Vastutuskindlustus

Saada päring

Iga äriga kaasneb risk, et tegevuse käigus tekitatakse kahju kolmandatele isikutele. Selliste riskide maandamiseks on mõistlik sõlmida vastutuskindlustuse leping.

Vastutuskindlustus võimaldab maandada ettevõtja majandus-, kutse- või erialase tegevuse raames tekkivaid vastutuse riske. Samuti saab kindlustada ehitise omamise ja ettevõtte, kui tööandja, tegevusega seonduvad riskid.

Igal tegevusalal on erinevad riskid. Isegi sarnastel ettevõtetel on riskid erinevad, sõltuvalt ettevõtte asukohast, keskkonnast ja paljudest muudest teguritest.

2017. aastal teatati If Kindlustusele 341 juriidilise isiku vastutuskindlustuse kahjust. Kahjusumma kokku oli 2,1 miljonit eurot. Suurim kahju, millest If Kindlustusele teatatud on 1 miljon eurot.

Näiteid, mis juhtudel vastutuskindlustusest võib abi olla:

  • Hoone ehitamisel kukub tööriist ehitaja käest, tabades mööduvat sõidukit. Hüvitame sõidukile tekkinud kahjud.

  • Valmisehitatud ja äsja avatud kaubanduskeskuse ühe kaupluse laeplaadid kukuvad alla, sest on kinnitatud valede vahenditega ja 10 keskuse külastajat saavad viga. Hüvitame vigastada saanute ravikulud.

  • Büroohoones puruneb veetoru ning ruumides tegutsevate rentnike mööbel ja tehnika saavad kahjustada. Hüvitame rentnike varale tekkinud kahjud.

  • Büroohoones rentnik uputab alumisi korruseid. Hüvitame alumiste ruumide remondikulud ja nende mööbli ja tehnika.

  • Laotööline tõstab kaupa, kast puruneb ning kukub talle jala peale ning töötaja murrab varbaluu. Hüvitame ravikulud ja muud vajalikud kulud.