Erialase tegevuse vastutuskindlustus

Küsi kindlustuslahendust
Saada päring
  1. Äriklient
  2. Kindlustused
  3. Erialase tegevuse vastutuskindlustus

Paljudes ametites on erialase tegevuse vastutuse kindlustamine kohustuslik, näiteks notaritel, kohtutäituritel, audiitoritel. Samuti on mõistlik kindlustada oma tegevus ka näiteks inseneridel, arhitektidel, arstidel, raamatupidajatel.


Näiteid õnnetustest, kus tekib erialane vastutus:

  • Hoone ukseava oli projekteeritud liiga madalaks ning seda hoonet ei saadud kasutada. Ukseava tuli ehitada suuremaks. If hüvitab ekspertiisi- ja ümberehituskulud, vajadusel õigusabikulud. Vigase projekti ümbertegemise kulud ei kuulu hüvitamisele.
  • Arst määras patsiendile vale ravi, mille tagajärjel tekkisid inimesel tervisehäired. If hüvitab valeravi tagajärjel tekkivad lisakulutused.

Loe kindlasti ka ettevõtte tegevuse vastutuskindlustusest.

  1. Äriklient
  2. Kindlustused
  3. Erialase tegevuse vastutuskindlustus