Tervisekindlustus

 1. Äriklient
 2. Kindlustused
 3. Tervisekindlustus

Tervisekindlustus on tööandja poolt oma töötajate huvides sõlmitav vabatahtlik kindlustus riikliku ravikindlustussüsteemi täiendamiseks.

Töötajale annab tervisekindlustus võimaluse kasutada tasulisi raviteenuseid väiksema kuluga ja saada kiiremini vajalikku ravi.

Alates 1. jaanuarist 2018 on tööandjal võimalik ilma täiendavate maksukuludeta panustada töötajate tervise edendamisse kuni 400 eurot aastas (100 eurot kvartalis) iga töötaja kohta.

Maksusoodustus kehtib eeldusel, et tööandja on võimaldanud tervisekindlustust kõigile ettevõtte töötajatele.


Soovitame tervisekindlustust ettevõtetele, sest see:

 • Aitab suurendada töötajate rahulolu ja vähendada tööjõuvoolavust

 • Annab eelise värbamisel

 • Annab hea võimaluse töötajate motiveerimiseks ja ettevõtte maine tõstmiseks

Kindlustuskaitse Kirjeldus
Ambulatoorne arstiabi
Võimaldab kasutada tasulist eriarsti teenust ilma perearsti saatekirjata. Hüvitame visiiditasu ja meditsiiniliselt näidustatud ning arsti saatekirjaga määratud analüüside, uuringute ja protseduuride maksumuse. Ambulatoorse ravi kindlustuskaitse hulka kuulub ka päevaravi.
Töötervishoiukontrollid
Hüvitame seaduse järgselt nõutava ning kindlustusperioodil läbi viidud töötervishoiu- kontrolli kulu. Omavastutust töötervishoiukontrolli kulu hüvitamisel ei ole.
Töötaja tervisetõendid
Hüvitame töötaja tervisetõendi väljastamise kulu, kui töötaja tervisetõendi vajadus tuleneb õigusaktist ja on seotud töötamisega tööandja juures. Omavastutust töötaja tervisetõendi hüvitamisel ei ole.
Profülaktilised terviseuuringud
Võimaldab minna terviseuuringutele ilma arsti saatekirjata (nt silmakompleksuuringud, spordiuuringud või muud tervise analüüsid).
Psühholoogiline ja psühhi- aatriline nõustamine ja ravi
Hüvitame psühholoogi või psühhiaatri (sh psühhoterapeudi) ambulatoorse visiidi- ja konsultatsioonitasu, samuti raviga seotud retseptiravimid.
Ambulatoorne taastusravi
Hüvitame arsti määratud ambulatoorsele taastusravile tehtud kulutused, näiteks arsti poolt määratud ravimassaaži, ravivõimlemine, füsioteraapia, osteopaatia.
Haiglaravi
Võimaldab kiirendada haiglaravile pääsemist, kasutades tasulist teenust. Haiglaravi peab olema eelnevalt Ifiga kooskõlastatud.
Vaktsineerimine
Hüvitame vaktsineerimise kulud vastavalt valitud kindlustussummale.
Retseptiravimid
Hüvitame arsti väljakirjutatud Eestis müüdavate retseptiravimite maksumuse.
Hambaravi
Hüvitame hambaravi kulud Eestis järgmistele teenustele: konsultatsioon, raviplaani koostamine, stomatoloogiline ravi (sh hamba väljatõmbamine), suuhügieeniteenused (sh soodapesu, pärlipesu ja hambakivi eemaldamine), stomatoloogiline kirurgia, röntgen, narkoos.

