Kindlustuslahendused raamatupidajatele

Pakume kindlustuskaitset juhtudel, kui teie kliendid või kõrvalised isikud kannavad kahju teie ettevõtte poolt pakutavate professionaalsete teenuste tõttu.

Kas Sa teadsid, et kindlustus on üks võimalus, kuidas ootamatustega tekkinud kulutusi vähendada?

Konsulteeri kindlustusspetsialistiga

Eksimine on inimlik. Me kõik soovime teha oma tööd  hästi ja saavutada silmapaistvaid tulemusi. Ometi võib vahel juhtuda, et me ei avasta oma viga enne, kui on liiga hilja ja kahju juba tekkinud. Just sellises olukorras ongi kindlustus hea lahendus. 

Varakindlustuse korral hüvitab kindlustus Sinu oma varale tekkinud kahju. Vastutuskindlustuses aga Sinu tegevuse või tegevusetuse tõttu kellegi teise varale või tervisele tekkinud kahju.

Sagedasemad kindlustusjuhtumid raamatupidamisettevõtetes

  • Raamatupidaja eksimused ja eksimusest tulenev kahju

    Suur töökoormus võib viia eksimuste tekkimiseni. Näiteks kahjud valesti deklareeritud tulust, valearvetusest või mõne dokumendi saatmata jätmisest. Raamatupidamisfirmade keskmised erialase vastutuse kahjud ulatuvad 2 000 - 3 000 €

  • Erialasest eksimusest tekkinud suured kahjud

    Teatud erialased eksimused võivad viia ka suurte kahjudeni. Suurim raamatupidaja erialase vastutuse kahju, mille If on hüvitanud oli enam kui 50 000 €

Kui palju maksab kindlustus raamatupidamisettevõttele? Toome näited:

Mida saab raamatupidamisettevõte Ifis kindlustada?

Raamatupidamises tuleb vahel ette ootamatusi. Mis oleks, kui Sul on rahu ja teadmine, et oled nendeks valmistunud!

Soovid oma kindlustusküsimustele kiireid vastuseid?

Meie südameasjaks on leida Sinu ettevõttele kõige sobilikum kindlustuslahendus. Nii jääb Sul aega ja energiat kõige olulisemaks: ettevõtte arendamiseks ja juhtimiseks!