Küpsiste kasutamise põhimõtted

Küpsiste kasutamise põhimõtetes kirjeldame, mis on küpsised, kuidas, miks ja milliseid küpsiseid me kasutame. Samuti kirjeldame, kuidas küpsiste kasutamise seadeid muuta ja kontrollida.

Loe lisaks küpsiste kohta

Lisaks küpsiste kasutamise põhimõtetele kohalduvad ja täiendavad neid põhimõtteid meie  isikuandmete töötlemise põhimõtted . 

Kasutame küpsiseid ja muid sarnaseid tehnoloogiaid If P&C Insurance AS hallatavatel veebilehtedel (näiteks if.ee ja poliis.ee). Võite igal ajal oma küpsiste ja muude identifikaatorite töötlemiseks antud nõusoleku tagasi võtta.

Me võime küpsiste kasutamise põhimõtteid igal ajal muuta ilma etteteatamata.  Selle lehekülje allosas olev viimase muutmise kuupäev näitab, millal neid põhimõtteid  viimati uuendati. Tehtud muudatused jõustuvad veebilehel avaldamise hetkest.

Mis on küpsis?

Küpsis on väike andmehulk, mis saadetakse veebilehelt ja salvestatakse kasutaja veebilehitsejasse, mobiiltelefoni või muusse seadmesse. Need andmed salvestatakse kasutaja seadmesse ja neid saab kasutada teabe meeldejätmiseks kasutaja veebilehe külastuse kohta. Küpsiseid kasutatakse tavaliselt isikupärastatud kasutajakogemuse pakkumiseks ja veebilehtede teatud funktsioonide võimaldamiseks, samuti muudel eesmärkidel, näiteks reklaamimiseks. 

On ka teisi tehnoloogiaid, nagu jälgimispikslid (pixel tags), veebilutikad (web bugs), veebisalvestusruum (web storage) ning muud sarnased failid ja tehnoloogiad, mida saab kasutada kas küpsistega samadel või sarnastel eesmärkidel. Meie kasutatav mõiste "küpsised" viitab nii küpsistele kui ka  kõigile muudele sarnastele tehnoloogiatele.

Me liigitame kasutatavaid küpsiseid vastavalt eesmärgile. Mõned küpsised on meie veebilehe toimimiseks hädavajalikud, samas kui teised mõõdavad toimivust ja pakuvad isikupärastatud kasutajakogemust. Kasutame ka küpsiseid, mis võimaldavad meil pakkuda sihtturundust.  

Meie enda seatud küpsiste puhul kasutame mõistet "esimese osapoole küpsised". Kolmandate osapoolte tehnoloogiamüüjate seatud küpsiste puhul kasutame terminit "kolmanda osapoole küpsised". Esimese osapoole küpsiste all peame silmas küpsiseid, mida salvestab mis tahes domeen (sealhulgas kõik alamdomeenid), mida omame ja haldame meie, näiteks if.ee. Kolmandate osapoolte küpsiste all peame silmas küpsiseid, mida salvestab mõni muu eespool kirjeldatust erinev domeen. 

Andmeid, mida kogume esimese osapoole küpsiste kaudu, võime jagada kolmanda osapoole tehnoloogia teenusepakkujatega, kes töötlevad andmeid If P&C Insurance AS nimel. Lisateavet nende andmete töötlemise kohta leiate meie isikuandmete töötlemise põhimõtetest.  

Kolmanda osapoole küpsiste kaudu kogutud teabele kohalduvad selle kolmanda osapoole isikuandmete töötlemise põhimõtted, kuid me austame Sinu privaatsust ja lubame selliseid kolmanda osapoole küpsiseid ainult siis, kui oled andnud oma nõusoleku, välja arvatud turvalisusega seotud küpsised. 

