Jätkusuutlikkus Ifis


Jätkusuutlik tegutsemine on Ifile igati loomulik. Meie eesmärk on eelkõige kahjude ennetamine, sest jätkusuutlikkuse seisukohast on see parim variant. Töö kahjude ennetamise nimel kahandab keskkonnamõjusid, suurendab turvatunnet ja vähendab rahalisi kulutusi.

*ESG (Environment, Social, Governance) — ettevõtte mõju ühiskonnale ja keskkonnale, fookusega ettevõttes rakendatavatele keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimismeetoditel.
*SBTi — Science Based Targets initiative, ülemaailmne teaduspõhiste kliimaeesmärkide algatus, mis annab ettevõtetele selged juhised ja suunised kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks.

Kahjunõuetega tegeleme alati vastutustundlikult ja jätkusuutlikult. Soovitame oma tarnijatel ja koostööpartneritel kasutada kahjustuste parandamisel säästlikumaid meetodeid ning toetame neid selles tegevuses.

Miski pole 100% jätkusuutlik. Nagu paljud teisedki ettevõtted, nii ka meie Ifis aina õpime jätkusuutlikumalt tegutsema. Seetõttu oleme avatud uutele ideedele, jälgime uuringuid ja püüame teha koostööd klientide, partnerite ja teistega jätkusuutlikkuse väljakutsete lahendamiseks.

If on valmis jagama kliimaga seotud kahjude koondandmeid avaliku sektori asutustele, kes soovivad kasutada seda teavet teadusuuringute eesmärgil, et parandada ühiskonna kohanemist kliimamuutustega. Andmeid jagatakse tasuta. Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust Ifi jätkusuutlikkuse juhi Philip Thörniga, +46 10 603 77 68, philip.thorn@if.se.

Soovid rohkem teada?

Kui Sul on küsimusi seoses jätkusuutlikkusega Ifis, võta palun ühendust:

Tõnu Talinurm
Kommunikatsioonijuht

Telefon: +372 516 8804
E-post: tonu.talinurm@if.ee