Reisikindlustus

Reisi südamerahus — Ifi reisikindlustus aitab, kui juhtub midagi ootamatut.

 • Meditsiiniabikindlustus
 • Reisitõrkekindlustus
 • Pagasikindlustus

Miks eelistada Ifi reisikindlustust?

 • Arstiabi erakliinikust

  Juhul kui vajad reisi ajal arstiabi, võid muretult pöörduda lähimasse, Sulle sobivasse erakliinikusse.

 • Aitame Sind 24/7 Sinu emakeeles

  Kui juhtus õnnetus, helista kindlustustelefonil +372 777 1211 ja saad nõu ning tuge oma emakeeles.

 • Kaitse terrorismiakti korral

  Korvame evakuatsiooni ja meditsiiniabiga seotud lisakulutused kindlustatule, kes on saanud viga terrorismiaktis, mis vallandus reisi ajal.

Reisikindlustus annab olulisi lisakaitseid Euroopa ravikindlustuskaardile, kui reisid Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna riikides. Väljaspool Euroopat oled kaitstud üksnes oma isikliku reisikindlustusega.

Kas oled korralikult kindlustatud?

Reisimine pakub lõõgastust ja mõnusat elevust, ent sellega käivad kaasas omad riskid. Esmatähtis on meditsiiniabi kaitse, kuid mõelda tasub ka sellele, milliseid ootamatusi võib plaanitud reisil veel ette tulla. Näiteks ümberistumisega lennureisidel võib pagas kaotsi minna ja erinevatel puhkuse ajaks plaanitud tegevustel võib olla kõrgem risk vigastusteks. Reisiks valmistudes mõtle kõik eesootav läbi, vali vastavad kindlustuskaitsed ja naudi reisi rahulikuma meelega.

Reisi edasilükkamine ja ärajäämine

Äkilised muudatused reisiplaanides võivad olla stressirohked, kuid olles kindlustatud, pole selle pärast vaja liialt muretseda – saad lihtsalt teha uued plaanid. Kui Sinu ainus reisikaaslane või pereliige peaks enne reisi algust haigestuma, hüvitame ärajäänud reisi need kulud, mida reisikorraldaja tagasi ei maksa (nt eelnevalt osaliselt või täielikult tasutud majutus, transport, korraldatud tegevused).

Kindlustuskaitsed Kindlustussumma


Kui kodus kaitseb Sind ravikindlustus, siis reisil olles katab just meditsiiniabikindlustus Sinu haigestumise või õnnetusega seotud ravi- ja transpordikulud.
Meditsiiniabi kindlustus on reisikindlustuse kohustuslik osa.

Hambaravi
Hüvitame ootamatu hambavalu ravikulud (põletikukolde avamine, juurekanali puhastamine, ajutine plombeerimine, hamba eemaldamine), esmaabi kulud (nt kukkumine), sealhulgas ravimid, hüvitislimiidiga kuni 500 eurot. 

Last ootav ema
Hüvitame raseduse komplikatsioonidest tingitud vältimatud arstiabi kulud esimese 27 rasedusnädala jooksul.

Reisikaaslase välisriiki jäämise kulud
Hüvitame ühe reisikaaslase ja vajadusel alaealiste laste välisriiki jäämise ja Eestisse tagasipöördumise kulud, kui kindlustatu vajab kindlustusjuhtumi tõttu välisriigis arstiabi.

NB! Hüvitise saamiseks on vajalik esita Ifile diagnoosi sisaldav arstitõend ja kõik juhtumiga seotud kuludokumendid (visiiditasu, retseptiravimite, ravi- ja transpordiarved).

Kuni 650 000 €


Pagasikindlustus on suureks abiks juhul, kui reisil peaks Sinu pagas hilinema, varastatama või transpordi ajal kaotsi minema.
Pagasiks loetakse reisil kaasas olevaid asju – nt riided, jalatsid, hügieenitarbed, foto- ja videokaamerad, mobiiltelefon, sülearvuti jmt. Ka käsipagas on pagas.

Mida pagasikindlustus hüvitab?
Hüvitame kulud pagasi varguse ja röövimise korral välismaal, lisaks pagasi hilinemine (rohkem kui 4 tundi), kadumine ja kahjustumine transpordiettevõtte süül.

