Ehitus- ja montaažitööde kindlustus

Ehitus- ja montaažitööde kindlustus on terviklahendus ehitajale ja tööde tellijale.

Saada kindlustuspäring

Ehitus- ja montaažitööde kindlustus on terviklahendus ehitajale ja tööde tellijale.


Kindlustada saab hooneid või rajatisi, mida hakatakse ehitama või renoveerima. 
Lisaks kindlustame seadmete monteerimisega seotud riske. Näiteks, tootmisliini paigaldamisel seda kahjustatakse.
Kindlustada saab alltöövõtja oma töölõiku eraldi või peatöövõtja kogu objekti tervikuna.

Sinu vara on kindlustatud igasuguse ettenägematu või ootamatu hävimise, kahjustumise või kaotsimineku korral.

Kindlustatud on eelkõige traditsioonilised riskid nagu tulekahju, tugev tuul, rahe, leke torustikust, vandalism, murdvargus ja röövimine.  Lisaks on kindlustatud ehitustegevusega seotud riskid. Näiteks paneeli tõstmisel tuleb lahti kinnitus ning see kukub ehitatavale objektile. Või kui ebakvaliteetse materjali või ehitustöö tulemusena saab kannatada seadme detail või ehituse tarind.

Lisaks saad kindlustada:

  • olemasolevat ehitist 
  • koristuskulusid
  • ehitusplatsi varustust 
  • hooldusperioodi põhikaitset 
  • hooldusperioodi laiendatud kaitset 
  • vastutuskindlustuse põhikaitset
  • vastutuskindlustust hooldusperioodil 
  • ristvastutuse laiendatud kaitset 
  • kindlustusjuhtumijärgseid lisatasusid tööjõule
  • õhutranspordikulusid

Soovid oma kindlustusküsimustele kiireid vastuseid?

Meie südameasjaks on leida Sinu ettevõttele kõige sobilikum kindlustuslahendus. Nii jääb Sul aega ja energiat kõige olulisemaks: ettevõtte arendamiseks ja juhtimiseks!