Isikuandmete töötlemine Ifis

Meie isikuandmete töötlemise põhimõtted ja Teie isikuandmed

 • Me peame Teie privaatsust väga oluliseks

  Meiega suheldes või meie teenuseid kasutades usaldate meile palju andmeid. Me ei kasuta andmeid ainult Teile teenuste osutamiseks, vaid ka selleks, et pidevalt paremaks saada ja pakkuda just Teie vajadustele vastavaid teenuseid. Järgnevalt selgitame mh. ka meetmeid, mida rakendame Teie  privaatsuse tagamiseks.

 • Me tahame olla läbipaistvad

  Me usume selgusesse ja avatusse Teiega seotud andmete kogumisel ning töötlemisel. Sellest dokumendist leiate  üksikasjalikku teavet , kuidas ja millal me Teie isikuandmeid kogume ja töötleme.

 • Me kaitseme Teie andmeid

  Isikuandmed on otseselt või kaudselt Teiega seotud andmed.

  Anname endast parima, et hea teabehalduse ja isikuandmete hoolika töötlemisega tagada Teie eraelu puutumatus. Me käsitleme isikuandmeid eraelu puutumatuse reeglite, asjaomaste õigusaktide ning selles dokumendis kirjeldatud põhimõtete  kohaselt.

  Kaasajastame isikuandmete töötlemise põhimõtteid  regulaarselt  ja avaldame muudatused käesoleval  veebilehel.

Kelle poole pöörduda?

Kui Teil on küsimusi selle kohta, kuidas me Teie isikuandmeid töötleme, palun võtke ühendust meie andmekaitsespetsialistiga e-posti aadressil: DPO@if.ee

Oleme Teie isikuandmete vastutav töötleja, Te võite meile kirjutada:
If P&C Insurance AS
Aadress: Lõõtsa 8a, 11415 Tallinn, Eesti

Isikuandmete kaitse üle teostab järelevalvet Andmekaitse Inspektsioon. Juhul, kui Te leiate, et Teie isikuandmete töötlemine riivab Teie õigusi ja huve, on Teil õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile, kuid me soovitame tekkinud küsimuste lahendamiseks pöörduda esmajärjekorras meie poole.

Seda eeskirja uuendati 07.08.2020.