1. Eraklient
 2. Kindlustused
 3. Reisikindlustus

Reisikindlustus aitab korvata ootamatud lisakulutused, mis võivad reisil olles tekkida.

Kindlustust on vaja ainult siis, kui midagi juhtub, kuid kindlustusega kaasnevat meelerahu vajad kõigil oma reisidel - rutiinsest komandeeringust lõõgastava perepuhkuseni.


Reisikindlustusega tagad omale muretuma reisi:

 • Erakliiniku teenindus

  Kui vajad välismaal arstiabi, võid pöörduda lähimasse erakliinikusse, kus on lühemad ootejärjekorrad.

 • Kaitse terrorismi korral

  Hüvitame evakueerimisega seotud täiendavad transpordi- ja majutuskulud ja terroriaktis vigastada saanud inimeste arstiabi kulud 14 päeva jooksul.

 • Rendiauto omavastutuse kaitse

  Hüvitame õnnetuse korral rendilepingusse märgitud omavastutuse kuni 2000 eurot.

Kindlustuskaitsed Kindlustussumma
Meditsiiniabi kindlustus

Milleks seda vaja on?
Kui kodus kaitseb Sind ravikindlustus, siis reisil olles katab just meditsiiniabikindlustus Sinu haigestumise või õnnetusega seotud ravi- ja transpordikulud.
Meditsiiniabi kindlustus on reisikindlustuse kohustuslik osa.

Hambaravi
Hüvitame ootamatu hambavalu ravikulud (põletikukolde avamine, juurekanali puhastamine, ajutine plombeerimine, hamba eemaldamine, esmaabi kulud (nt kukkumine), sealhulgas ravimid, hüvitislimiidiga kuni 500 eurot. 

Last ootav ema
Hüvitame raseduse komplikatsioonidest tingitud vältimatud arstiabi kulud esimese 27 rasedusnädala jooksul.

Reisikaaslase välisriiki jäämise kulud
Hüvitame ühe reisikaaslase ja vajadusel alaealiste laste välisriiki jäämise ja Eestisse tagasipöördumise kulud, kui kindlustatu vajab kindlustusjuhtumi tõttu välisriigis arstiabi.

NB! Hüvitise saamiseks on vajalik esita Ifile diagnoosi sisaldav arstitõend ja kõik juhtumiga seotud kuludokumendid (visiiditasu, retseptiravimite, ravi- ja transpordiarved).

50 000 - 300 000 €
Pagasikindlustus

Milleks seda vaja on?
Pagasikindlustus osutub iseäranis vajalikuks juhtudel, mil pead lennukiga lennates pagasi ära andma. Samuti siis, kui ühe reisi vältel tuleb mitu korda lennata või transpordivahendit vahetada.

Mida pagasikindlustus hüvitab?
Hüvitame kulud pagasi varguse ja röövimise korral välismaal, lisaks pagasi hilinemine (rohkem kui 4 tundi), kadumine ja kahjustumine transpordiettevõtte süül.
Pagasiks loetakse reisil kaasas olevaid asju – riided, jalatsid, hügieenitarbed, foto- ja videokaamerad, mobiiltelefon ja sülearvuti.

Kui suured on hüvitised?
Kui Su pagas hilineb rohkem kui 4 tundi, saad osta hädavajalikke esemeid kuni 50% ulatuses pagasi kindlustussummast. Hüvitist maksame ostutšekkide alusel.

Ühe eseme hüvitislimiit on kuni 50% pagasikindlustuse kindlustussummast.

Kuni 2500 €
Reisitõrkekindlustus

Milleks seda vaja on?
Reisitõrkekindlustusega kaitsed end lisakulutuste eest, mis tekivad reisi katkemise, ärajäämise või juba alanud reisi graafikust kõrvalekaldumise tõttu.

Mida reisitõrkekindlustus hüvitab?
Sinu reisiplaan võib muutuda paljude erinevate asjaolude tõttu, alates lennuplaanide muudatusest kuni dokumentide kaotuse ja rehvi purunemiseni. Kui tegemist on reisiplaani muutusega Sinust mitte olenevatel põhjustel, hüvitame Sulle näiteks piletite ümber vahetamise või täiesti uue transpordivahendi kasutamise kulud.

NB! Ära unusta tõrke kohta transpordifirmalt tõendit küsida

Reisitõrkekindlustusega on kaitse all ka terrorismiohu tõttu pooleli jäänud reisid, kus hüvitatakse evakueerimisega seoses tekkinud täiendavad transpordi- ja majutuskulud ning terroriaktis vigastada saanud inimeste meditsiiniabi kulud, kui kindlustusjuhtum toimus 14 päeva jooksul arvates terroriaktist ja kindlustatu oli reisil juba enne terroriakti toimumist.

