Isikuandmete töötlemine Ifis

Meie isikuandmete töötlemise põhimõtted ja Teie isikuandmed

Kelle poole pöörduda?

Kui Teil on küsimusi selle kohta, kuidas me Teie isikuandmeid töötleme, palun võtke ühendust meie andmekaitsespetsialistiga e-posti aadressil: DPO@if.ee

Oleme Teie isikuandmete vastutav töötleja, Te võite meile kirjutada:
If P&C Insurance AS
Aadress: Lõõtsa 8a, 11415 Tallinn, Eesti

Isikuandmete kaitse üle teostab järelevalvet Andmekaitse Inspektsioon. Juhul, kui Te leiate, et Teie isikuandmete töötlemine riivab Teie õigusi ja huve, on Teil õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile, kuid me soovitame tekkinud küsimuste lahendamiseks pöörduda esmajärjekorras meie poole.

Seda eeskirja uuendati 23.12.2022.