Tervisekindlustus - vabatahtlik ravikindlustus tööandjalt töötajale

Töötaja jaoks on tervisekindlustus oluline osa motivatsioonipaketist - väärtustatakse tööandjat, kes nende tervisest hoolib.

Saada kindlustuspäring Vaata, mida tervisekindlustus hüvitab

Soovitame ettevõtetele tervisekindlustust, sest see:

  • Aitab suurendada töötajate rahulolu ja vähendada tööjõuvoolavust

    Töötajale annab tervisekindlustus võimaluse kasutada tasulisi raviteenuseid väiksema kuluga ja saada kiiremini vajalikku ravi.

  • Annab ettevõttele eelise värbamisel

    Tervis on kalleim vara ja tervisekindlustuse väljatoomine on töötaja jaoks arvestatav eelis. Vabatahtlik ravikindlustus võimaldab kiiremat abi.

  • Annab hea võimaluse töötajate motiveerimiseks ja ettevõtte maine tõstmiseks

    Õnnelik töötaja = head töötulemused, kõrgem motivatsioon ja suuremad saavutused. See kõik on võimalik, kui töötaja tervis on hea.


Laadi alla Ifi tervisekindlustuse rakendus - If Mobile

If Mobile rakendus on tervisekindlustus Sinu mobiilis!

Rakendus on tasuta saadav nii AppStores kui Google Plays If Mobile Baltic nime all. 

Tutvu If Mobile rakendusega

Tervisekindlustus (tööandja ravikindlustus) - mis see on?

Ifi tervisekindlustus ja vabatahtlik ravikindlustus on automaatses ühenduses töötamise registriga ehk aitame Sul hallata töötajate liikuvuse infot automaatselt. 

Tervisekindlustus (teinekord teatud ka kui nimega "tööandja ravikindlustus") annab töötajatele võimaluse kasutada tasulisi raviteenuseid väiksema kuluga ja saada kiiremini vajalikku ravi. Tervisekindlustus on täna töötaja jaoks oluline osa töökoha motivatsioonipaketist.

Alates 1. jaanuarist 2018 on tööandjal võimalik ilma täiendavate maksukuludeta panustada töötajate tervise edendamisse kuni 400 € aastas (100 € kvartalis) iga töötaja kohta.

Maksusoodustus kehtib eeldusel, et tööandja on võimaldanud tervisekindlustust kõigile ettevõtte töötajatele.

Tervisekindlustus ehk vabatahtlik ravikindlustus

Kuidas hoida ettevõtte äritervist?

Hoides oma töötajate tervist!

Ifi tervisekindlustus – tööandjalt töötajele

Kuidas aitab tervisekindlustus motiveerida ja hoida ettevõtte töötajaid?

Näiteks võimaldab tervisekindlustus saada väiksema aja ja raha kuluga eriarstiabi või hambaravi.

Loe lähemalt

Tervisekindlustuse võimalikud kindlustuskaitsed ehk miks võiks ettevõte oma töötaja kindlustamisele mõelda?

Tervisekindlustuse paketti valitavad kindlustuskaitsed Kaitse kirjeldus ehk mida hüvitatakse?
e-Doktor
e-Doktori abi saab 7 päeva nädalas (sh riigipühad), 9:00-17:00 telefoninumbril (+372) 631 1900 .
e-Doktor konsulteerib kõigis terviseküsimustes, koostab diagnoosiplaani ja ravikava.
Lisaks kirjutab e-Doktor välja või pikendab retsepte ja saad küsida saatekirja eriarstile, kus soovi korral broneeritakse aeg mugavalt partnerkliinikute võrgustikus.

Konsultatsioonid toimuvad kolmes keeles: eesti, inglise, vene ning teenuse tasu (15 €/ kõne) läheb maha ambulatoorse arstiabi kindlustuslimiidist. 
Ifi koostööpartneriks on Viveo Health, kelle meditsiinitiimil on pikaajaline kogemus telemeditsiini valdkonnas.
Ambulatoorne arstiabi
Võimaldab kasutada tasulist eriarsti teenust ilma perearsti saatekirjata.

