjud hüvitame Teie eest.

10 000 €

Kui reisi ajal juhtub Teie kodus mõni õnnetus, mille tõttu hävivad, varastatakse või saavad kahjustada Teie asjad (nt mööbel, riided, kodumasinad jmt), hüvitame Teile tekkinud kahju.

10 000 €

Maksame kindlustatule püsiva puude hüvitist, kui kindlustatu tervislik seisund on kindlustusjuhtumi tagajärjel ühe aasta möödudes püsivalt halvenenud. Kui kindlustatu sureb reisil juhtunud õnnetuse tagajärjel kuni kolme aasta jooksul arvates õnnetusjuhtumi toimumisest maksame pärijatele kindlustussumma.

10 000 €

Kui tegelete reisil spordiga või olete muumoodi aktiivne, siis võib olla vajalik valida kõrgendatud riskiga tegevuste kaitse. Vaadake SIIT, kas Teie harrastatav tegevusala kuulub madala, kõrgendatud või erikokkuleppega tegevuste hulka.

juurde valitav

Kui teete reisil olles füüsilist tööd, siis valige meditsiiniabi lisakaitse, et ka töötegemise käigus juhtuvad õnnetused oleksid kaitse all. Riskiohtlikel töödel või ametites seda kaitset kasutada ei saa.

juurde valitav

Sõiduki rentimisel on rendilepingusse märgitud omavastutus, mis jääb õnnetuse korral Teie enda kanda. If hüvitab õnnetuse korral omavastutuse kuni 2000 €. Kaitse kehtib vastavalt selles piirkonnas, kus Teie reisikindlustuse leping. Kaitse ei kehti Eesti territooriumil ega Eestis renditud sõidukitele.

2000 €

Hüvitame välisriigist Ifile, Ifi kahjukäsitluspartnerile, transpordiettevõttele, reisibüroole, majutusasutusele või muule reisiteenust osutavale ettevõttele kindlustusjuhtumi tõttu tehtud telefonikõned, saadetud e-kirjad, veebiteated, e-vestlused jms.

200 €

Sõlmige reisikindlustuse leping kohe, kui olete reisi broneerinud. Valige sobiv kindlustuskaitse vastavalt reisi pikkusele ja eesmärgile. Jälgige, et kindlustussummad ja hüvitislimiidid oleksid igaks olukorraks piisavad.