Finantsandmed 2012 - 2022

If kindlustuse kvartali- ja aastaaruanded, solventsus ja finantsseisundi aruanded.

If Kindlustuse:

Sampo kontserni: