Kodukindlustus

 1. Kodukindlustus

​Kodu kindlustamine Ifis annab turvatunde, sest õnnetuse korral kahjud korvatakse ja tagajärgedest saab valutumalt üle. ​

Kindlustada saad oma maja või suvekodu, korteri või ridaelamu, kõrvalhoone või ehitusjärgus maja.


Koguriskipaketi eelised:

 • Ifi Koduabi

  Koduabi kindlustus aitab ööpäevaringselt kodus juhtunud avarii korral.

 • Kaasasolev vara kindlustatud

  Sinu kaasasolev vara (nt arvuti, fotokaamera ja jalgratas) on Koguriskipaketiga kindlustatud kogu Euroopa Liidus.

 • Vee sissetungimise kaitse

  Kui vesi tungib hoonesse, hüvitame siseviimistlusele ja kodusele varale tekkinud kahjud.

Kindlustuskaitse Kogurisk Klassik Põhi Mini
Tulekahju

Hüvitame ka pikselöögist tekkinud tulekahju või purustused ning tulekahju kustutamisest tekkinud kahjud.

Rahe ja tuul

Hüvitame kahju, kui sademed tungivad hoonesse läbi avade, mis tekkisid tuulest üle 18 m/s. Koguriski ja klassikpaketis tuulekiiruse piirang puudub.

Hävinud hoone lammutamise kulud

Maksame hoone kahju korral ka vajalikud lammutamise kulud.

Korteriga koos rajatiste kaitse

Ifis saad koos korteriga kindlustada ka kortermaja mänguväljaku, aiapiirded jms.

Leke torustikust

Sinu kodus lõhkenud toru tagajärjel tekkinud uputus on kindlustuskaitse all.

Sisseehitatud köögimööbel on kindlustatud

Koos koduga on kindlustatud sisseehitatud köögimööbel 3000€ ulatuses.

Vandalism, murdvargus, röövimine
Ukselukkude rikkumisel, võtmete vargusel uus lukk omavastutuseta

Kui Sinu kodu ukselukku on muugitud või võtmed varastatud, siis saad uue luku omavastutuseta.

Võtmete kadumisel uus ukselukk omavastutuseta
Sissemurdmisel turvaluku lõhkumise teel kahju hüvitamine omavastutuseta

Kui varas tungib Sinu koju turvaluku lõhkumise teel, siis hüvitame kahju omavastutuseta

Hüvitame ehitusvigadest tingitud kahjud
Kodus olev sularaha

Kodus olev sularaha on kindlustatud 400€ ulatuses.

Koduabi

Abi avariiolukordade kõrvaldamiseks on vaid ühe kõne kaugusel ja seda 24 h ööpäevas. Näiteks tuleme Sulle appi, kui Su kodus purunes veetoru või kaotasid võtmed.

Vee sissetungimine hoonesse

Hüvitame vee sissetungimisest tekkinud kahjud siseviimistlusele ja kodusele varale.

Maa-aluste rajatiste kaitse

Eramu puhul on näiteks maaküttesüsteem automaatselt kindlustatud.

Ootamatu kahjustumine/hävimine, mis pole välistatud

Kaitse all on kõik ettenägematud õnnetused, mis pole tingimustega välistatud.

Ajutise eluaseme üürikulud omavastutuseta

Kui  kodu on muutunud õnnetuse tagajärjel kasutamiskõlbmatuks, siis maksame samaväärse eluaseme üürimise kulud ja aitame Sul sinna kolida. Klassik 3000€, Kogurisk 6000€.

Äkiline ja ettenägematu üleujutus

Hüvitame sellised kahjud, mis on tekkinud olukorras, kus veetase on maapinnast kõrgemal.

Aknaklaaside purunemise kaitse omavastutuseta
Vara korteri rõdul, panipaigas või eramu hoovis

Sinu asjad eramu hoovis, korteri rõdul või panipaigas on kindlustatud samade riskide vastu kui kogu ülejäänud kodune vara.

Kaasas oleva vara kaitse

Sinuga kaasasolevad asjad on kindlustatud. Kindlustuskaitse kehtib Eestis või Euroopa Liidus, sõltuvalt valitud paketist.

Vara hüvitatakse põhimõttel "vana vastu uus"

Loe täpsemalt kindlustustingimuste peatükist "Kodune vara"

Pangakaardi kaitse

Pangakaardi vargusel hüvitame Sinu pangaarvelt võetud raha kuni 1000 eur ulatuses.

Nägemisprillide kaitse

Nägemisprillid on kindlustatud purunemise ja varguse vastu ilma omavastutuseta.

Nutiseadmete kaitse

Kindlustatud on kuni 24 kuu vanused nutikellad, tahvelarvutid, mobiiltelefonid (sh nutitelefonid).

