Reisikindlustus ettevõtte töötajatele

Reisikindlustus – see on turvatunne pagasi osas ning õnnetuste ja ootamatuste ees.
Reisikindlustus aitab korvata ootamatud lisakulutused, mis võivad reisil olles tekkida.

 • Meditsiiniabikindlustus
 • Reisitõrkekindlustus
 • Pagasikindlustus
Arvutage hind

Reisikindlustusega tagate oma töötajatele muretuma reisi

 • Erakliiniku teenindus

  Kui töötajad vajavad välismaal arstiabi, võivad nad pöörduda lähimasse erakliinikusse, kus on lühemad ootejärjekorrad.

 • Kaitse terrorismiakti korral

  Korvame evakuatsiooni ja meditsiiniabiga seotud lisakulutused kindlustatule, kes on saanud viga terrorismiaktis, mis vallandus reisi ajal.

 • Abi 24/7 Teie emakeeles

  Kui Teil juhtub õnnetus, helistage meile +372 777 1211 ja aitame Teid Teie emakeeles.

Kindlustuskaitsed Kindlustussumma


Kui kodus kaitseb Teid ravikindlustus, siis reisil olles katab just meditsiiniabikindlustus Teie haigestumise või õnnetusega seotud ravi- ja transpordikulud.
Meditsiiniabi kindlustus on reisikindlustuse kohustuslik osa.

Hambaravi
Hüvitame ootamatu hambavalu ravikulud (põletikukolde avamine, juurekanali puhastamine, ajutine plombeerimine, hamba eemaldamine), esmaabi kulud (nt kukkumine), sealhulgas ravimid, hüvitislimiidiga kuni 500 eurot. 

Last ootav ema
Hüvitame raseduse komplikatsioonidest tingitud vältimatud arstiabi kulud esimese 27 rasedusnädala jooksul.

Reisikaaslase välisriiki jäämise kulud
Hüvitame ühe reisikaaslase ja vajadusel alaealiste laste välisriiki jäämise ning Eestisse tagasipöördumise kulud, kui kindlustatu vajab kindlustusjuhtumi tõttu välisriigis arstiabi.

NB! Hüvitise saamiseks on vaja esitada Ifile diagnoosi sisaldav arstitõend ja kõik juhtumiga seotud kuludokumendid (visiiditasu, retseptiravimite, ravi- ja transpordiarved).

Kuni 650 000 €

Milleks seda vaja on?
Pagasikindlustus on suureks abiks juhul, kui reisil peaks pagas hilinema, varastatama või transpordi ajal kaotsi minema. Pagasikindlustus on iseäranis kasulik juhtudel, mil peate lennukiga lennates pagasi ära andma. Samuti siis, kui ühe reisi vältel tuleb mitu korda lennata või transpordivahendit vahetada.
Pagasiks loetakse reisil kaasas olevaid asju – nt riided, jalatsid, hügieenitarbed, foto- ja videokaamerad, mobiiltelefon, sülearvuti jmt. Ka käsipagas on pagas. 

Mida pagasikindlustus hüvitab?
Hüvitame kulud pagasi varguse ja röövimise korral välismaal, lisaks pagasi hilinemise (rohkem kui 4 tundi), transpordiettevõtte põhjustatud pagasi kadumise ja kahjustumisega seotud kulud.

Kui suured on hüvitised?
Kui Teie pagas hilineb rohkem kui 4 tundi, saate osta hädavajalikke esemeid kuni 50% ulatuses pagasi kindlustussummast. Hüvitist maksame ostutšekkide alusel.
Ühe eseme hüvitislimiit on kuni 50% pagasikindlustuse kindlustussummast.

Kuni 2500 €


Milleks seda vaja on?

Reisitõrkekindlustusega kaitsete end lisakulutuste eest, mis tekivad reisi katkemise, ärajäämise või juba alanud reisi graafikust kõrvalekaldumise tõttu. 

Mida reisitõrkekindlustus hüvitab?
Reisitõrke põhikindlustus katab reisi ärajäämise Teie või Teie pereliikme haigestumise tõttu, samuti transpordifirma poolsed reisi hilinemised 24h jooksul (v.a lennu tühistamine).