Valides laiendatud hambaravi kaitse hüvitatakse lisaks ka ortodontilise ravi, implantaatide ja proteesimisega seotud kulutused.
Prillid, kontaktläätsed
Hüvitame prillidele või kontaktläätsedele tehtavad kulutused juhul, kui nägemisteravus on muutunud.
Taastusravi haiglas
Hüvitame haiglas osutatava ja arsti määratud haiguse või trauma järgse taastusravi, millega alustatakse 60 päeva jooksul peale haiglaravi lõppemisest. Taastusravi peab olema  eelnevalt kooskõlastatud.
Sünnitusabi
Hüvitame sündiva lapse emale sünnitusega seotud haiglas osutatavate tasuliste teenuste kulu (nt tasuline ämmaemand sünnitusel, tasuline palat). Sündiva lapse isa saab sünnitusabi kaitset kasutada tasulise perepalati kulude katmiseks.
Veeniravi ja skleroteraapia
Hüvitame visiiditasu ja meditsiiniliselt näidustatud ning arsti saatekirjaga määratud analüüside, uuringute ja protseduuride maksumuse.

Loe lisaks:


Mida teha haigestumise või muu ravivajaduse korral?

Haigestumise või muu ravivajaduse korral võib kindlustatu valida endale sobiva raviasutuse. Eriarsti vastuvõtule võib pöörduda ilma perearsti saatekirjata. Uuringuteks on alati vajalik arsti saatekiri. Kulud seoses haiglaraviga ja taastusraviga haiglas peavad olema eelnevalt Ifiga kooskõlastatud.

Teenuse kasutamisel peab kindlustatu ise ravi eest tasuma. Hüvitise saamiseks tuleb täita tervisekahju vorm. Enne vormi täitmist:

 • pildista või skaneeri ravidokumendid (iga dokument eraldi);
 • küsi poliisi number oma tööandjalt;
 • leia üles oma pangakonto number.

If hüvitab kulud maksimaalselt vastava kindlustuskaitse kindlustussumma ulatuses, arvestades maha omavastutuse. Juhul, kui kindlustatul ei ole võimalik teenuse eest ise tasuda võib pöörduda Ifi poole garantiikirja saamiseks.

Hüvitise taotlemiseks vajalikud dokumendid

Tervisekindlustuse andmete vahetamise puhul on tegemist delikaatsete isikuandmete töötlemisega. If on registreeritud delikaatsete isikuandmete töötlejana Andmekaitse Inspektsiooni vastavas registris.
Palume teha meiega koostööd kahjujuhtumi lahendamisel, sest otsuse tegemiseks on vajalik esitada meile kõik juhtumit puudutavad dokumendid:

 • Arsti konsultatsioon: raviteenuse kulu tõendav dokument (visiiditasu arve, kviitung jms);
 • Uuringud ja analüüsid: raviteenuse kulu tõendav dokument ja saatekirja koopia (nt  www.digilugu.ee);
 • Retseptiravimid: kviitung ravimi ostmise kohta ja ravimi retsept (www.digilugu.ee);
 • Prillid või kontaktläätsed: kviitung prillide või kontaktläätsede ostmise kohta ja tõend nägemisteravuse muutumise kohta;
 • Vaktsineerimine: vaktsineerimise kulu tõendav dokument ja koopia vaktsineerimistõendist;
 • Hambaravi: raviteenuse kulu tõendav dokument ja väljavõte ravi saanud isiku haigusloost (tõend selle kohta, millist ravi teostati);
 • Taastusravi: raviteenuse kulu tõendav dokument ja arsti saatekirja koopia (nt www.digilugu.ee);
 • Haiglaravi: raviteenuse kulu tõendav dokument ja väljavõte ravi saanud isiku haigusloost (nt www.digilugu.ee).

Esitatud dokumentidest peab olema näha, et teenust on osutatud kindlustatule. Samuti peab olema aru saada, et prillid, kontaktläätsed või retseptiravim on välja kirjutatud ja soetatud kindlustatule. Saatekirjad, tõendid või haigusloo väljavõtted ei pea olema esitatud Ifi vormil.

Tutvu tingimustega!

 1. Äriklient
 2. Kindlustused
 3. Tervisekindlustus