REISIKINDLUSTUS

 1. Reisikindlustus

Sa vajad reisikindlustust, kui sõidad puhkusele, töölähetusse või kui viibid tihti töö asjus välismaal.


Ifi reisikindlustuse eelised:

 • Kaitse terrorismi korral

  Hüvitame evakueerimisega seoses tekkinud lisakulud ja terroriaktis vigastada saanud inimeste meditsiiniabi kulud.

 • Arstiabi saamiseks võib pöörduda erahaigla poole

  Vajades välismaal arstiabi, võid selle saamiseks pöörduda lähimasse erakliinikusse.

 • Aitame Sind 24/7 Sinu emakeeles

  Kui Sul juhtub õnnetus, helista meile 372 777 1211 ja me aitame Sind Sinu emakeeles.

Kindlustuskaitsed Kindlustussumma
Meditsiiniabi kindlustus

Meditsiiniabi kindlustus on reisikindlustuse kohustuslik osa. Sellega on kaetud ootamatu haigestumise või õnnetusjuhtumiga kaasnevad ravi- ja transpordikulud.

Hambaravi
Hüvitame ootamatu hambavalu ravikulud, sealhulgas ravimid, hüvitislimiidiga kuni 200 eurot.

Last ootav ema
Hüvitame raseduse komplikatsioonidest tingitud vältimatud arstiabi kulud esimese 20 rasedusnädala jooksul.

Reisikaaslase kohale jäämise kulud
Hüvitame ühe reisikaaslase välisriiki jäämise ja Eestisse tagasipöördumise kulud, kui kindlustatu vajab kindlustusjuhtumi tõttu välisriigis arstiabi.

NB! Hüvitise saamiseks on vajalik esita Ifile diagnoosi sisaldav arstitõend ja kõik juhtumiga seotud kuludokumendid (visiiditasu, retseptiravimite, ravi- ja transpordiarved).

50 000 - 300 000 €
Pagasikindlustus

Pagasikindlustus korvab Sulle kulud pagasi kaotsimineku, hilinemise või kahjustumise korral. Pagasi moodustavad reisil kaasas olevad asjad – rõivad, jalatsid, hügieenitarbed, foto- ja videokaamerad, mobiiltelefon ja sülearvuti.

Pane tähele, et ühe eseme hüvitislimiit on max 50% kindlustussummast!

Pagasi hilinemise korral saab reisija osta hädavajalikke esemeid 35 euro ulatuses iga hilinenud päeva kohta, kuid mitte rohkem kui 30% ulatuses pagasi kindlustussummast. Hüvitist maksame ostutšekkide alusel.

Kuni 2500 €
Reisitõrkekindlustus

Reisitõrkekindlustusega kaitsed end lisakulutuste eest, mis tekivad reisi katkemise, ärajäämise või juba alanud reisi graafikust kõrvalekaldumise tõttu.

Reisi ärajäämise kindlustuskaitse kehtib ka enne kindlustusperioodi algust, jõustudes 3 päeva peale reisitõrke kindlustusega poliisi vormistamist, seetõttu on oluline osta kindlustus kohe peale reisi broneerimist. Näide: Poliis vormistatakse 01. mail. Reisi ärajäämise kaitse kehtib alates 04. mai kell 00:00.

Reisitõrkekindlustusega on kaitse all ka terrorismiohu tõttu pooleli jäänud reisid, kus hüvitatakse evakueerimisega seoses tekkinud lisakulud ning terroriaktis vigastada saanud inimeste meditsiiniabi kulud, kui kindlustusjuhtum toimus 14 päeva jooksul arvates terroriaktist ja kindlustatu oli reisil juba enne terroriakti toimumist.

Ühistranspordi hilinemine ja mitteväljumine

Reisigraafikust kõrvalekaldumisel hüvitatame reisi sihtpunkti või transiitpunkti jõudmiseks vajalikud pileti ümbervahetamise lisakulud või alternatiivse transpordivahendi kasutamise kulud, kui ühistranspordi hilinemise või väljumata jäämise põhjustas:
•transpordivahendi tehniline rike
•liiklusõnnetus
•halvad ilmastikuolud

Võta ühistranspordifirmalt tõend tõrke põhjuse kohta!

Kuni 2500 €
Vastutuskindlustus

Hüvitame reisil ootamatult teistele tekitatud varalise kahju, mille eest kindlustatu on vastutav ja kindlustusjuhtumiga seotud õigusabikulud. Näiteks lapsed lõhuvad mänguhoos hotelli televiisori.

10 000 €
Omavastutus 200 €
Koduse vara kaitse

Hüvitame reisi ajal Sinu elukohas juhtunud õnnetuse tõttu hävinud, varastatud või kahjustada saanud asjade (nt mööbli, riiete, kodumasinate jne) väärtuse.

10 000 €
Omavastutus 200 €
Õnnetusjuhtumi kaitse

Maksame kindlustatule püsiva puude hüvitist, kui kindlustatu tervislik seisund on kindlustusjuhtumi tagajärjel ühe aasta möödudes püsivalt halvenenud. Kui kindlustatu sureb reisil juhtunud õnnetuse tagajärjel kuni kolme aasta jooksul arvates õnnetusjuhtumi toimumisest maksame pärijatele kindlustussumma.

10 000 €
Rendiauto omavasututuse kindlustus - If Plus 3.taseme boonuskaitse

Sõiduki rentimisel on rendilepingusse märgitud omavastutus, mis jääb õnnetuse korral Sinu enda kanda ja võib ulatuda tuhandetesse eurodesse. Selle boonuskaitsega tuleb Sul tasuda vaid omavastutus 200 €. Kaitse kehtib vastavalt selles piirkonnas, kus Sinu reisikindlustuse leping. Kaitse ei kehti Eesti territooriumil ega Eestis renditud sõidukitele.

