Reisikindlustus - turvatunne pagasi, õnnetuste ja ootamatuste ees

Arvuta hind ja osta
 1. Äriklient
 2. Kindlustused
 3. Reisikindlustus

Reisikindlustus aitab korvata ootamatud lisakulutused, mis võivad reisil olles tekkida.

Reisikindlustusega tagad oma töötajatele muretuma reisi:

 • Erakliiniku teenindus

  Kui vajad välismaal arstiabi, võid pöörduda lähimasse erakliinikusse, kus on lühemad ootejärjekorrad.

 • Kaitse terrorismi korral

  Hüvitame evakueerimisega seotud täiendavad transpordi- ja majutuskulud ja terroriaktis vigastada saanud inimeste arstiabi kulud 14 päeva jooksul.

 • Aitame Sind 24/7 Sinu emakeeles

  Kui Sul juhtub õnnetus, helista meile 372 777 1211 ja me aitame Sind Sinu emakeeles.


Kindlustuskaitsed Kindlustussummad
Meditsiiniabi kindlustus

Meditsiiniabi kindlustus on reisikindlustuse kohustuslik osa. Sellega on kaetud ootamatu haigestumise või õnnetusjuhtumiga kaasnevad ravi- ja transpordikulud.

Hambaravi 
Hüvitame ootamatu hambavalu ravikulud, sealhulgas ravimid, hüvitislimiidiga kuni 500 eurot.

Last ootav ema 
Hüvitame raseduse komplikatsioonidest tingitud vältimatud arstiabi kulud esimese 27 rasedusnädala jooksul.

Reisikaaslase kohale jäämise kulud 
Hüvitame ühe reisikaaslase välisriiki jäämise ja Eestisse tagasipöördumise kulud, kui kindlustatu vajab kindlustusjuhtumi tõttu välisriigis arstiabi.

NB! Hüvitise saamiseks on vajalik esita Ifile diagnoosi sisaldav arstitõend ja kõik juhtumiga seotud kuludokumendid (visiiditasu, retseptiravimite, ravi- ja transpordiarved).

50 000 - 300 000 €
Pagasikindlustus

Hüvitame kulud pagasi varguse ja röövimise korral, lisaks pagasi hilinemine (alates 4 tunnist), kadumine ja kahjustumine transpordiettevõtte süül.
Pagasiks loetakse reisil kaasas olevaid asju – riided, jalatsid, hügieenitarbed, foto- ja videokaamerad, mobiiltelefon ja sülearvuti.
Pane tähele, et ühe eseme hüvitislimiit on max 50% kindlustussummast!

Pagasi hilinemise korral saab reisija osta hädavajalikke esemeid kuni 50% ulatuses pagasi kindlustussummast. Hüvitist maksame ostutšekkide alusel.

Kuni 2500 €
Reisitõrkekindlustus

Tulenevalt reisimisega seotud muudatustest, peatab If Kindlustus ajutiselt alates 13.03.2020 kell 15.00 reisitõrke kaitse müügi uutele lepingutele.

NB! Ära unusta tõrke kohta transpordifirmalt tõendit küsida

Reisitõrkekindlustusega on kaitse all ka terrorismiohu tõttu pooleli jäänud reisid, kus hüvitatakse evakueerimisega seoses tekkinud täiendavad transpordi- ja majutuskulud ning terroriaktis vigastada saanud inimeste meditsiiniabi kulud, kui kindlustusjuhtum toimus 14 päeva jooksul arvates terroriaktist ja kindlustatu oli reisil juba enne terroriakti toimumist.

Millal reisitõrkekindlustus osta?
Reisi ärajäämise kindlustuskaitse kehtib ka enne kindlustusperioodi algust, jõustudes 3 päeva peale reisitõrke kindlustusega poliisi vormistamist, seetõttu on oluline osta kindlustus kohe peale reisi broneerimist. Näide: Poliis vormistatakse 01. mail. Reisi ärajäämise kaitse kehtib alates 04. mai kell 00:00.

Kuni 2500 €
Vastutuskindlustus

Hüvitame reisil ootamatult teistele tekitatud varalise kahju, mille eest kindlustatu on vastutav ja kindlustusjuhtumiga seotud õigusabikulud.

10 000 €
Koduse vara kaitse

Hüvitame reisi ajal kindlustatu elukohas juhtunud õnnetuse tõttu hävinud, varastatud või kahjustada saanud asjade (nt mööbli, riiete, kodumasinate jne) väärtuse.

10 000 €
Õnnetusjuhtumi kaitse

Maksame kindlustatule püsiva puude hüvitist, kui kindlustatu tervislik seisund on kindlustusjuhtumi tagajärjel ühe aasta möödudes püsivalt halvenenud. Kui kindlustatu sureb reisil juhtunud õnnetuse tagajärjel kuni kolme aasta jooksul arvates õnnetusjuhtumi toimumisest maksame pärijatele kindlustussumma.

10 000 €
Kõrge riskiga tegevuste kaitse

Kui tegeled reisil spordiga või oled muumoodi aktiivne, siis võib olla vajalik valida kõrgendatud riskiga tegevuste kaitse. Vaata SIIT, kas Sinu harrastatav tegevusala kuulub madala, kõrgendatud või erikokkuleppega tegevuste hulka.

juurde valitav
Füüsilise palgatöö kaitse

Kui teed reisil olles füüsilist tööd, siis vali meditsiiniabi lisakaitse, et ka töötegemise käigus juhtuvad õnnetused oleksid kaitse all. Riskiohtlikel töödel või ametites seda kaitset kasutada ei saa.

juurde valitav
Rendiauto omavasututuse kindlustus

Sõiduki rentimisel on rendilepingusse märgitud omavastutus, mis jääb õnnetuse korral Sinu enda kanda. If hüvitab õnnetuse korral omavastutuse kuni 2000 €. Kaitse kehtib vastavalt selles piirkonnas, kus Sinu reisikindlustuse leping. Kaitse ei kehti Eesti territooriumil ega Eestis renditud sõidukitele.

2000 €
Välisriigist Ifile tehtud telefonikõned ja e-sõnumid

Hüvitame välisriigist Ifile, Ifi kahjukäsitluspartnerile, transpordiettevõttele, reisibüroole, majutusasutusele või muule reisiteenust osutavale ettevõttele kindlustusjuhtumi tõttu tehtud telefonikõned, saadetud e-kirjad, veebiteated, e-vestlused jms.

200 €

Sõlmi reisikindlustuse leping kohe, kui oled reisi broneerinud. Vali sobiv kindlustuskaitse vastavalt reisi pikkusele ja eesmärgile. Jälgi, et kindlstussummad ja hüvitislimiidid oleksid igaks olukorraks piisavad.

 1. Äriklient
 2. Kindlustused
 3. Reisikindlustus