Millal reisitõrkekindlustus osta?
Reisi ärajäämise kindlustuskaitse kehtib ka enne kindlustusperioodi algust, jõustudes 3 päeva peale reisitõrke kindlustusega poliisi vormistamist, seetõttu on oluline osta kindlustus kohe peale reisi broneerimist. Näide: Poliis vormistatakse 01. mail. Reisi ärajäämise kaitse kehtib alates 04. mai kell 00:00.

Kuni 2500 €
Vastutuskindlustus

Vastutuskindlustus aitab olukorras, kus oled reisil kogemata kellelegi teisele otsest varalist kahju põhjustanud, need kahjud hüvitame Sinu eest.

10 000 €
Koduse vara kaitse

Kui reisi ajal juhtub Sinu kodus mõni õnnetus, mille tõttu hävivad, varastatakse või saavad kahjustada Sinu asjad (nt mööbel, riided, kodumasinad jmt), hüvitame Sulle tekkinud kahju.

10 000 €
Õnnetusjuhtumi kaitse

Maksame kindlustatule püsiva puude hüvitist, kui kindlustatu tervislik seisund on kindlustusjuhtumi tagajärjel ühe aasta möödudes püsivalt halvenenud. Kui kindlustatu sureb reisil juhtunud õnnetuse tagajärjel kuni kolme aasta jooksul arvates õnnetusjuhtumi toimumisest maksame pärijatele kindlustussumma.

10 000 €
Kõrge riskiga tegevuste kaitse

Kui tegeled reisil spordiga või oled muumoodi aktiivne, siis võib olla vajalik valida kõrgendatud riskiga tegevuste kaitse. Vaata SIIT, kas Sinu harrastatav tegevusala kuulub madala, kõrgendatud või erikokkuleppega tegevuste hulka.

juurde valitav
Füüsilise palgatöö kaitse

Kui teed reisil olles füüsilist tööd, siis vali meditsiiniabi lisakaitse, et ka töötegemise käigus juhtuvad õnnetused oleksid kaitse all. Riskiohtlikel töödel või ametites seda kaitset kasutada ei saa.

juurde valitav
Rendiauto omavasututuse kindlustus

Sõiduki rentimisel on rendilepingusse märgitud omavastutus, mis jääb õnnetuse korral Sinu enda kanda. If hüvitab õnnetuse korral omavastutuse kuni 2000 €. Kaitse kehtib vastavalt selles piirkonnas, kus Sinu reisikindlustuse leping. Kaitse ei kehti Eesti territooriumil ega Eestis renditud sõidukitele.

2000 €
Välisriigist Ifile tehtud telefonikõned ja e-sõnumid

Hüvitame välisriigist Ifile, Ifi kahjukäsitluspartnerile, transpordiettevõttele, reisibüroole, majutusasutusele või muule reisiteenust osutavale ettevõttele kindlustusjuhtumi tõttu tehtud telefonikõned, saadetud e-kirjad, veebiteated, e-vestlused jms.

200 €

Aitame Sind 24/7 Sinu emakeeles. Kui Sul juhtub õnnetus, helista + 372 777 1211.


Tegutse kohe

Ole nobe ja osta reisikindlustus kohe pärast reisi broneerimist, nii hakkab reisitõrkekindlustuse kaitse kiiremini kehtima.

Baaskaitse

Meditsiiniabikindlustus kuulub juba baashinna sisse. Veelgi suuremaks turvatundeks tutvu kõikide kaitsetega!

Hüvitislimiidid

Hüvitislimiite määrates veendu, et need vastaksid võimalikele kahjudele. Vajadusel küsi meilt nõu!

Miks on pagasikindlustust vaja?

Loe järgnevaid näiteid ja Sa ilmselt ei reisi kunagi ilma pagasikindlustuseta!

Pagasikindlustus

Millist kaitset pakub reisitõrkekindlustus?

Toome näiteid võimalikest juhtumitest ja kas need kuuluvad hüvitamisele.

Reisitõrkekindlustus

Veelgi parem reisikindlustus

Oleme muutnud reisikindlustuse tingimusi veelgi paremaks, et saaksid oma reisi muretumalt nautida ka siis, kui juhtuvad ootamatused.

Loe, mis on uut!

If Plus boonusprogrammi kaitsed

Sõltuvalt Sinu If Plus tasemest kehtivad Sulle boonusena täiendavad reisikindlustuse kaitsed.

