Ärikatkestuse kindlustus kui ettevõtte elukindlustus

Kuigi ettevõtted kindlustavad enamasti oma vara, seadmeid ja masinaid ootamatute olukordade  vastu, tasuks mõelda ka sellele, kuidas pärast õnnetust oma äritegevust jätkata. Ärikatkestuse kindlustusest räägib lähemalt Ifi ettevõtete varakindlustuse tootejuht Risto Sondla.

Mis on ärikatkestuse kindlustus?

Keegi ei suuda täpselt prognoosida, kui kaua võtab aega ettevõtte taastumine suurest tormist, tulekahjust, mõnest suuremast rikkest või õnnetusest. Kuidas teenida seejärel tulu, millest laene, liisinguid, igapäevaseid püsikulusid ja töötasusid maksta? Tellijate ja tarnijatega võivad lepingud tööseisaku tõttu katkeda ning kui ettevõtte tegevusega on seotud ka grupi teiste tütarfirmade eksisteerimine, võib olukord eriti keeruliseks osutuda.

Väljapääsuks on ärikatkestuse kindlustus, mis on sisuliselt ettevõtte elukindlustus kattes oluliselt rohkem kui tavaline varakindlustus. Oluline on mõelda ette, sest näiteks aastakümnete jooksul ehitatud perefirma võib olla kogu perekonna jaoks ainuke sissetulek. Kui see kaob, lisandub varalisele kahjule ka emotsionaalne kaotus.

Ärikatkestuse kindlustuse mõte on tuua ettevõte ootamatutest olukordadest välja: kindlustus korvab käibe vähenemisest tuleneva kahju ehk aitab finantseerida püsikulusid, laenumakseid, palgakulusid ja hüvitab prognoositava ärikasumi. See võimaldab ettevõttel ellu jääda ning firma juhtidel rakendada oma energia, kogemused ja teadmised firma taastamiseks.

Millisele ettevõttele sobib ärikatkestuse kindlustus?

See lahendus on mõeldud alates suurtest tootjatest kuni väikeettevõteteni. Teadlik ettevõtja tunneb oma riske ja on reeglina sõlminud varakindlustuslepingu. Tasub aga mõelda, mis juhtub siis, kui näiteks tulekahjus hävinevad nii tootmispind kui ka masinad, millega ettevõte käivet teenib? Selge on see, et uusi masinaid pole kerge osta päevapealt ja uusi ruume ei pruugi samuti kiiresti leida.

Enamasti kardetakse vara hävinemisest tekkivat kahju, mitte aga äri peatumisest tingitud finantskahju ettevõttele, mis võib varakahjust oluliselt suurem olla. Põhiliselt hüvitatakse ärikatkestuse kahjujuhtumiga vähenevast käibest tulenev rahaline puudujääk. Suuremate õnnetuste puhul moodustab 20% varakahju ja 80% ärikatkestuse kahju.

Kuidas saab ettevõtja ise oma riske juhtida?

Koostöös kindlustusandjaga tulekski üle vaadata ettevõtet ohustavad riskid ning seejärel langetada otsus sobiva kindlustuse kohta. Meie statistika alusel juhtub igal aastal ühel ettevõttel 500-st suurte kahjudega õnnetus. Ilma ärikatkestuse kindlustuseta lõpetab 43% õnnetuse läbi elanud ettevõtetest tegevuse koheselt ja 29% teeb seda lähima kahe aasta jooksul.

Kindlustusandjana oleme huvitatud varakahju võimalikult kiirest taastamisest, mis tähendab tihedat koostööd klientidega. Kindlustuse eesmärk on tagada ettevõtte finantsstabiilsus.

Täpsemalt loe ärikatkestuse kindlustuse kohta Ifi koduleheküljelt.