Reisitõrkekindlustusega on kaitse all ka terrorismiohu tõttu pooleli jäänud reisid, kus hüvitatakse evakueerimisega seoses tekkinud täiendavad transpordi- ja majutuskulud ning terroriaktis vigastada saanud inimeste meditsiiniabi kulud, kui kindlustusjuhtum toimus 14 päeva jooksul arvates terroriaktist ja kindlustatu oli reisil juba enne terroriakti toimumist.

NB! Ärge unustage tõrke kohta transpordifirmalt tõendit küsida.

Millal reisitõrkekindlustus osta?
Reisi ärajäämise kindlustuskaitse kehtib ka enne kindlustusperioodi algust, jõustudes 3 päeva peale reisitõrke kindlustusega poliisi vormistamist, seetõttu on oluline osta kindlustus kohe peale reisi broneerimist.
Näide: poliis vormistatakse 1. mail. Reisi ärajäämise kaitsehakkab kehtima alates 4. mai südaööst (00:00).

Kuni 2500 €

Vastutuskindlustus aitab olukorras, kus olete reisil tahtmatult kellelegi teisele otsest varalist kahju põhjustanud. Need kahjud hüvitame Teie eest.

10 000 €

Kui reisi ajal juhtub Teie kodus mõni õnnetus, mille tõttu hävivad, varastatakse või saavad kahjustada Teie asjad (nt mööbel, riided, kodumasinad jmt), hüvitame Teile tekkinud kahju.

10 000 €

Maksame kindlustatule püsiva puude hüvitist, kui kindlustatu tervislik seisund on kindlustusjuhtumi tagajärjel ühe aasta möödudes püsivalt halvenenud. Kui kindlustatu sureb reisil juhtunud õnnetuse tagajärjel kuni kolme aasta jooksul arvates õnnetusjuhtumi toimumisest, maksame pärijatele kindlustussumma.

10 000 €

Kui tegelete reisil spordiga või olete muudmoodi aktiivne, siis võib olla vajalik kõrgendatud riskiga tegevuste kaitse. Vaadake SIIT, kas Teie harrastatav tegevusala kuulub madala, kõrgendatud või erikokkuleppega tegevuste hulka.

juurde valitav

Kui teete reisil olles füüsilist tööd, siis valige meditsiiniabi lisakaitse, et ka töötegemise käigus juhtuvad õnnetused oleksid kaitse all. Riskiohtlikel töödel või ametites seda kaitset kasutada ei saa.

juurde valitav

Sõiduki rentimisel on rendilepingusse märgitud omavastutus, mis jääb õnnetuse korral Teie enda kanda. If hüvitab õnnetuse korral omavastutuse kuni 2000 €. Kaitse kehtib vastavalt selles piirkonnas, kus Teie reisikindlustuse leping. Kaitse ei kehti Eesti territooriumil ega Eestis renditud sõidukitele.

2000 €

Hüvitame välisriigist Ifile, Ifi kahjukäsitluspartnerile, transpordiettevõttele, reisibüroole, majutusasutusele või muule reisiteenust osutavale ettevõttele kindlustusjuhtumi tõttu tehtud telefonikõned, saadetud e-kirjad, veebiteated, e-vestlused jms.

200 €

Sõlmige reisikindlustuse leping kohe, kui olete reisi broneerinud. Valige sobiv kindlustuskaitse vastavalt reisi pikkusele ja eesmärgile. Jälgige, et kindlustussummad ja hüvitislimiidid oleksid igaks olukorraks piisavad.

Soovite oma kindlustusküsimustele kiireid vastuseid?

Meie südameasjaks on leida Teie ettevõttele kõige sobilikum kindlustuslahendus. Nii jääb Teil aega ja energiat kõige olulisemaks: ettevõtte arendamiseks ja juhtimiseks!

Jätke alloleva lingi kaudu meile oma kontaktid ja me võtame Teiega ise ühendust või helistage 777 1211.