Õnnetusjuhtumikindlustus

Osta Teata kahjust
 1. Eraklient
 2. Kindlustused
 3. Õnnetusjuhtumi kindlustus

Õnnetusjuhtumikindlustus sobib olenemata elukutsest ning hobist kõigile, nii noorele kui vanale, naisele ja mehele.

Ifi õnnetusjuhtumikindlustuse eelised:

 • Sissetulekud paranemise ajal ei vähene

  ​Pärast õnnetust saad jääda rahuliku südamega haiguslehele, sest Sinu sissetulekud paranemise ajal ei vähene.

 • Võimalus kasutada eraarstiabi või taastusravi

  Õnnetusest taastudes saad vajadusel ravida ennast eraarsti juures või minna taastusravile.


Ifis saad valida sobivate kindlustuskaitsetega lepingu. Tabelist leiad ülevaate, milliseid kaitseid omavahel sobitada.

Kindlustuskaitse Standard kaitse Juurde valitav kaitse
Surmajuhtum

Aitab leevendada lähedaste majandusmuresid, kui kindlustatu õnnetusjuhtumi tagajärjel sureb. Mõistlik on sõlmida leping viie aasta sissetuleku suuruse summa peale. Hüvitise maksame omastele või soodustatud isikutele. Soodustatud isikuks saab määrata ka panga.

Püsiv puue

Aitab olukorras, kus õnnetuse tagajärjel tekkinud püsiva tervisekahjustuse tõttu tuleb teha suuri väljaminekuid, näiteks elukorralduse muutmiseks. Seetõttu on mõistlik püsiva puude hüvitislimiit valida võimalikult suur.

Päevaraha

Kui õnnetusest paranemine kestab vähemalt 7 päeva, siis maksame haiguselehel (Eesti haigekassa) oldud aja eest päevaraha kuni üks aasta ning esimese 4 haiguspäeva eest topelt.

Valuraha

Kui õnnetusest paranemine võtab aega vähemalt 7 päeva, siis maksame ühekordse valuraha vastavalt vigastuse suurusele.

Raviteenus

Olukorras, kus pead kaua ootama arstiabi järjekorras, annab raviteenuse hüvitis võimaluse minna eraarsti juurde või vajalikule operatsioonile. Kaitse kehtib ainult Eestis pakutavatele raviteenustele.

Haigla päevaraha

Kui pead õnnetuse tagajärjel viibima mõne aja haiglas, siis maksame iga haiglas veedetud päeva eest lepingul kokkulepitud rahasumma. Kui Sul on leping päevaraha ja haiglapäevarahaga, siis saad hüvitist mõlema kaitse eest. Selle kaitse saamiseks võta meie ühendust 777 1211.

Eluohtlike seisundite kindlustus

Pärast eluohtliku haiguse diagnoosimist ja sellele järgnenud ravi ei pruugi inimese elu endistesse rööbastesse pöörduda. Sellise elumuudatusega tuleb seista silmitsi ka ootamatute väljaminekutega, mida haigekassa ei pruugi alati hüvitada. Haigused, mille korral If hüvitist maksab: pahaloomuline kasvaja, healoomuline ajukasvaja, infarkt, insult, aordilaiend, neerupuudulikkus. Selle kaitse saamiseks võta meiega ühendust 777 1211.

 1. Eraklient
 2. Kindlustused
 3. Õnnetusjuhtumi kindlustus