Õnnetusjuhtumikindlustus

Küsi kindlustuslahendust
 1. Õnnetusjuhtumi-kindlustus

Õnnetusjuhtumikindlustus sobib olenemata elukutsest ning hobist kõigile, nii noorele kui vanale, naisele ja mehele.

Ifis saad valida sobivate kindlustuskaitsetega lepingu. Tabelist leiad ülevaate, milliseid kaitseid omavahel sobitada.


Ifi õnnetusjuhtumi kindlustuse eelised:

 • Sissetulekud paranemise ajal ei vähene

  ​Pärast õnnetust saad jääda rahuliku südamega haiguslehele, sest Sinu sissetulekud paranemise ajal ei vähene.

 • Võimalus kasutada eraarstiabi või taastusravi

  Õnnetusest taastudes saad vajadusel ravida ennast eraarsti juures või minna taastusravile.

Kindlustuskaitse Standard kaitse Juurde valitav kaitse
Surmajuhtumihüvitis

Aitab leevendada lähedaste majandusmuresid, kui kindlustatu õnnetusjuhtumi tagajärjel sureb. Mõistlik on sõlmida leping viie aasta sissetuleku suuruse summa peale. Hüvitise maksame omastele või soodustatud isikutele. Soodustatud isikuks saab määrata ka panga.

Püsiva puude hüvitis

Aitab olukorras, kus õnnetuse tagajärjel tekkinud püsiva tervisekahjustuse tõttu tuleb teha suuri väljaminekuid, näiteks elukorralduse muutmiseks. Seetõttu on mõistlik püsiva puude hüvitislimiit valida võimalikult suur.

Päevaraha

Kui õnnetusest paranemine kestab vähemalt 7 päeva, siis maksame haiguselehel oldud aja eest päevaraha kuni üks aasta ning esimese 4 haiguspäeva eest topelt.

Haigla päevaraha

Kui pead õnnetuse tagajärjel viibima mõne aja haiglas, siis maksame iga haiglas veedetud päeva eest lepingul kokkulepitud rahasumma. Kui Sul on leping päevaraha ja haiglapäevarahaga, siis saad hüvitist mõlema kaitse eest.

Valuraha

Kui õnnetusest paranemine võtab aega vähemalt 7 päeva, siis maksame ühekordse valuraha vastavalt vigastuse suurusele.

Raviteenus

Olukorras, kus pead kaua ootama arstiabi järjekorras, annab raviteenuse hüvitis võimaluse minna eraarsti juurde või vajalikule operatsioonile.

Eluohtlike seisundite kindlustus

​Pärast eluohtliku haiguse diagnoosimist ja sellele järgnenud ravi ei pruugi inimese elu endistesse rööbastesse pöörduda. Esimesest šokist toibudes seistakse silmitsi ootamatute väljaminekutega, mida alati ei kata haigekassa. Haigel tuleb osta vajalikud ravimid, abivahendid, teha kulutusi arstiabile, vajadusel võtta koduabiline.

Maksame hüvitist, kui kindlustatut tabab üks loetletud haigustest:

 • pahaloomuline kasvaja,
 • healoomuline ajukasvaja,
 • infarkt,
 • insult,
 • aordilaiend,
 • neerupuudulikkus.

Tingimused

Eluohtlike seisundite kindlustuse tingimused

Sportimine

​Ennast kindlustada on eriti mõistlik, kui tegeled spordiga ja oled muidu liikuva eluviisiga.

Lepingut sõlmides, anna meile teada, millise spordialaga tegeled. Kui ala on ohtlik või käid võistlemas, siis kehtib kindlustus sellises olukorras ainult siis, kui lepingus on selle kohta märge. Täpse loetelu spordiala ohtlikkusest leiad tingimustest.

Leping on vajalik ka spordiga tegelevatele lastele. Viga saanud rüblik võib vajada kiireks paranemiseks tasulist arstiabi või taastusravi.

Sportimisel juhtunud õnnetused ja vigastused on kõige sagedasemad. Näiteks:

 • Jalgrattateel sõitis Mart kokku rulluisutajaga. Kukkudes sai ta peapõrutuse ja vigastas põlve. If maksis põlveoperatsiooni ja hüvitas haiglas oldud päevade eest haiglapäevara.
 • 8-aastane Rain kukkus rulaga sõites nii õnnetult, et murdis oma randmeluu. Paranemise käigus selgus, et käsi vajab kiireks paranemiseks taastusravi. If hüvitas transpordi taastusravisse ning massaaži.

If Plus boonusprogrammi kaitsed

Sõltuvalt Sinu If Plus tasemest kehtivad Sulle boonusena täiendavad õnnetusjuhtumikindlustuse kaitsed.

 • Ürituste piletikindlustus (If+ 3 tase)

Kui oled ostnud pileti mõnele üritusele (kontserdile, teatrietendusele, spordivõistlusele), kuid ei saa sellel osaleda õnnetuses vigastada saamise tõttu, hüvitab If pileti maksumuse kuni 250 euro ulatuses. Hüvitamisele kuulub ainult pileti soetamismaksumus, majutus- ja transpordikulusid ei hüvitata.

Loe lähemalt If+ boonusprogrammi soodustuste kohta plus.if.ee lehelt.

Loe, mis on meie klientidega juhtunud

Mis kõik võib juhtuda ning mille puhul on Ifi kliendil õnnetusjuhtumikindlustusest kasu.

 • ​Öösel magamistuppa minnes põrkas 44-aastane mees vastu uksepiita ning murdis ninaluu. Järgnes operatsioon. If hüvitas haiglas veedetud päevade eest haiglapäevaraha ning haiguslehel oldud aja eest päevaraha.
 • Hommikul tööle minnes sai 41-aastane naine bussist väljudes tugeva löögi sulguvalt ukselt. Naine kukkus pikali ning sai tugevaid marrastusi. If maksis naisele valuraha.
 • 62-aastane mees pügas oma koduaias hekki ning komistas ja kukkus peadpidi põõsasse. Kukkudes läks talle oks silma ning ta kaotas oma nägemisest üle 50%. If maksis püsiva puude hüvitist.
 • Matkal olles kukkus 25-aastane naine öösel ülemiselt narikorruselt alla. Kukkumine oli nii õnnetu, et naine sai ajuvapustuse, venitas kaela ning vigastas seljalülisid. If maksis päevaraha hüvitist, taastusravi kulud raviteenusehüvitisest ning haiglas oldud päevade ees haiglapäevaraha.
 • 47-aastane mees sai keset tööpäeva infarkti. Ta viidi haiglasse, kuid kahjuks ei saanud arstid teda enam aidata ning ta suri. If maksis eluohtlike seisundite kindlustuse alusel mehe pärijatele hüvitist.

Tutvu tingimustega!

 1. Õnnetusjuhtumi-kindlustus