2000 €
Omavastutus 200 €

Välisriigist Ifile tehtud telefonikõned

100 €

Sõlmi reisikindlustuse leping kohe, kui oled reisi broneerinud. Vali sobiv kindlustuskaitse vastavalt reisi pikkusele ja eesmärgile. Jälgi, et kindlustussummad ja hüvitislimiidid oleksid igaks olukorraks piisavad.


If Plus boonusprogrammi kaitsed

Sõltuvalt Sinu If Plus tasemest kehtivad Sulle boonusena täiendavad reisikindlustuse kaitsed.

 • Rendiauto omavastutuse kindlustus reisil (If+ 3 tase)

Sõiduki rentimisel on rendilepingusse märgitud omavastutus, mis jääb õnnetuse korral Sinu enda kanda ja võib ulatuda tuhandetesse eurodesse. Selle boonuskaitsega tuleb Sul kindlustusjuhtumi korral tasuda omavastutus 200 eurot. If hüvitab kahju kuni 2000 euro ulatuses. Boonuskaitse kehtib vastavalt selles piirkonnas, kus Sinu reisikindlustuse leping. Kaitse ei kehti Eesti territooriumil ega Eestis renditud sõidukitele.

Loe lähemalt If+ boonusprogrammi soodustuste ja omavastutuse vähenemise kohta plus.if.ee lehelt.

Reisikindlustuse piirkonnad

Kui Sa läbid reisisihtkohta minemiseks mitut riiki, vali kindlustuse piirkond nii, et kõik riigid oleksid kaitse all. Näiteks, kui lendad Saksamaale vahemaandumisega Türgis, tuleb valida piirkonnaks Laiendatud Euroopa. Nii on ka Türgis, sh lennujaamas, juhtuvad ettenägematused kaitse all.

Põhja ja Baltimaad

Läti, Leedu, Taani, Norra, Rootsi, Soome, Island.

Euroopa

Albaania, Andorra, Austria, Belgia, Bosnia ja Hertsegoviina, Bulgaaria, Gibraltar, Fääri saared, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Itaalia, Kanaari saared, Kreeka, Kosovo, Küpros, Liechtenstein, Luxemburg, Makedoonia, Malta, Moldova, Monaco, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rumeenia, Saksamaa, San Marino, Serbia ja Montenegro, Slovakkia, Sloveenia, Suurbritannia, Sveits, Tšehhi, Ukraina, Ungari, Vatikan, Venemaa Euroopa osa.

Laiendatud Euroopa

Lisaks Euroopa riikidele: Armeenia, Aserbaidžaan, Gruusia, Kasashtan, Türgi, Iisrael, Tuneesia, Maroko, Egiptus ja Araabia Ühendemiraadid.

Kogu maailm, v.a USA ja Kanada

Kõik maailma riigid, v.a USA ja Kanada
See piirkond vali, kui reisid näiteks Austraaliasse või Aasiasse.

USA, Kanada ja kogu maailm

See piirkond vali, kui reisid Ameerikasse ja Kanadasse.

NB! Valgevene viisa taotlemiseks ja riiki sisenemiseks ei sobi Ifi reisikindlustus.

Soovitused

Mida reisikindlustust ostes silmas pidada?

Enne reisile minekut

 • uuri sihtkoha viisareegleid ja seda, mille vastu tuleks end vaktsineerida
 • vaheta ja võta kaasa sihtkohamaa raha, isegi kui pangakaart seal toimib
 • salvesta olulised telefoninumbrid oma mobiiltelefoni
 • tutvu Välisministeeriumi soovitustega

Telli endale Euroopa Liidu ravikaart

Eesti Haigekassa väljastab kindlustatud isikutele soovi korral Euroopa Liidu ravikindlustuskaardi, mis annab küll õiguse vältimatule arstiabile välismaal, kuid seda asukohariigi seaduste järgi. Inimese enda kanda jäävad üldjuhul:

 • visiiditasu
 • ravimite ostmine
 • transpordikulud
 • arstile sularahas tasutud arved
 • haiglapäeva tasu
 • kannatanu kodumaale toimetamine

Meie reisikindlustusega on kõik eespool loetletud kulud kaetud, lisaks reisi tühistamise ja katkestamise kulud ning pagasikahjud.

Euroopa Liidu ravikindlustuskaardi taotlemine

Reisitõrgete puhul ära unusta küsida asjakohaseid tõendavaid dokumente!

Grupisoodustus

Reisikindlustusel pakume grupisoodustust alates kümnest kindlustatud isikust.

Korduvreisikindlustus

Reisides aasta jooksul mitu korda, on Sul võimalik sõlmida korduvreisikindlustus, mis on soodsam, kui osta iga kord enne reisi lühiajaline reisikindlustus.

Välisriigi kodanikele Eestis kehtiv reisikindlustus

​See reisikindlustus on mõeldud neile, kes tulevad Eestisse eesmärgiga viibida siin ajutiselt, nt inimestele, kes tulevad siia turismireisile, sugulaste või tuttavate juurde külla või ärireisile.

Reisikindlustusega hüvitatakse:

 • ambulatoorse ravi kulud
 • statsionaarse ravi kulud kuni 60 ravipäeva ulatuses
 • kulutused arsti määratud ravimitele
 • hambaravikulud kuni 200 eurot
 • meditsiiniabiga seotud transpordikulud Eesti piires
 • transport elukohariiki

Tutvu tingimustega!

 1. Reisikindlustus