Hüvitame visiiditasu ja meditsiiniliselt näidustatud ning arsti saatekirjaga määratud analüüside, uuringute ja protseduuride maksumuse.
Ambulatoorse ravi kindlustuskaitse hulka kuulub ka päevaravi.
Töötervishoiukontrollid
Hüvitame seaduse järgselt nõutava ning kindlustusperioodil läbi viidud töötervishoiu- kontrolli kulu. Omavastutust töötervishoiukontrolli kulu hüvitamisel ei ole.
Töötaja tervisetõendid
Hüvitame töötaja tervisetõendi väljastamise kulu, kui töötaja tervisetõendi vajadus tuleneb õigusaktist ja on seotud töötamisega tööandja juures. Omavastutust töötaja tervisetõendi hüvitamisel ei ole.
Profülaktilised terviseuuringud
Võimaldab minna terviseuuringutele ilma arsti saatekirjata (nt silmakompleksuuringud, spordiuuringud või muud tervise analüüsid).
Psühholoogiline ja psühhiaatriline nõustamine ja ravi
Hüvitame psühholoogi või psühhiaatri (sh psühhoterapeudi) ambulatoorse visiidi- ja konsultatsioonitasu, samuti raviga seotud retseptiravimid.
Ambulatoorne taastusravi
Hüvitame arsti määratud ambulatoorsele taastusravile tehtud kulutused, näiteks arsti poolt määratud ravimassaaži, ravivõimlemine, füsioteraapia, osteopaatia.
Haiglaravi
Võimaldab kiirendada haiglaravile pääsemist, kasutades tasulist teenust. Haiglaravi peab olema eelnevalt Ifiga kooskõlastatud.
Vaktsineerimine
Hüvitame vaktsineerimise kulud vastavalt valitud kindlustussummale.

UUS: Valides vaktsineerimise laiendatud kaitse on kindlustuskaitsega hõlmatud ka kulud koroonaviirushaiguse COVID-19
vaktsineerimise teostamiseks.
Retseptiravimid
Hüvitame arsti väljakirjutatud Eestis müüdavate retseptiravimite maksumuse
Hambaravi
Hüvitame hambaravi kulud Eestis järgmistele teenustele: konsultatsioon, raviplaani koostamine, stomatoloogiline ravi (sh hamba väljatõmbamine), suuhügieeniteenused (sh soodapesu, pärlipesu ja hambakivi eemaldamine), stomatoloogiline kirurgia, röntgen, narkoos.

Valides laiendatud hambaravi kaitse hüvitatakse lisaks ka ortodontilise ravi, implantaatide ja proteesimisega seotud kulutused.
Prillid, kontaktläätsed
Hüvitame prillidele või kontaktläätsedele tehtavad kulutused juhul, kui nägemisteravus on muutunud.
Taastusravi haiglas
Hüvitame haiglas osutatava ja arsti määratud haiguse või trauma järgse taastusravi, millega alustatakse 60 päeva jooksul peale haiglaravi lõppemisest. Taastusravi peab olema  eelnevalt kooskõlastatud.
Sünnitusabi
Hüvitame sündiva lapse emale sünnitusega seotud haiglas osutatavate tasuliste teenuste kulu (nt tasuline ämmaemand sünnitusel, tasuline palat).
Sündiva lapse isa saab sünnitusabi kaitset kasutada tasulise perepalati kulude katmiseks.
Veeniravi ja skleroteraapia
Hüvitame visiiditasu ja meditsiiniliselt näidustatud ning arsti saatekirjaga määratud analüüside, uuringute ja protseduuride maksumuse.
Koroonaviiruse (COVID-19)
kaitse
Hüvitame ühekordse hüvitisena poliisil kokkulepitud summa, kui kindlustatu haigestub koroonaviirusesse (COVID-19)  kindlustusperioodil ning vajab kindlustusperioodil koroonaviiruse tõttu ravi haigla intensiivravi osakonnas

Tervisekindlustuse KKK: loe lisaks

Soovid oma kindlustusküsimustele kiireid vastuseid?

Meie südameasjaks on leida Sinu ettevõttele kõige sobilikum kindlustuslahendus. Nii jääb Sul aega ja energiat kõige olulisemaks: ettevõtte arendamiseks ja juhtimiseks!