Kodukindlustus

Lihtne kodukindlustuse valik

Soovid kindlustada korteri, maja või hoopis suvila? Internetis saad kiirelt arvutada hinna ja kolme paketi seast valida omale sobivaima.

 1. Eraklient
 2. Kindlustused
 3. Kodukindlustus

​Kodukindlustus annab turvatunde, sest õnnetuse korral kahjud korvatakse ja tagajärgedest saab valutumalt üle. ​


Koguriskipaketi eelised:

 • Ifi Koduabi

  Koduabi kindlustus aitab ööpäevaringselt kodus juhtunud avarii korral.

 • Kaasasolev vara kindlustatud

  Sinu kaasasolev vara (nt arvuti, fotokaamera ja jalgratas) on Koguriskipaketiga kindlustatud kogu Euroopa Liidus.

 • Vee sissetungimise kaitse

  Kui vesi tungib hoonesse, hüvitame siseviimistlusele ja kodusele varale tekkinud kahjud.

Kindlustuskaitsed Põhi Klassik Kogurisk
Tulekahju

Hüvitame tulekahjust või selle kustutamisest tekkinud kahjud, samuti pikselöögist tekkinud purustused.

checkmark checkmark checkmark
Tugev tuul, rahe

Hüvitame kahju, kui tuule tõttu on tekkinud kahjud katusele või muudele hoone osadele.

checkmark checkmark checkmark
Leke torustikust

Hüvitame kodus lõhkenud toru tagajärjel tekkinud uputuse kahjud. Samuti, kui veeleke on põhjustatud kolmandate isikute, nt naabrite poolt.

checkmark checkmark checkmark
Vandalism

Hüvitame tahtliku kahjustamise või hävitamisega seotud kahjud kolmanda isiku poolt.

checkmark checkmark checkmark
Murdvargus, röövimine

Hüvitame kindlustusobjekti murdvarguse ja röövimisega seotud kahjud kolmanda isiku poolt.

checkmark checkmark checkmark
Tehnosüsteemide purunemine

Hüvitame tehnosüsteemide purunemise tõttu kindlustusobjektile tekkinud kahjud.

checkmark checkmark
Ukselukkude, aknaklaaside, nägemisprillide ja asenduselamispinna üürikulude kaitse omavastutuseta.

Kui Sinu kodu ukselukku on muugitud või võtmed varastatud, hüvitame uue luku omavastutuseta.

Nägemisprillid on kindlustatud purunemise ja varguse vastu ilma omavastutuseta.

Kui kodu on muutunud õnnetuse tagajärjel kasutamiskõlbmatuks, siis maksame samaväärse eluaseme üürimise kulud ja aitame Sul sinna kolida. Maksimaalne kindlustushüvitis klassikpaketiga 3000€, koguriskipaketiga 6000€.

checkmark checkmark
Õnnetusjuhtumid

Kaitse all on pea kõik ootamatud õnnetusjuhtumid, mis võivad kodus tekkida. Loe välistusi tingimustest.

checkmark checkmark
Üleujutus

Hüvitame üleujutuse tõttu tekkinud kahjud eeldusel, et kindlustuskohas ei ole viimase 10 aasta jooksul üleujutust olnud.

checkmark checkmark
Vara hüvitatakse põhimõttel "vana vastu uus"

Kodus olevad asjad hüvitame samade omadustega uue eseme hetke ostuhinnaga, v.a nutiseadmed. Tutvu ka teiste välistuste ja piirangutega.

checkmark checkmark
Kaasas oleva vara kaitse

Sinuga kaasasolevad asjad (v.a nutiseadmed) on kindlustatud klassikpaketiga Eestis ja koguriskipaketiga Euroopa Liidus kuni 1000 € ulatuses.

checkmark checkmark
Pangakaardi kadumise või varguse kaitse

Pangakaardi kadumisel või vargusel hüvitame Sinu pangaarvelt ebaseaduslikult võetud raha kuni 1000 € ulatuses.

