Ettevõtte varakindlustus

Küsi kindlustuslahendust
 1. Ettevõtte varakindlustus

Hästi toimiva ettevõtte ülesehitamine võtab aastaid, sellesse on investeeritud raha, energiat ja aega. Ettevõtet ümbritsevad erinevad riskid. Ettevõtja on valiku ees, missuguseid riske ise maandada ja milliseid kindlustada. Oskuslikult valitud kindlustuskaitse ja riskide juhtimine loob eelduse stabiilseks äritegevuseks.

​IFIS SAAD KINDLUSTADA OMA ETTEVÕTTE:

 • hooneid ja rajatisi
 • siseviimistlust
 • seadmeid, masinaid, inventari
 • kaupa ja toorainet
 • hoone välis- ja siseklaase ning reklaame

SUL ON VÕIMALIK KINDLUSTADA OMA ETTEVÕTTE VARA KOGURISKI PÕHIMÕTTEL:

 • laiendatud kindlustusega - hüvitame välisest ettenägematust sündmusest tekkinud kahju
 • seadme sisemise purunemise kindlustusega - hüvitame ettenägematust seadmesisesest purunemisest tekkinud kahju

SAMUTI ON SUL VÕIMALIK KINDLUSTADA OMA ETTEVÕTET VALIDES JÄRGMISI RISKE:

 • tulekahju, plahvatus, lennuavarii või pikselöök
 • tuul üle 18 m/s ja rahe
 • vandalism
 • röövimine ja murdvargus
 • leke torustikust
 • klaasikindlustus

If soovitab kindlasti sõlmida ka vastutuskindlustuse.
Tutvu ohutusalaste õigusaktidega Riigi Teataja kodulehel !


 1. Ettevõtte varakindlustus