Veosekindlustus

Küsi kindlustuslahendust
  1. Veosekindlustus

Veosekindlustusega hüvitame kauba kahjustumise või kaotsimineku kahju transportimise ajal.

See kindlustus on ennekõike mõeldud kaupa ostjale ja müüjale, sest kõige rohkem juhtub kahjusid just vedamise ajal. Kindlustada saab ühte veost eraldi või korduvaid kaubavedusid.


  • Veost saab kindlustada sõja- ja streigijuhtumite vastu

  • Kaup on kindlustatud ka vahelaos

  • Kindlustada saab ka peale- ja mahalaadimist

Kindlustada saab vedusid üle terve maailma valides erinevate pakettide vahel.

  • Koguriskikindlustus ICC(A)
  • Loetletud riskide paketid: ICC(B), ICC(C), täiskaitse, osakaitse

Meie juures saad kindlustada ka näituse- ja messieksponaate ning sisustuse kolimist.

Loe lisaks:


  1. Veosekindlustus