Allpool loetleme erinevad küpsiste kategooriad, mida me oma veebilehtedel kasutame, lähtudes nende eesmärgist kohustuslikud küpsised (Essential cookies), kasutajakogemuse küpsised (User Experience cookies), reklaami- ja sihtturunduse  küpsised (Advertising & targeting cookies) ning täpsema analüütika ja sihtturunduse küpsised (Advanced analytics & targeting).Küpsiste täielik loetelu

 

Juhime tähelepanu, et üht ja sama tööriista saab kasutada erinevatel eesmärkidel, seega kontrollime, kas küpsiste kasutamine on kooskõlas Sinu privaatsusseadetega. Iga kategooria puhul loetleme ka kõige sagedamini kasutatavad tööriistad. 

Küpsiste loetelu (inglise keeles)

Cookie / Responsible party Category Name Purpose Lifespan Type of Cookie
Consent cookies / If
Essential OptanonConsent, OptanonAlertBoxClosed Cookies related to the OneTrust cookie compliance solution. Used to store visitor preferences related to cookies and other trackers. 1 year 1st Party
Security cookies / If
Essential TSxxxxxxxxxxx, TS01xxxxxx, AspNetCore.Antiforgery.LN7Cd5AFAG0:, .AspNetCore.OpenIdConnect.Nonce.*, __RequestVerificationToken TS cookies are used to validate domain cookies and qualifying subdomain cookies to ensure cookies are not modified or for load balancing. AspNetCore cookies are used to prevent Cross-Site Request Forgery (CSRF) and replay attacks. _RequestVerificationToken is created by ASP.NET MVC platform. This is so-called anti-forgery cookie which helps to secure that forms on MyPages get submitted in the original form. That the forms are not injected or forged in any way. AspNetCore.Antiforgery.LN7Cd5AFAG0, _RequestVerificationToken: Session, others 10 min. 1st Party, _RequestVerification 3rd Party 
Customer service cookies / If
Essential vngage.vid , vngage.id, psCurrentState, vngage.lkvt , ps_pQ These are cookies related to our chat application. vngage.lkvt 90 days, others: chat session 1st party
Load balancing cookies / If
Essential  ARRAffinity, ARRAffinitySameSite, LBSESSION Created by Microsoft Azure and helps to direct requests to the correct instance in load-balanced environments.  Session  1st party 
Content cookies / If
Essential  EPi:StateMarker, EPi:UrlReferrerKey, cultureCode, _currentCustomer, _salesCode EPI cookies are created by Optimizely (CMS) for anonymous visitor segmentation to be used for dynamic content on pages. Other cookies (_cultureCode, _currentCustomer, _salesCode) cookies is used to display content on our Employee Pages platform.  _currentCustomer and _salesCode: 34 min, others: Session  1st party 
Statistics cookies (Google Analytics) / If
Essential  FPID, FPLC, _gcl_au, _gcl_dc, pageviewCount, _gid, _gaxxxxxxxxxx, _ga_xxxxxxxxxx,_gac_xxxxxxxxxx _gat_UA-xxxxxxxx-x  Google Analytics cookies register a unique ID and collect statistical information about how the visitor uses the website. Under this category ”Essential” Google Analytics is used solely for the purpose of fraud detection and to compile anonymous or aggregated statistics.  FPID, _ga, _gaxxxxxxxxxx: 2 years, _gcl_au, _gcl_dc, _gacxxxxxxxxxx: 90 days, _gid: 1 day, FPLC: 20 hours, pageviewCount: 30 minutes, _gat_UA-xxxxxxxx-x: session  1st party 
Statistics cookies (Microsoft Application Insights) / If
Essential  ai_session, ai_user  We use these cookies to ensure the stable performance of our websites, detect technical errors, and troubleshoot any issues. All information collected through these cookies is done on an anonymous basis.  Session  1st party 
Authentication cookies / If
Essential  .AspNet.Cookies, ASP.NET_SessionId, .AspNetCore.Cookies, .AspNetCore.CookiesC1, .AspNetCore.CookiesC2, .AspNetCore.CookiesC3, __BFFx  Created to authenticate customers as well as to keep them logged in for the duration of their session.  Session or 2 hours  1st party 
Advertising / Meta (Facebook)
