Kes vastutab õnnetuse korral – hoone omanik või rentnik?

Kui varakindlustus hüvitab omaniku enda varale tekkinud kahju, siis vastutuskindlustus aitab hüvitada teistele põhjustatud kahju.

Näiteks kui kaubanduskeskuses lõhkeb veetoru ja tekitab kahju elektroonika- ja mööblipoele, siis sellise kahju eest vastutab hoone omanik, kes peab rentnikele tekkinud kahjud hüvitama.

Kui rentnikel on sõlmitud varakindlustusleping, siis üldiselt hüvitavad kahju nende kindlustusandjad, kuid esitavad seejärel tagasinõude hoone omanikule kui tegelikule kahju eest vastutajale.

„Sellises olukorras on hoone omanikule abiks vastutuskindlustus, sest sellega võtab kindlustusselts vastutuse riski enda kanda ja teistele tekitatud kahjud korvab kindlustusselts. Sama kehtib ka rentnike suhtes. Kui kaubanduskeskuse üks rentnik tekitab kahju teistele rentnikele või hoone omanikule, siis vastutab rentnik tekkinud kahju eest," selgitas If Kindlustuse vastutuskindlustuse tootejuht Aune Pärn.

Kellele ja milleks vastutuskindlustus?

Vastutuskindlustus on mõeldud riskiteadlikele ettevõtetele. Kui varakindlustusega saab maandada enda vara hävimisega seotud riske, siis vastutuskindlustusega kaetakse teistele isikutele enda tegevusega tekitatud kahjud. Igal tegevusalal on erinevad riskid. Isegi sarnastel ettevõtetel on riskid erinevad, sõltuvalt ettevõtte asukohast, keskkonnast ja ka organisatsioonist.

„Näiteks oletame, et kaubanduskeskuses asuvas toitlustuskohas, kus on kõrgendatud tulerisk ja ka ventilatsioonisüsteemide risk, süttib köögis pannil olev toit. Kokk läheb ähmi täis ja viskab pannile vett, mis pritsib tule koos rasvaga üle köögi laiali. Tekib tulekahju, mille tagajärjel saab kannatada söögikoha hoone, erinevate rentnike kaubad ja seadmed ning vigastada saavad ka mõned kaubanduskeskusest paanikas põgenevad külastajad. Vastutuskindlustuse lepingu olemasolul hüvitab kindlustusselts hoone taastamiskulud ning rentnike ja külastajate esitatud nõuded," rääkis Pärn.

Koos kindlustusseltsiga saab oma ettevõtte riskid üle vaadata ning vastavalt nendele ka sobivaim kindlustuslahendus leida. Lisaks peaks kindlustusandja teadma ettevõtja plaanitud tulevasi muudatusi ja arenguid äris, sest ettevõtte riskid võivad ajas muutuda.

2016. aastal teatati If Kindlustusele 389 juriidilise isiku vastutuskindlustuse kahjust, millest suurim kahju küündib 1 000 000 euroni ning kogukahju ulatub 2,6 miljoni euroni.