​​Ifil täitus 150 aastat kindlustuskogemust Eestis

If Kindlustusel täitub tänavu 150 aastat kindlustuskogemust Eestis. Nimelt Ifi esimene eelkäija – Tallinna Alevite Vastastikune Tulekinnituse Selts – asutati 1866. aastal.

If P&C Insurance AS-i juhatuse liikme Artur Prauni sõnul pandi 150 aastat tagasi alus Eesti esimese kodumaise kindlustusseltsi loomisele. „If Kindlustuse inimestel on sügav austus nende eestimaalaste suhtes, kes kunagi sedavõrd olulise sammu astusid. Nad panid alguse millelegi palju suuremale, sest Tallinna Alevite Vastastikuse Tulekinnituse Seltsi loomisele oli hilisematel aastatel mitmeid järgijaid, mis omakorda kujundas siinset kindlustusmaastikku üha rohkem eestimeelseks. Kindlustustegevus tugines Eesti inimeste kindlustamise vajadustele," ütles Praun.

"Seda väärikat pärandit kanname me edasi tänases päevas Eesti kindlustusturu liidrina If Kindlustuse nime all. Tänan südamest meie kliente, kes on meid usaldanud ning valinud If Kindlustuse enda seltsiks!"

Ifi eellugu

Ifi eelkäija Tallinna Alevite Vastastikuse Tulekinnituse Seltsi asutamine kasvas välja vajadusest – baltisaksa ja vene seltsid ei tahtnud eeslinnades asuvaid puitelamuid kindlustada.Sagedased tulekahjud vanas Tallinnas olid linnale suureks nuhtluseks. Pärast Tallinnas 1248. aastal Lübecki linnaõiguse kehtestamist registreeriti kuni XIX sajandi esimese pooleni vähemalt viis suurt tulekahju aastatel 1288, 1433, 1553, 1581, 1684, milles hävis suurem osa Toompea vanemast hoonestusest. 1820. aastal hävis pikselöögist tollal maailma kõrgeima ehitise Oleviste kiriku torn.

Esimesed vastastikused tulekindlustuse seltsid tekkisid Lääne-Euroopa eeskujul Vene impeeriumi Balti kubermangudes. Kõige esimeseks võib lugeda 1765. aastal asutatud Esimest Riia Vastastikust Tulekinnituse Seltsi ja 1804. aastal Riias asutatud Tulekahjude kordadel abiandmise toetamisühingut. Just viimase põhimõtted olid eeskujuks Tallinna Alevite Vastastikuse Tulekinnituse Seltsi asutamisel 1866. aastal.

XIX sajandi keskel pakkusid tulekindlustust Tallinnas mitmed saksa ja vene kindlustusseltsid, näiteks 1827. aastal Sankt-Peterburgis asutatud Venemaa Tulekinnituse Selts. Kohalikud Balti mõisnikud asutasid 1852. aastal Tallinnas Eestimaa Vastastikuse Tulekinnituse Seltsi ja 1864. aastal Tallinna Vastastikuse Tulekinnituse Seltsi. Need seltsid tegelesid peamiselt vanalinna ja südalinna kivihoonete kindlustamisega, kuid ei tahtnud XVII – XIX sajandil eeslinnadesse ehk alevitesse valdavalt puidust ja laastukatusega ehitatud maju kindlustada või tegid seda väga kõrge tasu eest. Põhjuseks olid tihe hoonestus, sillutamata tänavad ja veevõtukohtade kaugus, mistõttu oli seal tuleoht märksa suurem kui vanalinnas.

12. märtsil 1866 tehti Tallinna Alevite Vastastikuse Tulekinnituse Seltsi protokolliraamatusse esimene märge seltsi asutamise ja esimese istungi kohta. 16. detsembril 1866 toimus seltsi avamise koosolek. Põhikiri määras seltsi tegevuspiirkonnaks Tallinna alevid, kuid peakoosoleku otsusega lubati ka „teistes Eestimaa linnades kinnitusi vastu võtta".