Advertising & Targeting sb, datr, oo, _fbp, fr, xs, c_user, wd, dpr, locale, presence, sb  Created by Meta, collects statistical usage and activity. Its also used for visitor segmentation for customizing advertising on Facebook and Instagram. It's also used for optimizing media buying, analyzing and reporting on media investment in the Meta system.  sb and datr: 2 years, oo: 5 years, _fbp 90 days, fr 90 days, xs 90 days, c_user 30 days, wd 1 week, dpr 1 week,  presence: Session, sb: 2 years  3rd party (_fbp 1st party) 
Advertising / Google
Advertising & Targeting Various, for example NID, 1P_JAR, SOCS, CONSENT (youtube.com), AEC, OGPC, TEST_COOKIE, IDE.  Cookies that track conversion actions such as price calculations and sales are used to follow up on performance.  Its also used for visitor segmentation for customizing advertising in Google's networks. For an overview of cookies used by Google advertising, see https://business.safety.google/adscookies/  NID: 6 months, 1P_JAR: 30 days, SOCS: 13 months, AEC: 6 months, TEST_COOKIE: 15 min, CONSENT: 17 years, IDE: 6 months  1st party 
Advertising / Microsoft (Bing)
Advertising & Targeting MUID, _uetsid, _uetvid  These cookies are used to track conversion actions such as price calculations and sales. They also used for visitor segmentation for customizing advertising in Microsoft's networks, and to follow up on advertising effectiveness.  MUID: 1 year, _uetsid: 1 day, _uetvid: 1 year  1st party 
Advertising and personalization / Salesforce
Advertising & Targeting _evga_XXXX, _sfid_XXXX  The personalization module of the Salesforce Interactions SDK supports anonymous and named identity tracking using Personalization first-party cookies or by being passed identity information by the website  13 months  1st party 
If Login
User Experience js-policymap-nat-haz-beta-info, jsSlider:xxx, InfoBox:xxx, js-column-toggler_xxx, ili-bid-n-closed, provider  These cookies are used to flag if a user has seen and acknowledged disclaimers or information boxes inside the platform, and storing the user’s preferred column configuration in search form result grids. The provider cookie is required for user authentication.  InfoBox:xxx: 30 days, provider: session, others: 10 years  1st party 
User Experience (hotJar) / If
User Experience All _hj* cookies, for example _hjAbsoluteSessionInProgress, _hjSession_xxxxxx, _hjTLDTest, _hjFirstSeen, _hjIncludedInPageviewSample, _hjIncludedInSessionSample_2951928 ,_hjSessionUser_xxxxxx  Used to better understand our users’ experience, and to build and maintain our service with our users feedback. Hotjar uses cookies and other technologies to collect data on our users’ behaviour and their devices. For an overview of cookies set by HotJar's tracking code, see https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/6952777582999-Cookies-Set-by-the-Hotjar-Tracking-Code  _hjAbsoluteSessionInProgress: last user activity + 30min, _hjSession_xxxxxx: last user activity + 30min, _hjTLDTest: Session, _hjFirstSeen: 30min, _hjIncludedInPageviewSample: end of session + 2min, _hjIncludedInSessionSample_xxxxxxx: end of session + 2min ,_hjSessionUser_xxxxxx: 365d Please see https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/6952777582999-Cookies-Set-by-the-Hotjar-Tracking-Code for an up to date list of cookies related to HotJar.  1st party 
User Experience (Google Optimize) / Google
User Experience _gaexp, _opt_awcid, _opt_awmid, _opt_awgid, _opt_awkid, _opt_utmc, _opt_expid  Optimize utilizes cookies to target content variants to a user and a content experiment cookie to determine a user's participation in an experiment  _gaexp: depends on the length of the experiment, but typically 90 days _opt_awcid, _opt_awmid, _opt_awgid, _opt_awkid, _opt_utmc: 24 hours _opt_expid: 10 seconds  1st party 
User Experience / TrustPilot and Forsta
User Experience No cookies set by If websites  These cookies are set when a visitor interacts with widgets or popups from customer experience survey platforms TrustPilot or Forsta embedded on our websites. While loading, the scripts can connect to the 3rd party domains, but no actual cookies are set. If the visitor chooses to click on an embedded widget or popup, the cookie notice and privacy policy of these domains become applicable.  N/A  N/A 

Viimati muudetud 07.02.2024