Töötajate õnnetusjuhtumi kindlustus

Küsi kindlustuslahendust
Saada päring
  1. Äriklient
  2. Kindlustused
  3. Töötajate õnnetusjuhtumi kindlustus

Õnnetusjuhtumikindlustuse kaitsega tõstad oma töötajate turvatunnet.


 Kui Sinu töötajatega peaks midagi juhtuma, siis pärast õnnetust nende sissetulekud paranemise ajal ei vähene ning õnnetusest taastudes saab töötaja ravida ennast eraarsti juures või minna taastusravile. See aitab kaasa töötaja kiiremale paranemisele ning tööle naasemisele.
Ifis saad valida oma töötajatele sobivate kindlustuskaitsetega lepingu. Tabelist leiad ülevaate, milliseid kaitseid omavahel sobitada.

Kindlustuskaitse Standardkaitse Juurde valitav kaitse
Surmajuhtumihüvitis

Aitab leevendada lähedaste majandusmuresid, kui kindlustatu õnnetusjuhtumi tagajärjel sureb. Mõistlik on sõlmida leping viie aasta sissetuleku suuruse summa peale. Hüvitise maksame omastele või soodustatud isikutele. Soodustatud isikuks saab määrata ka panga.

Püsiva puude hüvitis

Aitab olukorras, kus õnnetuse tagajärjel tekkinud püsiva tervisekahjustuse tõttu tuleb teha suuri väljaminekuid, näiteks elukorralduse muutmiseks. Seetõttu on mõistlik püsiva puude hüvitislimiit valida võimalikult suur.

Päevaraha

Kui õnnetusest paranemine kestab rohkem kui 7 päeva, siis maksab If haiguselehel oldud aja eest päevaraha. If maksab päevaraha kuni üks aasta ning esimese 4 haiguspäeva eest topelt.

Haigla päevaraha

Kui pead õnnetuse tagajärjel viibima mõne aja haiglas, siis maksab If iga haiglas veedetud päeva eest lepingul kokkulepitud rahasumma. Kui Sul on leping päevaraha ja haiglapäevarahaga, siis saad hüvitist mõlema kaitse eest.

Valuraha

Kui õnnetusest paranemine võtab aega enam kui 7 päeva, siis maksab If ühekordse valuraha vastavalt vigastuse suurusele.

Raviteenus

Olukorras, kus peate kaua ootama arstiabi järjekorras, annab raviteenuse hüvitis võimaluse minna eraarsti juurde või vajalikule operatsioonile.

  1. Äriklient
  2. Kindlustused
  3. Töötajate õnnetusjuhtumi kindlustus