Finantsandmed 2012 - 2023

If kindlustuse kvartali- ja aastaaruanded, solventsus ja finantsseisundi aruanded.

If Kindlustuse:

Sampo kontserni: