Ekspedeerija vastutuskindlustus

Küsi kindlustuslahendust

Saada päring

Ikka juhtub, et mõni veos ei jõua kohale, kahjustub, hilineb või satub valesse sihtkohta.


Lisaks eeltoodule võib kahju tekkida ka ekspedeerija eksimuse tõttu. Näiteks kauba ladustamisel ja käitlemisel, tolli-, ekspordi- ja impordidokumentide vormistamisel või kliendi nõustamisel.
Kindlustame ekspedeerija vastutuse Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni (ELEA) üldtingimuste alusel.

​Hüvitame järgmised kahjud:

  • otsene varakahju
  • kauba ümbersaatmise kulud
  • utiliseerimiskulud
  • maksud, lõivud, avalik-õiguslikud maksed
  • kolmandale isikule tekkinud asjakahju
  • päästmiskulud
  • kohtu- ja õigusabikulud

Ekspedeerijad eelistavad oma vastutuse kindlustada Ifis, sest me ei võrdsusta vedajat ja ekspedeerijat, näiteks autojuhi joove ei tähenda veel tingimata hüvitamisest keeldumist.

Valida saad erinevate kindlustuskaitsete vahel:

  • ainult vahendajana
  • vahendaja + lepingulise vedajana
  • vahendaja + lepingulise vedaja + tegeliku autovedajana

Soovid oma kindlustusküsimustele kiireid vastuseid?

Meie südameasjaks on leida Sinu ettevõttele kõige sobilikum kindlustuslahendus. Nii jääb Sul aega ja energiat kõige olulisemaks: ettevõtte arendamiseks ja juhtimiseks!