Kui suured on hüvitised?
Kui pagas hilineb rohkem kui 4 tundi, saad osta hädavajalikke esemeid kuni 50% ulatuses pagasi kindlustussummast. Hüvitist maksame ostutšekkide alusel.

Ühe eseme hüvitislimiit on kuni 50% pagasikindlustuse kindlustussummast.

Kuni 2500 €


Reisitõrkekindlustusega kaitsed end lisakulutuste eest, mis tekivad reisi katkemise, ärajäämise või juba alanud reisi graafikust kõrvalekaldumise tõttu. 

Mida reisitõrkekindlustus hüvitab?

Reisitõrke põhikindlustus
katab reisi ärajäämise Sinu või Sinu pereliikme haigestumise tõttu, samuti transpordifirma poolsed reisi hilinemised 24h jooksul (v.a lennu tühistamine)

Millal reisitõrkekindlustus osta?
Reisi ärajäämise kindlustuskaitse kehtib ka enne kindlustusperioodi algust, jõustudes 3 päeva peale reisitõrke kindlustusega poliisi vormistamist. Seetõttu on oluline osta kindlustus kohe peale reisi broneerimist.
Näide: poliis vormistatakse 1. mail. Reisi ärajäämise kaitse kehtib alates 4. mai südaööst (00:00).

Kuni 2500 €

Vastutuskindlustus aitab siis, kui oled reisil tahtmatult kellelegi teisele otsest varalist kahju põhjustanud. Need kahjud hüvitame Sinu eest.

10 000 €

Kui reisi ajal juhtub Sinu kodus mõni õnnetus, mille tõttu  saavad kahjustada või hävivad Sulle kuuluvad esemed (nt mööbel, riided, kodumasinad jmt) või need varastatakse, hüvitame Sulle tekkinud kahju.

10 000 €

Maksame kindlustatule püsiva puude hüvitist, kui kindlustatu tervislik seisund on kindlustusjuhtumi tagajärjel ühe aasta möödudes püsivalt halvenenud. Kui kindlustatu sureb reisil juhtunud õnnetuse tagajärjel kuni kolme aasta jooksul arvates õnnetusjuhtumi toimumise ajast,  maksame pärijatele kindlustussumma.

10 000 €

Tegeledes reisil spordiga või olles muul moel aktiivne, tasub valida kõrgendatud riskiga tegevuste kaitse. Vaata SIIT, kas Sinu harrastatav tegevusala kuulub madala, kõrgendatud või erikokkuleppega tegevuste hulka.

juurde valitav

Kui teed reisil olles füüsilist tööd (nt ehitusel või ka koristajana), siis vali meditsiiniabi lisakaitse, et töötegemise käigus juhtuda võivad õnnetused oleksid kaitse all. Riskiohtlikel töödel või ametites seda kaitset kasutada ei saa.
Tutvu kindlasti kindlustuskaitsete, -tingimuste ja välistustega.

juurde valitav

Sõiduki rentimisel on rendilepingusse märgitud omavastutus, mis jääb õnnetuse korral Sinu enda kanda. If hüvitab õnnetuse korral omavastutuse kuni 2000 €. Kaitse kehtib vastavalt selles piirkonnas, kus Sinu reisikindlustuse lepingki. Kaitse ei kehti Eesti territooriumil ega Eestis renditud sõidukitele.

2000 €

Hüvitame välisriigist Ifile, Ifi kahjukäsitluspartnerile, transpordiettevõttele, reisibüroole, majutusasutusele või muule reisiteenust osutavale ettevõttele kindlustusjuhtumi tõttu tehtud telefonikõned, saadetud e-kirjad, veebiteated, e-vestlused jms.

200 €

Reisikindlustuse KKK

Reisile meelerahuga

Kasulikke viiteid ja lugemist, millele mõelda enne reisi.

Helista või kirjuta meile

Ei saanud oma küsimusele vastust või soovid enne kindlustuse ostmist Sulle sobiliku lahenduse leidmiseks konsulteerida meie kindlustusspetsialistiga? Helista või kirjuta meile:

Kindlustustelefon: 777 1211

E-mail: info@if.ee