REISIKINDLUSTUS

 1. Reisikindlustus

Reisikindlustusega võid muretult oma reisi nautida, sest õnnetuse juhtudes või pagasi kaotades teeme kõik selleks, et Sinu reis saaks jätkuda. Ka lendude ärajäämise või hilinemise korral hoolitseme selle eest, et Sina ikka soovitud sihtkohta jõuaksid.

Sa vajad reisikindlustust siis, kui sõidad puhkusele või töölähetusse, samuti siis, kui viibid tihti töö asjus välismaal. Reisides aasta jooksul mitu korda, on Sul võimalik sõlmida korduvreisikindlustus, mis on soodsam, kui osta iga kord enne reisi lühiajaline reisikindlustus.

Reisikindlustus hüvitab järgmised välisreisi ajal tekkinud kulud:

• ootamatu haigestumise või õnnetusjuhtumiga seotud ravi- ja transpordikulud

• reisi ärajäämisega ja katkemisega seotud kulutused

• reisile hilinemisest tekkinud lisakulud

• reisipagasi varguse, transpordi käigus kadumise või kahjustumisega seotud kulutused


 • Reisikaaslase kohale jäämise kulud

  Kui vajad arstiabi, hüvitame lisaks ühe reisikaaslase kohale jäämise kulud.

 • Arstiabi saamiseks võib pöörduda erahaigla poole

  Soovi korral saad välismaal arstiabi saamiseks pöörduda erahaigla poole.

 • Aitame Sind 24/7 Sinu emakeeles

  Kui Sul juhtub õnnetus, helista meile 372 777 1211 ja me aitame Sind Sinu emakeeles.

Vali endale sobiv kindlustuskaitse vastavalt reisi pikkusele ja eesmärgile.

 • Meditsiiniabi kindlustus on reisikindlustuse kohustuslik osa. Sellega on kaetud ootamatu haigestumise või õnnetusjuhtumiga kaasnevad ravi- ja transpordikulud.

Olenevalt reisi eesmärgist, sihtpunktist ja sõiduvahenditest kaalu ka pagasi- ja reisitõrkekindlustuse vajalikkust.

 • Reisitõrkekindlustusega kaitsed end lisakulutuste eest, mis tekivad reisi katkemise, ärajäämise või juba alanud reisi graafikust kõrvalekaldumise tõttu. Kindlustuskaitse jõustub 3 päeva arvates reisitõrke kindlustusega poliisi vormistamist, seetõttu on oluline osta reisitõrkekindlustus juba reisi broneerides. Näide: Poliis vormistatakse 01.mail. Reisi ärajäämise kaitse kehtib alates 04.mai kell 00:00.
  Reisitõrkekindlustusega on kaitse all ka terrorismiohu tõttu pooleli jäänud reisid, kus hüvitatakse evakueerimisega seoses tekkinud lisakulud ning terroriaktis vigastada saanud inimeste meditsiiniabi kulud, kui kindlustusjuhtum toimus 14 päeva jooksul arvates terroriaktist ja kindlustatu oli reisil juba enne terroriakti toimumist.
 • Pagasikindlustus korvab Sulle kulud pagasi kaotsimineku, hilinemise või kahjustumise korral. Pagasi moodustavad reisiks vajalikud asjad – rõivad, jalatsid, hügieenitarbed, foto-ja videokaamerad, mobiiltelefon ja sülearvuti. Pane tähele, et ühe eseme hüvitislimiit on max 50% kindlustussummast. Pagasi hilinemise korral saab reisija osta hädavajalikke esemeid 35 euro ulatuses iga hilinenud päeva kohta, kuid mitte rohkem kui 30% ulatuses pagasi kindlustussummast.

Ühistranspordi hilinemine ja mitteväljumine

Reisigraafikust kõrvalekaldumisel hüvitatakse reisi sihtpunkti või transiitpunkti jõudmiseks vajalikud pileti ümbervahetamise lisakulud või alternatiivse transpordivahendi kasutamise kulud, kui ühistranspordi hilinemise või väljumata jäämise põhjustas:  

 • transpordivahendi tehniline rike
 • liiklusõnnetus
 • halvad ilmastikuolud

Võta ühistranspordifirmalt tõend tõrke põhjuse kohta!


Lisakaitsed

 • Valides õnnetusjuhtumi lisakaitse, maksame kindlustatule püsiva puude hüvitist, kui kindlustatu tervislik seisund on kindlustusjuhtumi tagajärjel ühe aasta möödudes püsivalt halvenenud. Kui kindlustatu sureb reisil juhtunud õnnetuse tagajärjel kuni kolme aasta jooksul arvates õnnetusjuhtumi toimumisest maksame pärijatele kindlustussumma.
 • Vastutuskindlustusega hüvitame reisil ootamatult teistele tekitatud varalise kahju, mille eest kindlustatu on vastutav ja kindlustusjuhtumiga seotud õigusabikulud. Näiteks lapsed lõhuvad mänguhoos hotelli televiisori. Seda kaitset on võimalik valida ka e-büroo lepingutele.
 • Koduse vara lisakaitse valimisel hüvitame reisi ajal Sinu elukohas juhtunud õnnetuse tõttu hävinud, varastatud või kahjustada saanud asjade (nt mööbli, riiete, kodumasinate jne) väärtuse. Seda kaitset on võimalik valida ka e-büroo lepingutele.

Soovitused

Enne reisile minekut

 • uuri sihtkoha viisareegleid ja seda, mille vastu tuleks end vaktsineerida
 • vaheta ja võta kaasa sihtkohamaa raha, isegi kui pangakaart seal toimib
 • salvesta olulised telefoninumbrid oma mobiiltelefoni
 • tutvu Välisministeeriumi soovitustega

Telli endale Euroopa Liidu ravikaart

Eesti Haigekassa väljastab kindlustatud isikutele soovi korral Euroopa Liidu ravikindlustuskaardi, mis annab küll õiguse vältimatule arstiabile välismaal, kuid seda asukohariigi seaduste järgi. Inimese enda kanda jäävad üldjuhul:

 • visiiditasu
 • ravimite ostmine
 • transpordikulud
 • arstile sularahas tasutud arved
 • haiglapäeva tasu
 • kannatanu kodumaale toimetamine

Meie reisikindlustusega on kõik eespool loetletud kulud kaetud, lisaks reisi tühistamise ja katkestamise kulud ning pagasikahjud.

Euroopa Liidu ravikindlustuskaardi taotlemine

Reisitõrgete puhul ära unusta küsida asjakohaseid tõendavaid dokumente!

Grupisoodustus

Reisikindlustusel pakume grupisoodustust alates kümnest kindlustatud isikust.

Välisriigi kodanikele Eestis kehtiv reisikindlustus

​See reisikindlustus on mõeldud neile, kes tulevad Eestisse eesmärgiga viibida siin ajutiselt, nt inimestele, kes tulevad siia turismireisile, sugulaste või tuttavate juurde külla või ärireisile.

Reisikindlustusega hüvitatakse:

 • ambulatoorse ravi kulud
 • statsionaarse ravi kulud kuni 60 ravipäeva ulatuses
 • kulutused arsti määratud ravimitele
 • hambaravikulud kuni 200 eurot
 • meditsiiniabiga seotud transpordikulud Eesti piires
 • transport elukohariiki

Tutvu tingimustega!

 1. Reisikindlustus