Kuidas korrektselt vormistada kindlustusjuhtum liikluses?

Plekimõlkimisi tuleb liikluses ette igapäevaselt. Oluline on sellistel puhkudel sündmuspaigalt mitte lahkuda ega sõidukit liigutada.

Avarii liikluses toob endaga kaasa ka kindlustusjuhtumi vormistamise. Kõige olulisem asi, millega inimesed liikluses kindlustusjuhtumi vormistamise juures eksivad, on sündmuspaigalt lahkumine või sõidukite liigutamine. Isegi kui teine auto sind vaid õrnalt riivas ja olete keset liiklusrohket tänavat, ei tohiks sündmuspaigalt enne vigastuste fikseerimist ja juhtumi vormistamist lahkuda.

„Mõnikord võib juhtuda, et teine osapool ütleb, et tihe liiklus ja kiire, et saame hiljem kokku ja vormistame,“ ütles If sõidukikahjude grupijuht Martin Kukk. „See võiks olla juba ohukoht. Kui juba sündmuspaigalt minema minnakse ja hiljem hakatakse midagi vormistama, siis ei pruugi kõik osapooled nii ausad olla,“ sõnas ta. „On tulnud ette juhtumeid, kus vormistamisel ütleb teine pool, et ta pole süüdi.“

Hiljem on Kuke sõnul süüdlase leidmine ja tõestamine juba palju keerulisem. Seepärast ongi tema sõnul kõige olulisem, et enne sõidukite liikuma hakkamist saaks sündmuspaik kindlasti fikseeritud ja paremal juhul ka juhtum paberile vormistatud.

Blankette saab täiesti tasuta kõikidest Ifi teenindusbüroodest. Kõige olulisem on keskenduda sellele, kus täpselt juhtum toimus ning kindlasti peavad osapooled süüdlase osas kokkulepet allkirjaga kinnitama.

Kui kummalgi juhil pole parajasti blanketti kaasas, võib liiklusõnnetuse vormistada ka tavalisele paberile. Mõlemal juhul – nii blanketil kui ka tavalisel paberil –on tähtis märkida joonisega täpselt sõidukite asukohad ja liikumissuunad ning ka tänavate või teede nimed. Samuti on olulised ka osapoolte kontaktandmed ja mõlemapoolsed kirjeldused juhtunust – kõik allkirjaga kinnitatud.

Kindlasti tuleb sõidukitest ja sündmuskohast teha piisaval hulgal fotosid, mida hiljem kindlustusseltsile tõestusmaterjalidena esitada saab.

Kui mingil põhjusel osapooled omavahel süüdlase osas kokkuleppele ei jõua, on ainsaks võimaluseks kutsuda sündmuspaigale politsei, kes juba süüdlase selgitamise ja juhtumi fikseerimisega tegelema hakkab. Enamasti lahendatakse selliseid asjad aga juhtide vahel kiiresti ära ning kui on selge, et üks osapool on juhtunus süüdi, ei ole mõtet ainult juhtumi fikseerimiseks politsei aega kulutada.