checkmark checkmark
Vee sissetungimine hoonesse

Hüvitame siseviimistlusele ja/või kodusele varale tekkinud kahju, kui vesi (sh sademed) tungis õuest hoonesse, kuid viimase 10 aasta jooksul ei ole vesi hoonesse tunginud.

checkmark
Ehitusvigadest tingitud kahjud

Hüvitame kahjud, mis tekkisid ebakvaliteetse materjali kasutamise, materjali vale kasutamise, ebakvaliteetse töö või projekteerimisel tehtud vigade tõttu. Kindlustuskaitse alla ei kuulu ebakvaliteetse osa asendamine, parandamine või ehitusvea muul viisil kõrvaldamine.
Näiteks, kipsplaadid hallitavad, niiskuse põhjuseks on kuivatamata puidu kasutamine roovituses. Hüvitame kipsplaadi vahetamise kulu, kuid ei hüvita ebakvaliteetse roovituse asendamist.  

checkmark checkmark
Koduabi 24/7

Koduabi aitab Sind kodus juhtunud avariiolukordade kõrvaldamisel 24/7. Abisaamiseks helista Kindlustustelefonil 777 1211. Loe, millistes olukordades aitab Sind Koduabi.

checkmark
Nutiseadmete kaitse

Hüvitame kuni 24 kuu vanuste mobiiltelefonide, tahvelarvutite ja nutikellade purunemisest või vargusest tekkinud kahjud nii Sinu kodus kui Sinuga kaasas olles.


checkmark
Vastutuskindlustus

Kinnisvara omaniku vastutuskindlustus kaitseb Sind kahju puhul, mille oled ise või Sinu pereliikmed (lapsed, elukaaslane) teistele põhjustanud. Kui näiteks Sinu korterist alguse saanud uputus rikub alumise naabri lae või Sinu krundil kasvav puu kukub naabri autole, siis kanname meie Sinu naabritele tekitatud kahju ning hüvitame Sulle vajalikud õigusabi- ja kohtukulud. 

Kui soovid, et vastutuskindlustus kehtiks Sinule ja pereliikmetele ka väljaspool kodu, küsi laiemat kaitset – eraisiku vastutuskindlustus. See kindlustus aitab Sind juhul, kui näiteks Sinu laps jalgrattaga kriibib ära naabri auto või kui lõhud poes olles kogemata mõne asja. Kaitse laiendamiseks helista Kindlustustelefonil 777 1211.

Juurde valitav Juurde valitav Juurde valitav
Üüritulu kaotuse kaitse

Kui Sinu üürikorter saab kannatada kindlustusjuhtumi tõttu, siis hüvitame remondi ajal saamata jäänud üüri. Selle kaitse lisamiseks võta meiega ühendust Kindlustustelefonil 777 1211.

Juurde valitav Juurde valitav Juurde valitav
Üürniku tekitatud kahju kaitse - UUS KAITSE!

Kui Sinu üürikorter- või maja saab kannatada kindlustusjuhtumi tõttu, mille on põhjustanud üürnik, siis hüvitame tekkinud kahjud vastavalt valitud kindlustuspaketi kaitsetele. Selle kaitse lisamiseks võta meiega ühendust Kindlustustelefonil 777 1211.

Juurde valitav Juurde valitav Juurde valitav
Omavastutus

Omavastutus on osa kahjusummast, mis jääb kahju toimudes Sinu enda kanda.
If Plus boonusprogrammiga on võimalik omavastutust vähendada. Loe lähemalt plus.if.ee
Kui soovid omavastutust muuta, võta meiega ühendust Kindlustustelefonil 777 1211.

200 € 200 € 200 €

Kindlustada saad oma maja, suvekodu, korteri, ridaelamu, kõrvalhoone või ehitusjärgus maja.

 1. Eraklient
 2. Kindlustused
 3. Kodukindlustus