Kus saab lepingu sõlmida? Bürood E-büroo Telefon
Kogurisk
Klassikpakett
Põhipakett
Minipakett

Pakettidele saad juurde valida järgmisi kaitseid:


Kinnisvaraomaniku vastutuskindlustus

​Vastutuskindlustus kaitseb Sind kahju puhul, mille oled korteri või maja peremehena ise teistele põhjustanud. Kui näiteks Sinu korterist alguse saanud uputus rikub alumise naabri lae või Sinu krundil kasvav puu kukub naabri autole, siis kanname meie Sinu naabritele tekitatud kahju ning hüvitame Sulle vajalikud õigusabi- ja kohtukulud.

Eraisiku vastutuskindlustus

Ifis saad kindlustada kõikide oma pereliikmete vastutuse, kindlustuskaitse ulatuse saad ise valida: kas kehtib Eestis, Euroopa Liidus või kogu maailmas. See kindlustus aitab Sind juhul, kui näiteks Sinu laps jalgrattaga kriibib ära naabri auto või kui lõhud välismaal poes olles kogemata mõne asja.

Kui Sinu üürikorter saab kannatada kindlustusjuhtumi tõttu, siis hüvitame saamata jäänud üüri.

​Omavastutus

Omavastutus on osa kahjusummast, mis jääb kahju toimudes Sinu enda kanda.

Kodukindlustuse paketti valides pea silmas, et erinevate pakettidega saad valida erinevaid omavastutusi.

 • Koguriski-, Põhi- ja Minipaketiga alates 100 eurot
 • Klassikpaketiga alates 200 eurot
 • E-büroo pakettidega 200 eurot

Koduabi

Miks on Koguriskipaketi Koduabi Sulle kasulik:

 • Helistades Kindlustustelefonil 777 1211 aitame Sind kodus juhtunud avariiolukordade kõrvaldamisel.
 • Kui on kodus purunenud veetoru või pesumasina ühendus, siis aitame avarii kõrvaldada.
 • Kui kodu ukse lukk on rikkis või võtmed kaotsi läinud, siis aitame luku vahetada.
 • Kui tuli või torm on kodu kahjustanud, siis aitame peatada kahju suurenemise.
 • Kui aken või uks on purunenud, aitame lahtise ava sulgeda.
 • Kui varas on lõhkunud ukse või akna, siis korraldame Sinu kodu valvamise kuni avade sulgemiseni.
 • Kui kodu on muutunud kahju tõttu elamiskõlbmatuks, siis korraldame majutuse ja kolimise.

Kodus olevate asjade kindlustamine

Asjad on kindlustatud siis, kui leping sisaldab koduse vara kindlustuskaitset.

Summa, mille ulatuses saad oma kodust vara kindlustada, arvutatakse Sinu kodu suuruse järgi. Ifis on kindlustatud ka ATV-d, motorollerid ja muud mitteregistreeritud mootorsõidukid. Samuti kunstiteosed, antiik- ja väärisesemed ning kollektsioonid.

Kui Sa kindlustad oma asjad Klassikpaketiga, siis on need kindlustatud kogu Eesti piires. Koguriskipaketiga kehtib asjadele kaitse kogu Euroopa Liidus. Kaitse ulatust vaata täpsemalt tingimustest.

If Plus boonusprogrammi kaitsed

Sõltuvalt Sinu If Plus tasemest kehtivad Sulle boonusena täiendavad kodukindlustuse kaitsed.

 • 24/7 koduabi koos kahjuennetava abiga (If+ 2 ja 3 tase)

Kindlustusjuhtum on kindlustusobjekti kahjustumise reaalse ohu tekkimine järgmistel juhtudel:

 • Püsivalt torustiku külge ühendatud kodumasina või hoonesisese torustiku äkiline ja ettenägematu purunemine või ummistus (Näide: kanalisatsioonitoru on ummistunud ja kindlustatud korterit ähvardab veekahju).
 • Tulekahju, plahvatus, pikselöök. (Näide: korstnajala küljest pudenenud kivi ummistas lõõri ja maja ähvardab tulekahju. Tuleb tellida korstnapühkija teenus).
 • Puu, posti vms eseme kukkumine (Näide: aias olev puu näitab ümber kukkumise märke ja võib järgmise suure tormiga maja kahjustada).
 • Rahe või tuul üle 18 m/s (Näide: maja terrassil olev mööbel võib saada ennustatava rahe tõttu kannatada ja on vajalik see tuppa tuua).

Kahjuennetava abi kindlustus hüvitab kindlustusjuhtumi korral abiteenuse maksumuse kindlustussumma ulatuses. Kindlustussumma on 100 eurot kindlustusjuhtumi kohta.

 • Kaasas oleva vara kaitse 2000 euro väärtuses (If+ 3 tase)

Sinuga kaasas olev vara (nt spordivarustus, jalgratas, fotokaamera) on kindlustatud kogu maailmas kindlustussummaga kuni 2000 eurot. See tähendab, et kui reisil olles varastatakse Sinu fotokaamera, siis läheb see hüvitamisele.

Loe lähemalt If+ boonusprogrammi soodustuste ja omavastutuse vähenemise kohta plus.if.ee lehelt.

Tutvu tingimustega!

Soovitused

 1. Kodukindlustus