 • Rendiauto omavastutuse kindlustus reisil (If+ 3 tase)

Sõiduki rentimisel on rendilepingusse märgitud omavastutus, mis jääb õnnetuse korral Sinu enda kanda ja võib ulatuda tuhandetesse eurodesse. If hüvitab kahju kuni 2000 euro ulatuses. Boonuskaitse kehtib vastavalt selles piirkonnas, kus Sinu reisikindlustuse leping. Kaitse ei kehti Eesti territooriumil ega Eestis renditud sõidukitele.

Loe lähemalt If+ boonusprogrammi soodustuste kohta plus.if.ee lehelt.

Reisikindlustuse piirkonnad

Kui Sa läbid reisisihtkohta minemiseks mitut riiki, vali kindlustuse piirkond nii, et kõik riigid oleksid kaitse all. Näiteks, kui lendad Saksamaale vahemaandumisega Türgis, tuleb valida piirkonnaks Laiendatud Euroopa. Nii on ka Türgis, sh lennujaamas, juhtuvad ettenägematused kaitse all.

Põhja ja Baltimaad

Läti, Leedu, Taani, Norra, Rootsi, Soome, Island.

Euroopa

Albaania, Andorra, Austria, Belgia, Bosnia ja Hertsegoviina, Bulgaaria, Gibraltar, Fääri saared, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Itaalia, Kanaari saared, Kosovo, Kreeka, Küpros, Liechtenstein, Luxemburg, Makedoonia, Malta, Moldova, Monaco, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rumeenia, Saksamaa, San Marino, Serbia ja Montenegro, Slovakkia, Sloveenia, Suurbritannia, Sveits, Tšehhi, Ukraina, Ungari, Vatikan, Venemaa Euroopa osa.

See piirkond vali ka siis, kui reisid mõnda Euroopa riiki läbi Põhja- või Baltimaade.

Laiendatud Euroopa

Lisaks Euroopa riikidele: Armeenia, Aserbaidžaan, Gruusia, Kasahstan, Türgi, Iisrael, Tuneesia, Maroko, Egiptus ja Araabia Ühendemiraadid.

Kogu maailm, v.a USA ja Kanada

Kõik maailma riigid, v.a USA ja Kanada
See piirkond vali, kui reisid näiteks Austraaliasse või Aasiasse.

USA, Kanada ja kogu maailm

See piirkond vali, kui reisid Ameerikasse ja Kanadasse.

NB! Valgevene viisa taotlemiseks ja riiki sisenemiseks ei sobi Ifi reisikindlustus.

Soovitused

Mida reisikindlustust ostes silmas pidada?

Enne reisile minekut

 • uuri sihtkoha viisareegleid ja seda, mille vastu tuleks end vaktsineerida
 • vaheta ja võta kaasa sihtkohamaa raha, isegi kui pangakaart seal toimib
 • salvesta olulised telefoninumbrid oma mobiiltelefoni
 • tutvu Välisministeeriumi soovitustega

Telli endale Euroopa Liidu ravikaart

Eesti Haigekassa väljastab kindlustatud isikutele soovi korral Euroopa Liidu ravikindlustuskaardi, mis annab küll õiguse vältimatule arstiabile välismaal, kuid seda asukohariigi seaduste järgi. Inimese enda kanda jäävad üldjuhul:

 • visiiditasu
 • ravimite ostmine
 • transpordikulud
 • arstile sularahas tasutud arved
 • haiglapäeva tasu
 • kannatanu kodumaale toimetamine

Meie reisikindlustusega on kõik eespool loetletud kulud kaetud, lisaks reisi tühistamise ja katkestamise kulud ning pagasikahjud.

Euroopa Liidu ravikindlustuskaardi taotlemine

Reisitõrgete puhul ära unusta küsida asjakohaseid tõendavaid dokumente!

Grupisoodustus

Reisikindlustusel pakume grupisoodustust alates kümnest kindlustatud isikust.

Korduvreisikindlustus

Reisides aasta jooksul mitu korda, on Sul võimalik sõlmida korduvreisikindlustus, mis on soodsam, kui osta iga kord enne reisi lühiajaline reisikindlustus.

Välisriigi kodanikele Eestis kehtiv reisikindlustus

​See reisikindlustus on mõeldud neile, kes tulevad Eestisse eesmärgiga viibida siin ajutiselt, nt inimestele, kes tulevad siia turismireisile, sugulaste või tuttavate juurde külla või ärireisile.

Reisikindlustusega hüvitatakse:

 • ambulatoorse ravi kulud
 • statsionaarse ravi kulud kuni 60 ravipäeva ulatuses
 • kulutused arsti määratud ravimitele
 • hambaravikulud kuni 200 eurot
 • meditsiiniabiga seotud transpordikulud Eesti piires
 • transport elukohariiki

Tutvu tingimustega!

 1. Eraklient
 2. Kindlustused
 3. Reisikindlustus